Personalia

Nekrologer: Kaare Norum

Han var lege og ernæringsekspert. Han var rektor ved Universitetet i Oslo og med på Fjernsynskjøkkenet. Les tre nekrologer over Kaare Norum.

Kaare Norum samarbeidet med Ingrid Espelig Hovig i mange år. Her er de avfotografert på sykkel i 1997. Berit Roald

 • Aftenpostens redaksjon

Rune Blomhoff, Christian A. Drevon, Svein Olav Kolset og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe:

Det var med stort vemod vi mottok budskapet om at vår gode venn og kollega Kaare R. Norum døde etter et kort sykeleie 22. november, nesten 87 år gammel. Han ble professor i medisin (ernæringsvitenskap) ved UiO i 1973. Han var dekanus ved Det medisinske fakultet, rektor ved UiO og mangeårig rådgiver for WHO. Kaares personlige og kontaktskapende stil preget all hans virksomhet. Han var vennlig, direkte, folkelig og med betydelig sans for humor.

Med Kaare som professor ble ernæringsfaget kjent for det norske folk og langt ut over landegrensene. Han forsto at sunt kosthold har stor betydning for folkehelsen, og han brukte utradisjonelle midler for å påvirke mat- og helsepolitikk, og legfolks matvaner. Dette kom særlig til uttrykk i hans arbeid som leder i Statens Ernæringsråd (1971-98). Kaares kunnskaper og engasjement medførte at praktisk matvarepolitikk ble endret. Folket fikk direkte kunnskap via gjennom Fjernsynskjøkkenet sammen med Ingrid Espelid Hovig.

Kaare var særlig engasjert i forskning på kolesterol, fettsyrer og fettløselige vitaminer. Denne kunnskapen var grunnlaget for hans innsats for folkehelsen, særlig når det gjaldt hjerte- og karsykdommer og kreft. Sammen med professor Egil Gjone oppdaget han den sjeldne sykdommen LCAT-mangel, som har lært oss mye om kolesterolomsetningen.

Kaare fikk folk til å trives i sitt nærvær, ikke minst takket være sin uformelle og rause stil. Han syklet i en årrekke til og fra jobben med matpakke og sine papirer i en bruskasse på bagasjebrettet, og favorittuttrykket var: «Så lenge det er sykkel, er det håp!». Han hadde en uvanlig evne til å skape et kreativt og godt forskningsmiljø rundt seg.

Norsk ernæringsvitenskap og UiO er blitt fattigere med Kaares bortgang. Våre tanker går til Kaares nærmeste familie, og vi lyser fred over hans gode minne.


FNs generalsekretær besøkte Universitetet i Oslo i 2001. Bjørn Sigurdsøn

Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum:

Kaare R. Norum gikk bort 22. november, 86 år gammel. Norge har mistet en fremragende akademiker, folkeopplyser og en kjær Venstre-mann.
Kaare var alltid trygt plassert i den sosiale liberalismen, med et stort engasjement for å forene akademia, skolen og næringslivet. Selv bidro han sterkt til utviklingen av samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Radiumhospitalet, og mellom Oslo kommune og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. I dette viktige samarbeidet knyttes grunnutdanning sammen med forskning, høyere utdanning og bedrifter.

Kaare var genuint opptatt av forskning med høy kvalitet, både i sitt virke som professor, som rektor ved Universitetet i Oslo og i samfunnsdebatten. Han er forfatter av over 300 forskningsartikler. Vi kjente ham som en som ønsket å legge kunnskap til grunn for alle beslutninger, og som selv bidro med alt han kunne.

Kaare var også en akademiker som mente folkeopplysning og tilgjengeliggjøring av forskning var avgjørende. Mest kjent er han som kostholdsopplyser i Fjernsynskjøkkenet. I en alder av åtti år opprettet Kaare en egen blogg der han fortsatte sitt arbeid med å formidle oppdatert forskning om kosthold og ernæring. Han kom også med tydelige innlegg i samfunnsdebatten. Det er få akademikere som har hatt så stor påvirkning på folks matvaner og hverdagsliv som Kaare.

Kaare var vara til bystyret i Oslo, og stortingskandidat i 2005. Selv om han ikke hadde sentrale verv, var han gjennom sitt virke en markant talsperson for liberale ideer og Venstre. Kaare deltok politisk i sitt nærområde og var i likhet med Ingrid Espelid Hovig vara til bydelsutvalget på Frogner, der han møtte flere ganger.

Vi minnes med takknemlighet alt han bidro med for samfunnet i form av verdier, kunnskap og formidling. Vi lyser fred over Kaare Norums minne.


Ingrid Espelig Hovig og Kaare Norum Erik Johansen

Jan I. Pedersen og Wenche Barth Eide:

En betydelig medisinsk forsker, kunnskapsformidler og god kollega gikk ut av tiden 22. november, nær 87 år gammel.

I kampen mot hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft forsto Kaare at ikke bare myndighetene, men også forbrukere måtte påvirkes for endringer i kostholdet. Hjemme ble han allment kjent med Ingrid Espelid Hovig i Fjernsynskjøkkenet. De lærte folk om råvarer, ernæringsmessige kvalitet og tilberedning. De reiste også rundt i Norge for møte med ordførere under merkelappen «Ingrid og Kaare på tilbud!». Kaare fikk gjennomslag for bedre ernæringsundervisning for medisinstudenter, mens utdanningen av ernæringsfysiologer ble videreutviklet for å utbre kunnskap om ernæring i forvaltning, matvareindustri og undervisning. I dag er klinisk ernæring et attraktivt femårig profesjonsstudium.

Norsk kosthold har over tid endret seg i gunstig retning noe som har bidratt til nedgangen av hjertesykdom. Kaare har uten tvil en stor del av æren for dette.
Kaare var med i flere viktige internasjonale utvalg, som et under FNs faste komité for ernæring (UNSCN) og i Verdens helseorganisasjon (WHO). Han ledet fra 2002 arbeidet med WHOs strategi «Kosthold, fysisk aktivitet og helse» etter invitasjon fra Gro Harlem Brundtland. Han trosset misnøye fra amerikansk sukkerindustri, noe som fikk USA til å true med redusert bevilgning til WHO. Kaares brev direkte til daværende helseminister Thompson skapte mye mediestøy og bidro til at USA snudde. Kaare ledet også den norske delen av WHOs vekststudie for barn 0–5 år etter fullamming i seks måneder. Nye kurver som viser vekst under optimale forhold, benyttes nå som internasjonale standarder.

Kaare var en særdeles omgjengelig og kontaktskapende person. Vi vil savne hans glade smil og gode humør.

Kaare Norum i Ingrid Espelid Hovigs begravelse i 2018. Terje Pedersen / NTB scanpix

Les mer om

 1. Nekrolog
 2. Ingrid Espelid Hovig
 3. Ernæring
 4. Universitetet i Oslo

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ernæringsprofessor Kaare R. Norum er død

 2. KULTUR

  Professor i anatomi: – Inflammasjon er blitt et buzzord

 3. SPREK

  Stor uenighet blant forskerne: Så lite rødt kjøtt bør du egentlig spise

 4. A-MAGASINET

  Med to ord fikk han en samlet norsk samfunnselite til å innse korona-alvoret

 5. PERSONALIA

  – Wilhelm var varm, omtenksom, beskjeden og nøysom

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Per Oskar Andersen