Personalia

Nekrolog: Jacqueline Andreè Naze Tjøtta

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.

Privat

 • Aftenpostens redaksjon

Jacqueline Naze var født i 1935 i Montpellier i Frankrike og hadde sin doktorgrad fra Sorbonne i 1961. I 1966 ble hun den første kvinnelige professoren ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen, og hun var den første kvinnelige professoren i matematiske fag i Norge. Fagfeltet var anvendt matematikk.

Sammen med sin mann, Sigve, bygde hun opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe i akustikk ved Universitetet i Bergen. Jacqueline og Sigve har gitt vesentlige bidrag til forståelsen av ikkelineære lydfelt og parametriske akustiske antenner. Arbeidet ledet frem til numeriske modeller for ikkelineær ultralyd. Det ble utviklet et nært samarbeid med Fysisk institutt, internasjonale forskningsmiljøer, instituttsektoren og næringslivet. For sin forskning fikk Jacqueline og Sigve ærespris fra Det franske vitenskapsakademiet.

Aktiviteten i akustikk var meget synlig og tiltrakk seg mange studenter som etter hvert fikk mastergrader og doktorgrader. Matematikk var meget mannsdominert da Jacqueline kom til Bergen, og hun har betydd mye for rekruttering av kvinner til matematikkfaget. Hun hadde et stort faglig engasjement, samtidig som hun viste stor interesse for kolleger og studenter og inviterte oss gjerne inn i sosiale sammenhenger. Hun viste gjennom sitt virke at det var mulig å kombinere et engasjerende forskningsarbeid med familieliv.

Det er nå mange år siden Jacqueline avsluttet sin aktive forskerkarrière. Men vi er mange som husker hennes glimrende forelesninger og gode samtaler med henne. Vi kjente at hun satte pris på oss, og vi satte stor pris på henne. Vi takker henne for alt hun gjorde for oss og for det hun var for oss.

Jarle Berntsen, Per Lunde

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Hun er den første kvinnen som vinner matematikkpris. Som ung hadde hun et uvanlig forbilde.

 2. PERSONALIA

  Nekrolog: Vidar Thue-Hansen

 3. NORGE

  For første gang går Abelprisen til en kvinne

 4. PERSONALIA

  Nekrologer: Torgeir Flatmark

 5. SID

  Ja, vi er interessert i studentene!

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Steinar Øvrebø