Personalia

Nekrolog: Eivind Danbolt

Av Olav T. Laake

 • Nekrolog

Eivind Danbolt døde 21. juli, 86 år gammel.

Etter juridisk embetseksamen i 1960 arbeidet han i Justisdepartementet i 1961 og deretter i Fengselsstyret. Etter å ha vært dommerfullmektig på Notodden hadde han egen advokatpraksis i Kristiansand frem til han ble utnevnt til byrettsdommer i Stavanger i 1980 (en tittel som i 2000 ble forandret til tingrettsdommer). Her var han til han gikk av ved oppnådd aldersgrense i 2004.

Som justitiarius (tittelforandring til sorenskriver i år 2000) var jeg hans nærmeste medarbeider i 14 år.

Han var en arbeidsom og meget dyktig dommer, og var svært godt likt av kollegene og av kontorpersonalet. Han skrev velformulerte dommer, var lyttende og elskverdig overfor meddommere, advokater og dem han ellers møtte i rettssalen, samtidig som han arbeidet raskt.

Vi savnet ham fra hans første dag som pensjonist.

Han arrangerte også middager for alle i retten, og høyfjellsskiturer for oss dommere. Han hadde allsidige interesser, ikke minst innen kulturfeltet. Han var styreleder for Rogaland Teater og for Stavanger Symfoniorkesters kor, og var en flittig gjest på kunstutstillinger.

Og sist, men ikke minst: Han var en meget interessant samtalepartner.

Vi lyser fred over hans gode minne.

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Arne Oshaug

 2. PERSONALIA

  Nekrologer: Turid Nicolaisen

 3. PERSONALIA

  Nekrolog: Karl Jørgen Aanderaa

 4. ØKONOMI

  Gigantskip kommer til Stavanger

 5. PERSONALIA

  Nekrologer: Sigurd Østen

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Else Marie Vengene