Personalia

Nekrolog: Tertit von Hanno Aasland

Tertit von Hanno Aasland døde 24. november, 89 år gammel.

Tertit von Hanno Aasland døde 24. november, 89 år gammel. Faren, Otto von Hanno, var tegner, moren omsvermet skuespiller på Nasjonalteatret og forfatter av humoristiske bøker som Otto illustrerte. Lillemor von Hannos oppgaver ved teateret gjorde at Tertit kom nær sin far, de tegnet på spisebordet og hun lærte å ri.

Tertit var 12 i 1940 og Otto, som var kavalerioffiser, kom seg til Skottland, hvor han var sammen med britiske styrker til 1945. I 1944 flyktet Tertit og moren til Sverige. Ekteskapet var til avvikling. Ingenting var som før, men Tertit var for alltid preget av stil, smak og interesse for kunst.

Tertit tok realartium for å bli arkitekt og bidra til gjenreisningen. Men det trengtes også samfunnsvitenskap, og i 1957 tok hun som en av de første magistergraden i statsvitenskap, om arbeiderdemokratene. Hun var universitetslektor, satt to perioder i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, doktorerte med avhandlingen Fra landmannsorganisasjon til Bondeparti, og arbeidet senere i NRK, ved Journalisthøgskolen, på NUPI og i Utenriksdepartementet. Hun satt i en rekke råd og utvalg, ute og hjemme. Tertit var aktiv og energisk, og alltid virksom, som utreder, formidler og i organisasjoner.

Hun var gift med Lasse Aasland, og sammen skapte de en familie som skulle sikre at de tre sønnene ikke opplevet den uforutsigbarheten de begge møtte i egen oppvekst. Familien bodde og arbeidet blant annet i Pakistan og Uganda, og utviklingsspørsmål ble et viktig fagfelt for Tertit. ‘Mitt hjerte ligger i Afrika’, sa hun, men hun var like opptatt av Norges plass i Europa og stor tilhenger av EU. Lasse døde etter 49 års ekteskap, og Tertit videreførte et aktivt eget liv, med landsted og hytter på fjellet.

Tertit er en savnet venn og kollega.
Ingrid Eide
Anni von der Lippe

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo før: Dette kunne blitt Oslos stortingsbygg

 2. PERSONALIA

  Nekrolog: Stein Davidsen

 3. PERSONALIA

  Nekrologer over Anne-Karin Sønsteby

 4. PERSONALIA

  «Han tenkte raskt. Skrev nesten like raskt. Men levde enda raskere»

 5. PERSONALIA

  Nekrologer over Kaare Norum

 6. PERSONALIA

  Nekrologer: Jens Petter Berg