Personalia

Nekrolog: Tor Bjerkedal

En nestor i forebyggende medisin og epidemiologi, professor Tor Bjerkedal, døde 11. juni, 88 år gammel.

afp000888681.jpg

En visjonær og hjelpsom kollega er gått bort. Han ble i 1952 utdannet lege ved Universitetet i Oslo (UiO), og etter kort tid som distriktslege i Vik i Sogn ble han vitenskapelig assistent hos professor Haakon Natvig ved Hygienisk Institutt.

Bjerkedal arbeidet deltid som lege i bedrifter, skoler, Forsvaret, psykiatrien og Trygdeetaten. Han var veileder for en rekke stipendiater og forskere, men han stilte strenge krav til kvalitet, noe enkelte opplevde som en utfordring.

Tor Bjerkedal hadde flere forskningsopphold i USA. Han var Rockefeller-stipendiat og tok mastergrad i folkehelse (MPH) ved Harvard i 1958. Sin doktorgrad om tuberkulose forsvarte han ved UiO. I 1966 ble han styrer for Institutt for hygiene og sosialmedisin, Universitetet i Bergen (UiB) og senere professor i syv år. Fra 1976 ble han styrer for Institutt for forebyggende medisin, UiO. Hans store lidenskap var registerepidemiologi for å finne årsaker til sykdom. Dette ga mulighet for helsefremmende og forebyggende tiltak.

Bjerkedal skal ha stor ære for utviklingen av Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrås Helseundersøkelser. Han forsket også på arbeidsmedisin, infeksjonsmedisin, kreftsykdommer, trygdemedisin og initierte global helseforskning i Palestina. Han var medlem i Det medisinske fakultets råd og ledet startfasen av Instituttgruppe for samfunnsmedisin, UiO. I Rikstrygdeverket kvalitetssikret han trygdeepidemiologidata, noe mange drar nytte av i dag. Som pensjonist publiserte han over 50 artikler, også i Science. Varm takk til vår gode venn Tor Bjerkedal for hans innsats til folkehelsens beste. Våre tanker går til Gudrun og øvrige familie.

På vegne av kolleger fra UiO og UiB, Gunnar Tellnes, Øivind Larsen, Petter Kristensen, Lorentz M. Irgens

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrolog: Ole Fyrand

 2. PERSONALIA

  Nekrologer over Kaare Norum

 3. PERSONALIA

  Nekrolog: Steinar Øvrebø

 4. SPREK

  Disse sykdommene kan du trene deg friskere fra

 5. PERSONALIA

  Nekrologer: Torgeir Flatmark

 6. VERDEN

  Trekker studie som lå til grunn for stans av malariamedisin