Personalia

Nekrologer: Emil Didrichsen

  • Nekrolog

Inspektør Emil Didrichsen døde 5. juli, 88 år gammel.

Han var født og oppvokst i Oslo, og ble cand.jur. i 1955 og tok historie grunnfag i 1960. Han kom til Oslo Handelsgymnasium (OHG) i 1957 og ble skolens inspektør i 1963, en stilling han hadde til han ble pensjonist i 2002.

Emil Didrichsens faglige bakgrunn og personlige egenskaper ga ham en spesiell posisjon blant elever og kolleger. Han skrev lærebok i rettslære, og var en god og inspirerende lærer i klasserommet, med faglig tyngde og naturlig autoritet. Han kunne virke bestemt i sine krav om orden og disiplin, men smilet lå aldri langt unna.

Alle elever visste hvem inspektør Didrichsen var! Han var omgjengelig, og ikke minst tilgjengelig. Det siste kan bekreftes av de mange elever som oppsøkte ham på kontoret.

Tradisjoner og fellesskapsfølelsen i skolen betydde mye for Didrichsen. Han var i sitt ess når han som seremonimester ved juleavslutningen i aulaen kunne trekke linjen til Royal Albert Hall og avslutte med «Pomp and Circumstance» av Elgar. En tradisjon skolen har videreført under sine høytidelige avslutninger for avgangselevene.

Emil Didrichsens grenseløse lojalitet, åpenbare pliktfølelse og brennende engasjement for OHG var synlig helt til det siste. Han var ofte innom og slo av en prat med rektor, og var svært interessert i skolens videre aktiviteter og planer.

Didrichsen var ivrig rotarianer som medlem av Gimle RK, der han hadde vært president og blitt tildelt Paul Harris Fellow Recognition. Han ble også tildelt Kongens fortjenstmedalje. Han var i flere år leder av Menighetsrådet i Domkirken, og var medlem i Frimurerlosjen.

Kolleger og tidligere elever minnes en stor skolemann som nå er gått bort. Emil Didrichsen spilte en unik rolle på OHG. Han vil bli dypt savnet, men aldri glemt.

Emil Didrichsen døde søndag 5. juli, 88 år gammel. En institusjon er gått bort.

Emil var inspektør ved Oslo handelsgymnasium i en årrekke. Han var ikke bare inspektør der: Emil var Oslo handelsgym. På skolens galleri har han sin egen byste, der han står med utsikt mot aulaen.

Emil var en sterk personlighet. Han var en fremragende inspektør med tydelige verdier og klar tale. Det var aldri tvil om hvor man hadde ham.

Han begynte tidlig å undervise i sine fag, historie og jus. Som student var han også lærer på Uranienborg skole, hvor vi ble kjent. Da jeg begynte på Handelsgym, inviterte Emil meg til en omvisning. Han fortalte blant annet at «her har vi til og med 50-årsjubilanter». Emil har vært en meget velkommen gjest til alle blårussjubileer. Hans poengterte taler, i upåklagelig stil og med fyldig røst, har i alle år vært et høydepunkt.

Utallige er de elever som har gått på Oslo handelsgymnasium mens Emil var inspektør der. Søsken og søskenbarn, i noen tilfeller flere generasjoner. Skolen var og er en av de beste – jeg vil si den aller beste – i Oslo. Det hadde den ikke vært uten Emil. Om elevene ikke husker alt de lærte, husker de Emil Didrichsen.

Emil var en nestor i Gimle Rotaryklubb, hvor han har vært medlem siden 1966. I 1969 var han president. Han tok da initiativet til å stifte den første Rotaract-klubben i Norge, for ungdom mellom 20 og 30 år. Gimle Rotaract-klubb ble en suksess, ikke minst takket være Emils inspirerende innsats og veiledning.

Det er svært mange elever og andre som tenker med glede og respekt på det Emil Didrichsen var og det han sto for.

En særlig tanke går til Emils søster og kollega Eva, som han hadde et meget nært forhold til, og til hennes familie som vil savne onkel Didi.

Jeg lyser fred over Emils minne.

Les hele saken med abonnement