Aftenposten Rabattkoder er en tjeneste (heretter "Tjenesten" eller "Aftenposten Rabattkoder") utviklet og driftet av KickBack AS (ORG NO993389986) (heretter “KickBack”, “oss” eller “vi”). Bruk av Tjenesten forutsetter aksept av følgende vilkår som regulerer forholdet mellom bruker av Tjenesten (heretter omtalt som “Bruker”) og KickBack.

Aftenposten Rabattkoder er en markedsføringskanal for butikker og nettbutikker (heretter "Partnere") og Partnerne er selgere/tjenesteytere ved alle kjøp. Vi er ikke part i avtaler om kjøp mellom Partner og forbruker (heretter "Bruker), og opptrer heller ikke i noen sammenheng som representant for Partner. Vi har derfor ikke noe ansvar overfor Bruker for eksempel dersom en vare eller tjeneste skulle være mangelfull, det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om vare eller tjeneste eller Partner, Bruker angrer på et kjøp, eller leveringen er forsinket.

Aftenposten Rabattkoder ønsker å være en trygg markedsplass for Brukerne. Vi kan likevel ikke garantere at alle Partnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med lover og regler. For bedre å kunne sikre at Aftenposten Rabattkoder som en trygg markedsplass vil vi gjerne ha tilbakemelding dersom Brukerne har negative eller positive erfaringer med Partnere.

Feil og mangler

Vi tar ikke ansvar for feil eller mangler ved Tjenesten. Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller tekniske løsninger er tilgjengelig til en hver tid og vi er ikke ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger, tilbud eller informasjon som presenteres på Tjenesten. Tilbud fra Partnere publiseres av Tjenestens redaksjon, Tjenestens Brukere og Tjenestens Partnere. Vi tar forbehold om feil og det garanteres ikke på noen som helst måte at opplysningene, tilbudene eller informasjonen gitt på Tjenesten stemmer eller vil være gyldige.

Immaterielle rettigheter

Rettighetene til Tjenesten, innhold på Tjenesten og varemerker tilhører Aftenposten Rabattkoder, KickBack, Partner eller andre samarbeidspartnere av KickBack. Slike rettigheter kan ikke benyttes av Bruker eller andre uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Ved å benytte Tjenesten og laste opp innhold til Tjenesten gir Brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv lisens til å benytte innholdet på Tjenesten og alle andre tjenester vi tilbyr, samt til å overdra og endre slikt innhold.

Endringer til denne avtalen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen. Nye versjoner av avtalen vil alltid være tilgjengelig på Tjenesten og ved større endringer vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene når du logger inn eller via e-post. Det er siste utgave av avtalen som er tilgjengelig på Tjenesten som er den til en hver tid gjeldende avtale.

Personvern

Se våre sider om personvern.