Personalia

Nekrolog: Torstein Hovig

 • Aftenposten Redaksjon

Torstein Hovig

Vår gode kollega Torstein Hovig døde i sitt hjem 14. februar etter en tids kreftsykdom. Dermed er en pionér i norsk patologi og en nestor i norsk medisin gått bort.Torstein ble født 3. januar 1928 og ble således 87 år gammel. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1954 for deretter å bli en i det første kullet av kandidater i turnustjeneste. I 1965 forsvarte Torstein sin medisinske doktorgrad, og deretter ble han ansatt som spesiallege, senere dosent/overlege og professor/overlege ved institutt og avdeling for patologi ved Universitetet i Oslo/Rikshospitalet. Her ble han helt sentral i utviklingen av elektronmikroskopisk laboratorium. Torstein vil bli husket som en fremsynt pionér i etableringen av elektronmikroskopi for forskning og diagnostikk i Norge.

Blodplater og relaterte sykdommer ble en forskningsmessig hovedinteresse, og arbeidene oppnådde stor anerkjennelse: De er blitt sitert mer enn 4500 ganger i internasjonale tidsskrifter, og fremdeles siteres hans arbeider ofte. Forskningen ble drevet med stor innlevelse, og vi minnes Torstein som en sann forskersjel. 12 kandidater er blitt veiledet frem til medisinsk doktorgrad. Innen diagnostikk ble nyre— og transplantasjonspatologi en hovedlinje. Dessuten var Torstein aktivt medlem av flere ledende organer ved universitet og hospital, og han var innvalgt medlem av Det Norske Vitenskapsakademi fra 1993.

De siste årene av Torsteins liv var i perioder preget av sykdom, men med ukuelig vilje kom Torstein alltid tilbake. Hans siste stipendiat disputerte i 2004, og siste vitenskapelig publikasjon i patologi kom i 2011.

Som kolleger opplevde vi Torstein som et varmt menneske, levende opptatt av sin familie og sine venners liv, helse og velbefinnende.

Våre tanker går til Berit, barn og barnebarn.

Finn P. Reinholt, Ole Petter Clausen, Helge Scott, Per Brandtzæg, Tor J. Eide

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Hvis vi ikke får dele kunnskap, er det god grunn til å snakke om dødelig personvern

 2. PERSONALIA

  Nekrologer: Torgeir Flatmark

 3. PERSONALIA

  Nekrologer: Arne Oshaug

 4. DEBATT

  Nytt Oslo universitetssykehus bør bygges på Gaustad

 5. PERSONALIA

  Nekrolog: Ole Fyrand

 6. KRONIKK

  Forvandle vår verden | Graver, Sandlie og Frich