Vi minnes en god, sjarmerende venn fra skoledagene ved Orkdal Landsgymnas, der han tok examen artium i 1957.

Bjarne skilte seg tidlig ut som en selvbevisst og ambisiøs ung mann, som var sosialt anlagt og gjerne likte å diskutere alle mulige tema, ikke minst politikk. Han gikk på engelsklinjen og hadde talent for språk. Det forundret oss derfor at han begynte å studere medisin ved Universitetet i München. Men det skulle vise seg at dette var et godt yrkesvalg for ham.

Etter studiene kom han hjem til Norge og avtjente både turnus- og militær førstegangstjeneste. Så bar det til USA og spesialisering innen kirurgi. Han deltok i de første nyretransplantasjonene der, i en tidlig fase av transplantasjonskirurgien. I 1967 kom den store verdenssensasjonen da det første mennesket i verden fikk transplantert inn et friskt hjerte. Det skjedde i Sør-Afrika og mannen som ledet den store operasjonen, var Christian Barnard. I hans team arbeidet også Bjarne Semb, som var en stor beundrer av Barnard.

Semb kom i 1968 til Rikshospitalet i Oslo, der han tok sin doktorgrad på transplantasjoner i 1971. Han arbeidet både ved Haukeland sykehus i Bergen og ved Rikshospitalet, der han var assisterende overlege frem til 1984. I disse årene publiserte han en rekke artikler om allmenn kirurgi, hjertekirurgi og transplantasjonskirurgi.

Men det som skulle gjøre ham internasjonalt kjent, skjedde ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Her ble han ansatt som professor og klinikksjef ved toraksklinikken. I påsken 1985 ledet han teamet som ga en livstruende hjertesyk 52 år gammel svenske nytt hjerte, som den første i Europa.

Semb fortsatte sin virksomhet ved Karolinska, i et område av medisinen der man befant seg i et sårbart grenseland mellom etikk og medisinske fremskritt. Den nye transplantasjonskirurgien aktualiserte spørsmål om hjernedød og organdonasjon, og Semb havnet i konflikt med andre leger ved sykehuset.

Han ble forsøkt avskjediget i 1987, men saken ble bilagt og endte med at Semb fikk beholde jobben. Han fikk også full oppreisning av sentrale instanser som den etiske komiteen ved Karolinska. Her fortsatte han som professor og overlege. De siste årene av sin yrkeskarrière som kirurg arbeidet han mest internasjonalt, særlig ved universitet i USA.

Bjarne Semb var en mann ingen kunne være likegyldig overfor. Slik var han som skolekamerat, og slik ble han i sitt yrkesliv. Vi minnes ham med respekt.

Ola Svorken, Hans Lund, Olav Joli, Helge Ræder