Personalia

Nekrologer: Anita Graff

 • Nekrolog

Av Tom Rune Nilsen og Are Kjensli

Det var med stor sorg vi fikk beskjed om at Anita Graff hadde sovnet stille inn 20. juni etter lengre tids sykdom, en sykdom hun bar med styrke og verdighet. Hun ble bare 56 år gammel.

Anita var hele tiden åpen om sykdommen, og denne åpenheten var en naturlig del av henne. Hun var alltid til stede og hjelpsom. Vi kjente henne først og fremst som engasjert styremedlem, men også som fagperson og generalist.

For logistikk- og transportbransjen var Anita en viktig støttespiller allerede fra 90-tallet. Hun hadde på den tiden en lederstilling i Tolldirektoratet med ansvar for mye av utviklingsarbeidet til etaten, og særlig prosessene som involverte næringslivet. Derfor samarbeidet hun tett med oss i NHO Logistikk og Transport, og vi hadde stor nytte og glede av hennes store engasjement.

Dette engasjementet fortsatte hun da hun etter hvert sluttet i Tolletaten og ble leder av KGH Customs Services. Hun var fast gjest på våre årsmøter, og deltok også hyppig på medlemsmøtene med interessante foredrag.

Hun huskes som særdeles klarttenkende, logisk og resultatorientert, men også som raus og lyttende. Bransjens kompetanse, særlig når det gjaldt toll, var hun spesielt opptatt av. Her bidro hun sterkt til at tilbudet hele tiden ble forbedret. Anita var også en sterk bidragsyter langt utover dette spesialområdet. Hun hadde en lun humor, og vi husker flere fantastiske takk for maten-taler.

Gjennom sin kompetanse og sitt store engasjement ble Anita et attraktivt styremedlem. Siden 2016 har hun vært nestleder i styret for NHO Logistikk og Transport.

Anita Graff etterlater seg et stort tomrom, og våre tanker går først og fremst til hennes nærmeste familie. Vi minnes Anita med stor takknemlighet.


Av Lars Börjesson, på vegne av kollegene ved KGH Customs Services

Anita forlot oss så altfor tidlig 20. juni, gjennom en sykdom som ikke lot seg stoppe. Hun ble bare 56 år.

Anita begynte i KGH Customs Services i 2010 etter en lang karriere innen norsk toll. I rollen som næringslivsdirektør i Toll- og avgiftsetaten hadde hun blant annet jobbet med prosedyrer og systemer for varehandel, dialog med næringslivet og med store nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med Verdens tollorganisasjon og EU-kommisjonen.

Den samlede kompetansen og erfaringen hennes gjorde at hun raskt ble sentral i KGHs utvikling, ledelse og vekst. I ti år har Anita vært en selvsagt person i konsernets ledelsesgruppe. De siste årene hadde Anita rollen som «Managing Director Business Region Nordic og COO».

Anita var også svært interessert i og ledet en rekke prosjekter innen ledelses- og medarbeiderspørsmål. Hun så tydelig hvordan engasjement og trivsel hos medarbeidere påvirker virksomhetens resultat. Hun hadde evnen til å se forretningsdriften og enkeltindividet samtidig. Anita la også stor vekt på å reise rundt og møte medarbeidere, og i perioder var hun ute og reiste stort sett hver uke.

En annen ting som karakteriserte Anita, var at hun stadig ville lære seg nye ting. Hun tok seg tid til å høre på foredrag, delta i eksterne nettverk og til personlig lederutvikling. Anita ledet også KGH Sustainability Foundation, en rolle hun regnet som et hedersoppdrag.

Anita Graff, alltid i farta, alltid med et svar, alltid klar på e-post og alltid med et varmt smil og klingende latter. Hennes herlige humor og evne til nærvær gjør at fraværet hennes blir ekstra tungt. Våre tanker går til Anitas mann og nærmeste familie i denne vanskelige tiden. Vi vil huske Anita med varme.

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Jon R. Gundersen

 2. PERSONALIA

  Nekrolog over Tone Jørstad

 3. PERSONALIA

  Nekrolog: Nils Henrik Eggen

 4. KRONIKK

  Hvor mange melaninrike ser du?

 5. DEBATT

  Næringslivets immunforsvar må styrkes

 6. KULTUR

  Mens hele Norge ble isolert, kunne beboerne i dette borettslaget leve tett og sosialt – uten å bryte smittevernreglene