Personalia

Nekrolog: Rolf Tobiassen

Vår venn og kollega Rolf Tobiassen døde 21. mars, 83 år gammel.

Han var en iherdig forkjemper for fransk i skolen og en pionér i fransk-norsk universitetssamarbeid. Hans entusiasme for fransk språk ble vakt i gymnastiden i Kristiansand. Der møtte han også sin Randi. Hun har i ett og alt delt hans frankofile interesser.

Rolf ble i 1960 cand.philol. med hovedoppgave om natur og menneskenatur hos Rousseau. Fra 1962 til han nådde pensjonsalderen hadde han sin arbeidsplass ved Universitetet i Oslo. Han var lærer og bestyrer ved romansk institutt og senere leder ved senter for universitetssamarbeid med Frankrike.

Rolfs arbeid for rekruttering til fransk startet etter at faget på 1970-tallet ikke lenger var obligatorisk, og fortsatte til det siste. Franskens stilling i Norge førte også til samarbeid mellom norske universiteter og Universitetet i Caen og opprettelsen av Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i 1983. Det ga nye studiemuligheter for filologer og realfagstudenter. Senere fikk han i stand samarbeid om bl.a. ingeniørstudier ved INSA Toulouse. For å styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer opprettet han i 1998 Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris. Han var aktiv på mange arenaer og var i en lang periode leder i Fransklærerforeningen i Norge, som han var med på å stifte.

I flere tiår var Rolf og Randi engasjert i foreningen Souvenir Normand. Gjennom den ble det knyttet varige vennskapsbånd og internasjonal kontakt gjennom årlige treff med tilsvarende foreninger i bl.a. Frankrike og England.
Rolf er blitt behørig hedret for sin innsats. Han var bl.a. Commandeur des Palmes Académiques, Officier de l’Ordre national du Mérite, æresdoktor ved Universitetet i Caen, Chevalier de la Légion d’honneur og tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Rolf var en inspirator for utallige studenter og en god venn. Han etterlater seg et tomrom som blir umulig å fylle. Vi takker for hans fantastiske innsats. Våre tanker går til Randi, sønn og datter, som har mistet en flott ektefelle og far.

Turid Lillian Henriksen, Brynhild Sirevåg, Jan I. Pedersen

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. NORGE

  Makaveli Lindén blir begjært varetektsfengslet i 40 dager

 2. DEBATT

  Vi krever at Afrikansk Kulturinstitutt får en fast og forutsigbar driftsstøtte

 3. PERSONALIA

  Nekrologer: Torgeir Flatmark

 4. PERSONALIA

  Nekrolog: Vidar Thue-Hansen

 5. OSLOBY

  Frognerparken er fortsatt frodig

 6. PERSONALIA

  Nekrologer over Kaare Norum