Personalia

Nekrolog: Gullow Gjeseth

Generalmajor Gullow Gjeseth døde 18. januar, 79 år gammel.

Privat

Gullow Gjeseth avsluttet sin militære karrière som landkommandør i Sør-Norge fra 1990 til 1994 og direktør for Forsvarets høgskole fra 1994 til 1997. Han ledet deretter granskningen av Lillehammer-saken, før han ble engasjert som forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og redaktør av Norsk Militært Tidsskrift. Hans siste publikasjon ble lansert i oktober i fjor.

Gjeseths virke var preget av forståelsen for Forsvarets samfunnsmessige rolle og samspillet mellom det militære og politikken. Han dro nytte av dette blant annet i rollen som sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando fra 1986 til 1990, som militærrådgiver ved KSSE-forhandlingene i perioden 1985 til 1986 og som medlem av Forsvarskommisjonen av 1990.

Han bidro med vesentlige perspektiver på utviklingen av det norske Forsvaret og Forsvarets plass i det norske etterkrigssamfunnet. Han undersøkte våpenhjelpen fra USA som en av forutsetningene for Forsvarets ekspansjon i disse årene og pekte på følgene av at denne særegne formen for bistand falt bort. Han bidro til Norsk forsvarshistorie, skrev om Hærens utvikling etter 1990, om Heimevernets rolle i landforsvaret og om norsk veteranpolitikk.

Gullow Gjeseth var opptatt av hvordan Forsvaret utviklet seg i samvirke med det øvrige samfunnet. En slik innsikt har ikke vært en selvfølge blant militærhistorikere.

Ved Forsvarets høgskole og IFS var han en høyt verdsatt kollega, rådgiver og venn. Beskjeden og stillfaren var han sjenerøs med å dele sine kunnskaper og erfaringer og alltid åpen for å lytte til andres råd og innspill. Det gjaldt enten de kom fra yngre eller eldre offiserskolleger, fra professorer eller studenter.

Gullow Gjeseth, med sin klokskap og innsikt, sin lune humor og sitt varme vesen, vil bli dypt savnet.

Louise K. Dedichen

Sven G. Holtsmark

Rolf Tamnes

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Arne Pran

 2. PERSONALIA

  Nekrologer: Jens Petter Berg

 3. NORGE

  Norge droppet militærattaché i Kina - nå kommer kritikken

 4. VITEN

  Mangel på ytringsfrihet i forsvarsforskningen

 5. PERSONALIA

  Nekrolog: Synnøve Strigen

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Jakob Anton «Jak» Jervell