Personalia

Nekrolog: John Bjørnebye

Ambassadør John Bjørnebye døde 3. mai, 76 år gammel.

John Bjørnebye var født i Tromsø i 1941. Han begynte sin karrière som aspirant i Utenriksdepartementet i 1970 etter å ha avsluttet sine studier ved Universitetet i Oslo samme år. Sin unge alder til tross brakte han adskillig internasjonal erfaring med seg inn i tjenesten. Allerede som 20-åring begynte Bjørnebye et mange års virke som reiseleder for Norsk folkeferie ved siden av studiene. Deretter, fra 1966 til 1969, var han sendelektor i norsk ved Universitetet i Lyon.

John Bjørnebye tjenestegjorde først i Bangkok fra 1972 og deretter i Paris fra 1975. Dernest fulgte noen år i Oslo, der han bl.a. ledet Utenriksministerens sekretariat fra 1979 til 1981. Deretter ble det flere års utetjeneste, først som presse- og kulturråd i Washington fra 1981 til 1983, etterfulgt av en periode utenfor tjenesten som direktør for Europa- og Nord-Amerika-avdelingen ved UNESCO i Paris. I 1984 ble han utnevnt til konsul og leder for Norges informasjonstjeneste ved Generalkonsulatet i New York.

I 1986 ble John Bjørnebye underdirektør og deretter ekspedisjonssjef i UDs Presse- og kulturavdeling, og i 1989 fikk han stillingen som generalkonsul i New York. I perioden 1994 til 1999 var han ambassadør til Tokyo og ble deretter utnevnt til assisterende utenriksråd med særlig ansvar for økonomiske saker. Han avsluttet sin lange karrière i utenrikstjenesten som ambassadør til Belgia og Luxembourg fra 2001.

John Bjørnebye var en meget kunnskapsrik kollega med et bredt interesseområde. Hans særskilte interesse for og kunnskaper om kultur gikk som en rød tråd gjennom hele hans karrière. Han fremsto som lyttende, rolig og avbalansert både i sitt utadrettede diplomatiske virke og overfor sine medarbeidere. Med sin utpregede vurderingsevne, sitt gode skjønn og sin lune form innga han alltid stor tillit.

John Bjørnebye var kommandør av St. Olavs Orden.

Utenriksdepartementet vil takke for fremragende innsats gjennom en lang karrière. Våre tanker og dypeste medfølelse går til hans kjære Ellen, hans barn og resten av hans familie.

For venner og kolleger i Utenrikstjenesten, Anne K. Lund, ekspedisjonssjef

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Han blir utenriksministerens høyre hånd

 2. POLITIKK

  Hun ligger an til å bli Norges nye FN-ambassadør

 3. POLITIKK

  Han er Norges nye London-ambassadør

 4. NORGE

  Mona Juul utnevnt til ny FN-ambassadør

 5. PERSONALIA

  Nekrolog: Tore Olsen

 6. A-MAGASINET

  Norge vil ha et sete ved maktens bord. Mona Juul er kvinnen som skal sørge for at vi slår Canada og Irland.