Dette koster friåret deg i pensjon

Les dette før du vurderer langtur.

  • Riks

Mange går med en liten drøm i sekken om å kunne ta seg et friår og reise på langtur. Det krever som regel mye planlegging og finanser.

Det går an å spare seg til mye, men man må også vurdere hvor mye man taper i pensjon, råder spesialist på pensjon og jurist Alexandra Plahte i firmaet Steenberg & Plahte as.

Hun mener noen bevisste valg og kunnskap om hvordan pensjonssystemet fungerer, kan spare deg for tusenlapper. Under har vi satt opp faktorene som påvirker deg ut fra hvilke opptjeningsmodell du har (se faktaboks).

Pensjon fra folketrygden:

Gammel opptjeningsmodell: De 20 årene med høyest pensjonsopptjening i folketrygden legges til grunn når pensjonen skal beregnes, den såkalte besteårsregelen. I tillegg avhenger pensjonen av antall opptjeningsår, maks 40 år, men for å få godskrevet et opptjeningsår kreves kun inntekt over det til enhver tid gjeldende grunnbeløpet. Folketrygdens grunnbeløp (G) reguleres årlig og utgjør per dags dato kroner 82.122. — Får man totalt 20 år med god pensjonsopptjening, kan man altså trygt ta et friår uten at det trenger å påvirke alderspensjonen fra folketrygden.

— For ikke å miste et opptjeningsår kan du også legge opp reisen slik at du også har inntekt i friåret. Det vil si å ha en inntekt overstigende grunnbeløpet. Det blir jo et individuelt regnestykket, men kan kanskje medfører det at man ikke reiser fra januar til januar, men for eksempel fra mars til mars, sier Plahte.

Ny opptjeningsmodell: I ny opptjeningsmodell godskrives du pensjonsopptjening tilsvarende 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G. Dersom lønnen din i dag utgjør kroner 450.000 vil ett friår uten lønnsinntekt medføre at du går glipp av kroner 81.450. Penger som ellers ville bli tilført din pensjonsbeholdning.

— Det høres jo i og for seg mye ut, men det er viktig å huske på at beløpet skal omregnes til årlig livsvarig pensjon. Hvor mye det betyr i årlig tapt pensjon avhenger av hvor lenge du antas å leve og når du starter pensjonsuttaket ditt, sier Plahte.

Hun legger følgende regnestykke frem som eksempel:

Er du født i 1980 og har en lønn på 450.000 kroner, vil et friår medføre 81.450 kroner mindre tilført pensjonsbeholdningen. Ved pensjonsuttak 67 år, koster friåret deg kroner 4.596 i lavere årlig livsvarig pensjon. Brutto før skatt utgjør dette kroner 383 per måned.

Velger du å starte pensjonsuttak fra fylte 62 år vil årlig livsvarig pensjon være kroner 3.741 lavere som følge av friåret uten pensjonsopptjening. Brutto før skatt utgjør dette kroner 311 per måned.

Pensjon gjennom arbeidsforhold:

Hvor mye ett friår medfører av redusert tjenestepensjon avhenger av hvilken pensjonsordning man har gjennom sitt arbeidsforhold. Er du kun omfattet av obligatorisk tjenestepensjon vil innskuddet du går glipp av som følge av ett friår være kroner 7.358,- kroner (2 prosent av 450.000 - 1G).

Hvor mye dette utgjør i årlig pensjon avhenger av hvilken avkastning du ville fått på innskuddet samt hvor mange år pensjonen skal fordeles over.

— Har du ytelsesordning bør du sjekke med pensjonsleverandør hvilke konsekvenser et friår får for din pensjon. Forhåpentligvis får du permisjon fra jobben slik at du kun får ett opphold i opptjeningen din, og ikke faktisk meldes ut av pensjonsordningen, råder Plahte.

Pensjon er mer enn ren sparing til alderdommen

Pensjon er heller ikke bare ren sparing til du blir gammel. Har du risikodekninger slik som uførepensjon eller etterlattepensjon gjennom jobben, er det viktig å vite hvilke konsekvenser et friår får dersom uhellet skulle være ute når du er på reise, sier Plathe.

— Det er også viktig viktig å sjekke hva du er dekket av gjennom forsikringsdekninger , det vil skattefrie engangsutbetalinger. Sjekk også at du har reiseforsikring som gir deg tilstrekkelig dekning om noe skulle skje, sier Plahte.