Personalia

Ronny Røren

  • Nekrolog

Ansatte og pensjonister i flere brannvesen ble triste da vi mottok budskapet om at Ronny Røren døde 12. november, 80 år gammel.

Ronny begynte som varabrannsjef i Bærum brannvesen i 1976. Han var utdannet maskiningeniør og kom fra stillingen som driftsingeniør ved A/S Freia. Han bemerket seg raskt som en svært dyktig instruktør og engasjert i flere fagområder. Han innførte pumpekurs og var selv hovedinstruktør.

Da han ble brannsjef i 1983, tok han til orde for felles lunsjpauser og spisested for utrykningsstyrken og ansatte på dagtid. Det ble et viktig sosialt samlingssted. Ronny var en dedikert og målbevisst brannsjef. Han var alltid svært godt forberedt, grundig i alt sitt arbeid. Han var en dyktig taler, instruktør og foredragsholder. Han var usedvanlig flink til å formulere seg, både muntlig og skriftlig.

Ronny stilte store krav til seg selv og var alltid en meget god representant for brannvesenet han ledet. Han ledet sammenslåingen av Asker og Bærum brannvesen, hvor han tiltrådte som brannsjef 1. januar 1999. Han var dyktig til å forhandle på vegne av Asker og Bærum brannvesen og sørget for at organisasjonen hadde gode rammevilkår.

Ronny var en av initiativtagerne til årlige konferanser for brannsjefer i Norge. Han var nestformann i Norsk brannbefals landsforbund og styremedlem i Norsk CTIF-komité. Han var også formann i styringsgruppene for offentlige tilfluktsrom og for sikring og sikkerhet i Bærum, formann i Bærum oljevernutvalg, medlem av Oljevernutvalget for indre Oslofjord, medlem av redningsledelsen og tjenestegrensjef i Sivilforsvaret.

Ronny vil bli husket som en brannsjef som bidro til stor utvikling av den organisasjonen han ledet, samt som en viktig bidragsyter i andre organisasjoner og foreninger med tilknytning til brann- og redningsmiljøet i Norge.

Tidligere brannsjef Ronny Røren døde 12. november. Han ble 80 år gammel.

Ronny var utdannet sivilingeniør. I 1976 startet han i brannvesenet i Bærum kommune som varabrannsjef. Sju år senere ble han brannsjef samme sted. Han markerte seg som en brannsjef som ønsket endring. Han var en drivkraft i utviklingen av samarbeidsbrannvesenet Asker og Bærum brannvesen IKS. Han var brannsjef der inntil han gikk av med pensjon våren 2006.

Hans kunnskaper, holdninger, erfaringer og innsikt ga ham en kompetanse og faglig tyngde som gjorde at han tok plass i utviklingen av brannvernet i Norge. Han var gjennom sine nær 25 år som brannsjef tydelig på behovet for regionalisering av brannvernet og 110-sentralene. Han var opptatt av hvor viktig det var å øke oppmerksomhet på det å forebygge branner.

I 2007 satte han pensjonisttilværelsen på vent. Han ble spurt av Direktoratet for nødkommunikasjon, nå en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, om å delta i utbyggingen av Nødnett - det landsdekkende kommunikasjonsnettet for politiet, brannvesenet, ambulansetjenesten og andre beredskapsorganisasjoner. Han bidro med sin brede kunnskap og erfaring fra beredskapsområdet til dialogen og samarbeidet mellom de ulike myndigheter og etater.

Ronny var erfaren fagmann og en klok person som bidro sterkt til fornyelse og utvikling av brannvernarbeidet. Hans evne til å løfte en dialog om nytenkning til nasjonalt nivå gjorde at han var en som ble lyttet til både lokalt og nasjonalt.

Våre tanker går til Torild og den nærmeste familien, og vi minnes Ronny Røren med glede og respekt.

Les hele saken med abonnement