Personalia

Nekrologer: Sigurd Østen

 • Nekrolog

Sigurd Østen som sekretær ved trafikksjefens kontor i 1968. Stemningen var på topp under skolepatruljens årsfest i Den Norske Opera. Foto: Ulrichsen, Rolf Chr.

Av Per Gjermshus, Sveinung Lunde og Michael Tetzschner

Vår gode venn og tidligere kollega gikk bort 5. august, 88 år gammel.

Sigurd Østen kom opprinnelig fra Brandbu på Hadeland, men han gjorde tidlig Oslo til sin by. Han ble politisk engasjert i Oslo Høyre, og etter valget 1959 ble han medlem i bystyret. Det ble starten på en lang lokalpolitisk løpebane. I 1972 ble det kommunepolitikk på heltid. Østen satt i formannskapet i flere perioder og var også i en periode Høyres gruppeleder. Fra 1988 til mars 1990 var han byråd for byutvikling. Ved valget i 1991 tok han ikke gjenvalg. Etter politikken ledet han Oslo forliksråd.

Vi har hatt gleden av å arbeide sammen med Sigurd i Oslo Høyre, i bystyret og formannskapet, og etter hvert i byrådet. Han var grundig, velforberedt og ikke minst klok. Hans store arbeidskapasitet, integritet og samarbeidsevne gjorde ham respektert i alle leirer og i kommunens administrasjon. Han var ikke opptatt av kortvarige politiske seire, men søkte langsiktige løsninger som samlet bred oppslutning.

Hans stil kunne være formell, men hans hjerte for Oslo og dens innbyggere var stort. I arbeidet med de kommunale byfornyelsesprogrammene som kunne bety en krevende overgang for beboere og næringsdrivende, viste han en evne til å finne praktiske løsninger for dem det gjaldt. Han så det som selvsagt å reise ut å snakke direkte med dem som ble berørt av kommunale planer. I denne perioden gikk man bort fra en ensidig sanerings- og rivetenkning til en blanding av bevaring og nybygging. Samtidig ble det lagt vekt på at leietagere som ønsket det, skulle kunne eie sine boliger selv.

For oss var han en inspirerende læremester. Det er med gode minner vi ser tilbake på arbeidsfellesskapet og vennskapet med Sigurd Østen.

Sigurd Østen innvalgt som kommunalråd i 1976. Han står til venstre. Foto: Berglund, Erik

Av Leif Nybø og Hans Svelland

En pålitelig mann og veteran i oslopolitikken er gått bort. Sigurd Østen døde 5. august, 88 år gammel.

Sigurd var oppdrager og lærer. Etter lærergjerning på Ila skole oppfylte han den opprinnelige betydningen av det greske ordet pedagog: «Den som fulgte sin herres barn til skolen». Som ansatt hos trafikksjefen var han med på å bygge opp skolepatruljene i Oslo for å sikre trygg skolevei. Han fulgte barna til skolen.

Han ble gjenvalgt i Oslo bystyre valg etter valg fra 1959 til 1991. Ingen er medlem i Oslo bystyre så lenge uten en opparbeidet og fortjent tillit. I 32 år var han et sentralt medlem i Oslo Høyres bystyregruppe. Han hadde fire perioder som opposisjonspolitiker før Høyre ble byens største parti i 1975. Deretter fulgte fire nye perioder i posisjon.

Sigurd ble sentral i det politiske teamet anført av Albert Nordengen. Han fylte rollen som «ordensmann i klassen» og sørget for orden i dokumenter, protokoller og at arbeidsplaner og partiprogrammer ble gjennomført. Sigurd ble satt på mange av de tunge vervene: skolestyret, bygningsrådet, boligutvalget, innenfor byfornyelsen og næringsutviklingen, formannskapet og ikke minst som kommunalråd og byråd.

Ett ord forklarer hans virke: lojalitet. Til partiet, ledelsen han var en del av, men også til Oslo kommune. Med saklighet og sosiale antenner knyttet han kontakter i andre partier og i administrasjonen. Slik opparbeidet han tillit. Sigurd var viktig i den omstillingsprosessen som kommunen måtte gjennomgå i 80-årene. Selv om han ikke delte alle vurderinger, stilte han lojalt opp i forandringsarbeidet.

Sigurd Østen var en praktiserende politiker og lojalist av det gamle slaget.

Vår medfølelse og takknemlighet går til hans Ellinor og deres barn, Cecilie, Benedicte og Alexander. De delte ham raust delte med Høyre og Oslo kommune.

Kommunalkomiteens medlemmer på rundtur i Oslo-slummen i 1988. Byfornyelsen står i stampe, de økonomiske rammer er for små. Høyre-byråd Sigurd Østen (t.v.) informerte om byfornyelsen og det gode apparat som er bygget opp. Omvisningen gjorde sterkt inntrykk på politikerne. Thorbjørn Berntsen (Ap, til høyre i bildet vil gjøre sitt ytterste for å få Stortinget til å øke bevilgningene til byfornyelse neste år. KrFs John Tveit (midten) er i tvil om det er mulig å finne penger innenfor budsjettrammene. Foto: Lars N. Sætre / Aftenposten

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Eldreomsorgen i Oslo trenger et kraftig løft! | Elgsaas, Henrichsen og Nyseter

 2. NORGE

  Politikerne i Kristiansand er enige om én ting: De er for mange

 3. OSLOBY

  Slik vil byrådet løse husleie-konflikten. «Alvorlig løftebrudd», svarer Rødt.

 4. KRONIKK

  Tre byråd med ulik politisk farge har båret frem nye Deichman. Det forplikter.

 5. POLITIKK

  Venstre og Høyre ber Oslo-byrådet finansiere karbonfangstanlegg

 6. SPORT

  Høyre beskylder Ap-byråden for manglende engasjement for Branns planer