Personalia

Tor Erik Drangsholt

  • Nekrolog

En stund til fikk han leve etter kreftdiagnosen, men 22. oktober var det over. Oberst Tor Erik Drangsholt, TED blant venner, døde altfor tidlig, ikke mer enn 67 år ble han. Så full av ideer og engasjement og med så mye ugjort. Nå må vi andre plukke opp de mange stafettpinnene som plutselig ble liggende igjen på bakken.

Han var Oslo Militære Samfunds intendant fra 1995 til 2002. Intendantens ansvarsområder spenner vidt. TED var høyt og lavt – hele tiden – og med klare meninger og like klare tilbakemeldinger der dette var på sin plass. Det var det ofte. Var ikke farvepaletten riktig når dørkarmer skulle friskes opp, fikk maleren absolutt vite dette. Dersom noen skulle komme i skade for å møte opp på et medlemsmøte en mandag aften noe «upropert» antrukket, vanket det et vennlig hvisk i øret – før et dertil egnet slips bestemt ble utlånt for resten av kvelden. Og var det ønskelig å få økt størrelse på reservefondet vårt etter ekstra mye vedlikehold på vårt svært vedlikeholdskrevende klubbhus, klarte han jammen å få til dette også. I 2014 ble han utnevnt til «Innbudt medlem».

TED var et renessansemenneske. En personlighet, en farveklatt og en humørspreder av de sjeldne. Han levde åpenbart etter den regel at «dersom det er mulig å presentere noe på en personlig, engasjert og humørfylt måte – så er det absolutt ingen grunn til å la være!» Men aldri gikk det på bekostning av en solid substans eller av en sterk, faglig etterrettelighet – tvert imot hjalp det ham som oftest til å få en hvilken som helst forsamling til å forstå at det han hadde på hjertet var viktig, riktig og relevant. Derfor fikk han også gjennomslag for så veldig mange saker og synspunkter gjennom hele sitt liv og sin karriere. Derfor fikk han så bemerkelsesverdig mye gjort.

Vi tenker på hans Anders, familien og hans mange venner.

Vår kjære venn og generalsekretær, oberst Tor Erik Drangsholt, døde 22. oktober, bare 67 år gammel. Etter en tøff periode tapte han kampen mot kreften. Han var et sosialt, engasjert og fargerikt menneske og vil bli dypt savnet av mange.

Tor Erik vokste opp på Kjevik utenfor Kristiansand, og han viet hele sitt yrkesaktive liv til Forsvaret. Han startet i Sjømilitære korps, fikk akademisk utdanning fra Luftkrigsskolen og stabsskolen og tjenestegjorde nasjonalt og internasjonalt. Etter et langt liv i Luftforsvaret avsluttet han forsvarskarrieren som oberst ved Fellesoperativt Hovedkvarter utenfor Stavanger.

Parallelt med tjenesten i Forsvaret var han brennende engasjert i fagforeningsarbeid gjennom Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) og det akademiske grunnlaget foreningen er fundert på. Etter at han ble pensjonist, fortsatte han som generalsekretær i foreningen frem til den dagen han døde.

At Tor Erik valgte å bruke sin tid på KOL var en lykke for medlemmene – og for Forsvaret. Han var uhyre nøye, og ikke en eneste detalj i sakene vi jobbet med, gikk ham forbi. Han hadde en unik evne til å finne essensen i tunge sakskomplekser, for deretter å «angripe eller forsvare» det på en god og innsiktsfull måte.

Tor Erik var en modig og svært lite konfliktsky person, og han gjorde aldri forskjell på noen. Admiral eller «Jørgen Hattemaker», rett skulle være rett! Med sin brede erfaring og kunnskap fortalte han hvor han mente skapet skulle stå. Vi som jobbet rundt ham, måtte tidvis utøve noe «brannslukking», men det endte alltid godt. Hans direkte og oppriktige væremåte er en av årsakene til at så mange satte så stor pris på ham, og at han fikk gjennomslag for så mye av det vi og han trodde på og jobbet for.

Tor Erik var rett og slett et «vakkert fyrverkeri» av et menneske.

Les hele saken med abonnement