Personalia

Nekrolog: Steinar Øvrebø

Av Dag E. Helland og Ingolf F. Nes, for vener og kollegaer

  • Nekrolog

Vår god ven og kollega Steinar Øvrebø døyde på Solgården pleieheim i Asker 30. juni, 73 år gammal. Han hadde vore på sjukeheim sidan kona Ragnhild døyde i januar 2017.

Steinar kom frå Førde, og drog til Bergen i 1966 der han studerte realfag og tok hovudfag ved Biokjemisk institutt. Steinar var ein dyktig og aktiv student med breie faglege interesser, og markerte seg som kravstor til førelesarar, rettleiarar og medstudentar. Sjølv arbeide han med studie av DNA-syntese og genomstruktur i bakteriar.

Les hele saken med abonnement