Tillit fra brukerne er viktig for oss, og KickBack er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

1. Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.
Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.
Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

KickBack AS (org.nr. 993389986, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nednefor.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Generelt søker KickBack å minimere personopplysninger som samles inn.

Generelt
I tillegg til de mottakerne som vi nevner ved navn innenfor hvert område nedenfor, kan vi komme til å dele personopplysninger med selskaper innen Schibsted Media Group eller databehandlere som, enten selv eller gjennom egne underleverandører, er etablert i eller behandler informasjon i et land utenfor EU/EØS. Dette kan være selskaper som tilbyr hosting, e-posttjenester, markedsføring, analyse eller andre tjenester. Disse databehandlerne får kun tilgang til den informasjonen som er relevant for formålet, og KickBack vil først ha inngått en databehandleravtale som gjør det mulig for oss å kontrollere behandlingen av personopplysninger.

Uansett hvilket land personopplysninger behandles i, gjør vi alle rimelige tiltak, inklusive juridiske, tekniske og organisatoriske, for å sikre at data behandles i henhold til gjeldende krav i EU/EØS. I de tilfeller at data behandles utenfor EU/EØS garanteres beskyttelsen enten gjennom at det relevante landet tilbyr tilstrekkelig vern, i henhold til vedtak gjort av EU-kommisjonen, eller gjennom tilstrekkelige avtaler med standardklausuler, bindende retningslinjer innenfor et selskap, eller Privacy Shield.

Tjenestene våres er i hovedsak bygget på Google Cloud og Hetzner Online.

Tekniske logger

Når du besøker sidene våres logges teknisk informasjon slik som IP-adresse, hvilken side du etterspurte og hvilke data som ble sendt sammen med forespørselen (eksempelvis informasjon om enhet og nettleser) til system- og applikasjonslogger. Vi benytter denne informasjonen for å overvåke våre tjenester, avdekke feil og misbruk.

Informasjonen lagres som hovedregel i to år. Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

Nettstatistikk
Vi benytter Google Analytics for å bedre forstå hvordan folk benytter tjenestene våres, bl.a. hvilke sider de går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Vi har selv ikke mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

Vi har kort levetid på informasjonskapslene, og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Informasjon om hendelser, klikk og lignende blir lagret i 14 måneder. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av Privacy Shield avtalen.

Vi har inngått databehandleravtale med Google, og instruert Google til å avidentifisere alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen.

Google tilbyr et nettlesertillegg som blokkerer Analytics generelt: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Nyhetsbrev
Hvis du ønsker å motta e-post når nye rabattkoder og tilbud blir tilgjengelig, må du registrere din e-post hos oss. Denne vil bli lagret med det formål å kommunisere med deg via e-post. Vi lagrer også hvilken butikk du så på når du sendte inn skjemaet. Denne vil bli lagret med det formål å kommunisere med deg via e-post. Vi benytter Mailjet for å sende ut slike e-poster. Vi har inngått en databehandleravtale med Mailjet, som benytter seg av datasenter som ligger utelukkende i Europa.

Når du mottar nyhetsbrev kan vi, avhengig av din e-postleverandør og klient, se om du har åpnet e-posten og hvilke lenker du eventuelt klikker på. Vi får også informasjon dersom det er problemer med å levere til din e-postadresse. Denne informasjonen kan bli speilet i våre tekniske logger, med det formål å kunne overvåke Mailjet og eventuelt kunne bytte leverandør i fremtiden.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på lenken som ligger nederst i hver utsendelse. Lagringen er basert på ditt samtykke.

Klikk på tilbud og annonser
Når du klikker på tilbud på sidene våres logger vi klikket, både i nettstatistikken og i en separat logg. Vi bruker denne informasjonen primært for å rangere tilbud og prioritere innhold, men også for å avdekke problemer og misbruk av tjenesten. Innledningsvis logger vi med IP-adresse og informasjonskapsler, etter 6 måneder anonymiserer vi denne informasjonen.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse, for at vi skal kunne forstå hvordan våre nettsider brukes og forbedre de.

Flere av tilbudene som du finner på våre sider er tydelig markert som annonser. Når du klikker på disse lenkene / knappene blir du videresendt til en ekstern adresse spesifisert av annonsøren, som regel ved at du først blir sendt til et firma som sporer trafikken (“sporingsleverandør”). Sporingsleverandørene opererer på sine egne webområder og KickBack fører ikke kontroll med det som skjer på annonsørenes nettsider, eller hos deres underleverandører.

Transaksjoner fra annonser
Dersom tilbudet var en annonse, og du gjennomfører et kjøp, kan vi i mange tilfeller motta informasjon om kjøpet. Dette inkluderer alltid hvilken butikk det ble handlet i, tidspunkt, ordrebeløp og vår egen referanse til klikket før kjøpet. I noen tilfeller mottar vi unntaksvis ordrenummer som del av transaksjonsidentifikatoren og / eller informasjon om produktene.

Vi kobler transaksjoner fra annonser til et logget klikk og eventuelt til Google Analytics. Informasjonen brukes for å måle våre tjenester, rangere tilbud og butikker etter hvilke som faktisk benyttes av våre brukere, fakturering og intern avregning. Disse data oppbevarer vi i ubegrenset tid, men de blir avidentifisert ved at det korresponderende klikket avidentifiseres.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse.

3. Informasjonskapsler

Listen med informasjonskapsler finner du i vår cookie policy.

4. Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kontakt-aftenposten@kickback.no eller skriftlig:
KickBack AS
Postboks 155 Sentrum
0102 Oslo

5. Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. KickBack har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rettigheter i henhold til relevant lovverk, som inkluderer:

  • Å få innsyn i egne opplysninger, hva vi har lagret om deg
  • At uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert
  • Å kunne bestride vår behandling av data
  • Å kunne trekke tilbake samtykke du har gitt
  • Retten til dataportabilitet. I den grad det er relevant, å kunne overføre data som vi har samlet inn under samtykke, til en annen løsning

Anmodninger skal besvares innen 30 dager av KickBack.

6. Tilsynsmyndighet

KickBack AS holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med KickBack.

Dersom du ikke opplever at KickBack ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg til

Datatilsynet
Web: https://www.datatilsynet.no/
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo