Personalia

Nekrolog: Bjørn Haug

Av Sven Ole Fagernæs, Fredrik Sejersted, Tolle Stabell og Elisabeth Stenwig

Bjørn Haug i retten

 • Aftenposten

Da tidligere regjeringsadvokat og riksmeglingsmann Bjørn Haug døde 8. april, 91 år gammel, var et langt og rikt og meningsfylt liv over.

Bjørn startet sitt virke som ung jurist i Finansdepartementet. Han var i Lovavdelingen før han ble juridisk direktør i Christiania Spigerverk. I 1972 ble han utnevnt til regjeringsadvokat, et embete han hadde i 21 år.

Olsen, Olav

Ved siden av å utvikle embetet til et moderne advokatkontor – og landets mest ettertraktede arbeidsplass for unge jurister – førte Bjørn de fleste av statens store og prinsipielle rettssaker: om Alta-utbyggingen, bankdemokratiseringen og Børre Knudsen-saken. I tillegg ble han gitt en rekke viktige verv og oppdrag av stor nasjonal betydning. Han var sentral under skipsfartskrisen, i aluminiumsindustrien og i utformingen av oljeskattesystemet. Det sikret fellesskapet brorparten av inntektene fra Nordsjøen og la grunnen for det som i dag er Oljefondet.

Han var i mange år leder av Bedriftsdemokratinemnda, revisor i Nobelstiftelsen og styreformann i Den Norske Opera. Fra 1982 til 1988 var han riksmeglingsmann, i en tid med krevende lønnsforhandlinger. Han var i hele sitt virke internasjonalt orientert. I 25 år var han internasjonal voldgiftsdommer. Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1994, ble han dommer og president i Efta-domstolen frem til sin avgang i 2000.

Bjørn hadde en enorm arbeidskapasitet og en særlig evne til å sette seg raskt inn i store og kompliserte saker. Han var en inspirerende leder. Han hadde et ungdommelig sinn og var god til å delegere. Han var tidlig ute på mange fronter, blant annet med å slippe frem kvinnelige advokater og bruke datateknologi.

I dyp respekt for hans bidrag til fellesskapet lyser vi fred over Bjørns minne.

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrolog: Bjørn Lind

 2. POLITIKK

  – Viktig å få en autoritativ avklaring av om Nav tar feil eller ikke

 3. DEBATT

  I en god rettsstat kan man aldri tenke at staten har rett, men lete etter muligheter for at staten tar feil

 4. PERSONALIA

  «Norway Cups bestemor» kjempet for jenters rett til lik deltagelse i idrett

 5. NORGE

  Regjeringsadvokaten har sendt to anker til Strasbourg: – Barnets interesser overhodet ikke nevnt i dommene

 6. POLITIKK

  Tirsdag får Torbjørn Røe Isaksen konklusjonen fra granskerne. Hvem får mest skyld for trygdeskandalen?