Personalia

Nekrologer: Knut Langekjend

 • Nekrolog

Av Tore Haugen, Bjørn Kristiansen og Sylvi Graham, tidligere ordførere i Oppegård

Det er med sorg vi mottok beskjeden om at vår mangeårige politiske kollega og venn Knut Langekjend gikk bort 8. september. Knut ble bare 79 år gammel, men hadde tjent Høyre i en liten menneskealder.

Han var i sine yngre dager formann i Oppegård Unge Høyre og Akershus Unge Høyre. Han ble nestleder i Unge Høyres Landsforbund i sekstiårene. I Oppegård Høyre var Knut formann 1974–78, og i 1975 ble han innvalgt i kommunestyret. Knut gikk ut av lokalpolitikken bare 46 år gammel. Han hadde rukket 12 år i kommunestyret og hadde hatt alle de «tunge» vervene: Han satt åtte år i formannskapet, var varaordfører i åtte år og Høyres gruppeleder. I fire år ledet han skolestyret og i åtte år kommunens faste byggekomité.

Varaordfører Knut var kjent i kommunen som en skikkelig tallknuser og når «vara’n», som han respektfullt ble kalt, hadde sagt noe om økonomien, var det få som hadde noe å legge til.

Ikke alle lokalpolitikere har satt så tydelige spor etter seg som Knut gjorde i disse årene; han sto for ledelsen av byggingen av flere skoler, Toppenhaug eldresenter og Sofiemyr stadion. Ikke minst var han svært opptatt av Sofiemyr kirke, som han ønsket skulle bli en kirke med lave terskler. Den hadde kanskje ikke kommet til å bli realisert, uten Knuts kraft!

Knut var en politisk altmuligmann. Han mente at «Ingenting er umulig, noe tar bare litt lengre tid». Knut hadde en enorm arbeidskapasitet, han hadde humor og vilje, og han tok ikke et nei for et nei. Først og fremst tok Knut Langekjend ikke seg selv høytidelig, han hadde både humor og en smittende latter. Det er trygt å si at Knut i stor grad har preget den kommunen han i så mange år virket i, på en god måte!

Vi lyser fred over Knut Langekjends minne.

Av Jan Tesli, Erik Aasrud, Ole-Jørgen Woltmann, Eyvind W. Wang

Da Knut Langekjend gitt bort 8. september, 79 år gammel, mistet vi en god venn som vi har hatt i 55 år. Han var sine venners venn.

Knut vokste opp i Oppegård. Han var meget glad i sin kommune og nedla en betydelig innsats for å utvikle denne. Oppegård Unge Høyre ble startstedet, og hans engasjement i ungdomspolitikken avsluttet han med fire år som nestleder i Unge Høyres Landsforbund.

Knut begynte meget tidlig i arbeidslivet, allerede i 17-18-årsalderen var han i full jobb. Han fattet tidlig interesse for nye teknologi og fikk være med i pionértiden til dataverdenen. IBM ble hans arbeidsplass i mange år; der fikk han flott opplæring og gode muligheter. Disse brukte han godt og fikk derfor viktige roller i mange virksomheter. Hans gode kunnskaper i data og økonomistyring var velkjente.

Med sin store arbeidslyst og kapasitet gjorde han karriere i næringslivet så vel som i politikken. Han var medlem av Oppegård kommunestyre og formannskap og har vært varaordfører og gruppeleder for Høyre. Han var et politisk talent. Han hadde mange meninger, ofte tydelig fremført, men også en konstruktiv vilje til å inngå de gode kompromisser. Knut var i flere år leder av Akershus Høyre og satt i Høyres sentralstyre.

I tillegg til politikken var vårt vennskap tuftet på den uformelle Fiskeriforeningen, der hans særdeles gode evner til matlaging kom til sin rett. Mange herlige måltider kom fra hans hånd, noe som bidro til å sementere det gode samværet og et særdeles godt vennskap. Gjestfrihet og omtanke for andre fikk han vist til fulle blant annet med hyggelige krepselag i Arvika. Vi har utallige gode minner fra våre samlinger i inn- og utland, med dype samtaler om alle livets temaer.

Knut var et menneske og en venn som krevet noe, men som også ga masse tilbake. Han vil bli dypt savnet.

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Sigurd Østen

 2. PERSONALIA

  Nekrologer: Lene Løken

 3. POLITIKK

  Hun var KrFs nestleder i 13 år. Nå melder hun overgang til partiet Sentrum.

 4. KRONIKK

  Visste du hvem som viste vei i kampen mot nazifiseringen av Norge?

 5. A-MAGASINET

  En voldsom forelskelse og en telefon til Frankrike sendte Ingvild Kjerkol inn i politikken

 6. OSLOBY

  Ny motorveikrangel i Oslo: Skal E6 legges i tunnel eller ikke?