Personalia

Nekrolog: Hans Christian Aksel Melbye

  • Nekrolog

Hans var født 19. november 1940. Han gikk ut av verden 23. oktober 2020, 79 år gammel. En stor og aktiv vennekrets har mistet et sentralt medlem.

Hans var eslet til å overta og videreføre familiebedriften HCA Melbye, en oppgave han gjennomførte på en fremragende måte. Han var en dyktig taler og organisasjonsmann. Arbeidet hans med organisasjonsutvikling, strategi og ledelse var forbilledlig. Hans livslange ledelse av familiebedriften resulterte i en solid bedrift og en trygg og god arbeidsplass for mange. I de senere år har han vært sterkt delaktig i å skape dagens Betonmast, som er en av Norges største entreprenørforetninger.

Hans har også satt dype spor etter seg på Lyngør. Da Museet Lingards Skuteminne ble etablert, var Hans sentral, som han var i mange andre lokale tiltak.

Vennekretsen står igjen med et stort savn etter Hans, men våre tanker går til Solveig, Ida, Aksel, Bjarne og resten av familien.

Hans forlot oss 23. oktober etter mange års kamp mot kreften og et kort sykeleie. Han ble 79 år gammel. Familie, venner og medarbeidere har mistet en sentral og markant skikkelse.

Allerede i sine tidlige 20-år ble Hans engasjert i familievirksomheten HCA Melbye AS. I 1976 tiltrådte han som adm.dir. Det er et lederskap han har forvaltet med ærbødighet og suksess. For tre år siden gikk han av som styreleder i et meget veldrevet og lønnsomt konsern, men var inntil sin død aktiv og engasjert i virksomhetene våre.

Hans var forretningsmann med handlingskraft til å ta beslutninger og iverksette, men det var som leder og medmenneske han vil bli best husket. Hans sa at i HCA Melbye hadde vi ikke ansatte, vi hadde bare medarbeidere; vi hadde ikke pensjonister, vi hadde honnørmedarbeidere. Dette står som et trygt bevis på hans tankesett.

Hans var kunnskapsrik, utadvendt, sosial og med et fantastisk godt humør. Dette gjorde vennekretsen stor. Kombinert med hans store engasjement ble han en meget ettertraktet mann i organisasjonslivet. Dette kom ikke minst til syne i hans aktiviteter for sitt favorittsted på denne jord, Lyngør.

Hans var genuint glad i alle medarbeiderne han kom i kontakt med. Han lot seg gladelig imponere, og han var stolt av hva medarbeiderne oppnådde. Hans utadvendte, sosiale vesen og hans raushet traff alle i hjertet. Men det kanskje viktigste bidrag til medarbeiderne var hans verdigrunnlag. Det satte retning både for den enkelte og for selskapene, og det vil leve videre i mange tiår fremover.

Hans var hel ved!

Våre tanker går til Hans sin store familie, og spesielt til Solveig.

Det skjedde 23. oktober, kanskje ikke helt uventet, men allikevel var det en plutselig og sjokkerende nyhet at vår gode venn Hans var gått bort. Vår sorg var overveldende, han var jo nesten familie. Han var et prominent og viktig medlem av vår gutteklubb Gam Bay, stiftet i 1962. Klubben er så eksklusiv at vi ikke har tatt inn et eneste nytt medlem siden den gang.

Aktivitetsnivået har gått i bølgedaler, alltid konsentrert om det sosiale, les: vennskap. Hans lot aldri sjansen gå fra seg til nettopp å dyrke vennskapet med sine gode venner. Med sitt lyse humør og sin glede over livet hadde han selvsagt mange venner overalt, men sine røtter fra ungdommen glemte han aldri.

Gam Bay skal feire sitt 60-årsjubileum i 2022, og Hans vil bli sterkt savnet under dette viktige arrangementet i klubbens historie. Vi har mange klubbsanger som avsynges ved de fleste av våre store begivenheter. Uten Hans’ rungende baryton som forsanger hadde sangen sannsynligvis ikke blitt den samme. Han har i de senere år tatt sin sangstemme og sangglede videre som fast medlem av bassgruppen i Norske Selskabs Mannskor. Koret berikes forøvrig av fire andre gambayere.

Hans tilhørte Gam Bay, og Gam Bay tilhørte Hans, men foran alt kom familien, som han elsket av hele sitt hjerte. Hans engasjement kan bare familien snakke om, men mange av oss fikk virkelig også føle det gjennom feiringen av Solveigs 75-årsdag. Hans feiret sin elskede hustru som ingen av dem som fikk oppleve det, kommer til å glemme.

En bauta i familien og i venneklubben Gam Bay er borte, men bautaer som er hugget av granitt er evige, de blir ikke borte. Hans var en slik bauta og vil minnes som nettopp det: sterk og solid.

Vi takker Hans for det han var for vår klubb. Våre tanker tanker går til Solveig og hele familien. Jeg lyser fred over hans minne.

Les hele saken med abonnement