Vurderer du å reise til utlandet i høstferien? Dette bør du vite.

FHI svarer på spørsmål om å reise med barn til utlandet i høstferien.

Det er mange som vil reise utenlands i høstferien. Men det er viktig å sette seg inn i gjeldende karanteneregler og regler i landet en reiser til på forhånd.
  • Camilla Flaatten

Hva: Mange ønsker å reise utenlands i høstferien, men hvilke karanteneregler gjelder for ungdom og foreldre nå?

Hvem svarer: Overlege Ingvild Fjeldheim i Folkehelseinstituttet.

Reisende må sette seg godt inn i reglene som gjelder for land de skal reise til. De må også sjekke hvilke regler som gjelder ved hjemkomst til Norge.

– Det er viktig å være oppmerksom på at reglene kan bli endret på kort varsel. Den reisende er ansvarlig for å være oppdatert på hvilke regler som gjelder ved innreisetidspunktet, sier Fjeldheim.

Overlege Ingvild Fjeldheim i Folkehelseinstituttet.


Fjeldheim har svart på fire spørsmål via e-post:

1. Hva er karantenereglene for barnefamilier der foreldrene er fullvaksinert? Tidligere har barna fulgt foreldrene med tanke på karantene i etterkant av tur til et land som ikke er grønt. Er det slik fortsatt?

– Barn under 18 år som ikke har gjennomgått covid-19 innen de siste seks månedene, eller som er fullvaksinert, må i innreisekarantene dersom de reiser hjem til Norge fra et land som ikke er grønt. Dette gjelder selv om mor og far er fullvaksinerte. Karantenen kan avsluttes dersom barnet/barna tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. Dette er ikke nytt, sier Ingvild Fjeldheim.

– Unntaket er reisende fra grønne land/områder i EØS/Schengen/Storbritannia, gitt at de ikke har oppholdt seg i eller mellomlandet i oransje/røde/grå/lilla land og områder i løpet av siste ti dager, legger hun til.

2. Hva er karantenereglene for ungdommer mellom 12 og 15 år som er vaksinert med én dose? Regnes de som fullvaksinerte etter én dose og slipper karantene?

– Vaksinasjonen av 12-15-åringene skal bestå av én dose i denne omgang. FHI vil fortløpende vurdere om barna trenger en andre dose. Får å få status som fullvaksinert i koronasertifikatet trenger man to doser, så sant man ikke har gjennomgått covid-19. For øyeblikket er de norske reglene for koronasertifikat de samme uansett alder. Det vil si at dosen barna tilbys, vises som 1 av 2, sier Fjeldheim.

– Den vaksinerte regnes som beskyttet fra og med tre uker til og med 14 uker etter første vaksinedose. I denne perioden vil den nasjonale kontrollsiden i koronasertifikatet være grønn. Dersom det går 15 uker eller mer før dose 2 gis, vil denne kontrollsiden bli forbigående rød.

– Det er foreløpig ikke etablert noen øvre grense på intervallet mellom koronavaksiner. Hvis det fortsetter slik, vil den nasjonale kontrollsiden bli grønn en uke etter andre dose, uansett hvor lang tid det går mellom dosene. Kontrollsiden for grensepassering (EU/EØS) vil etter én dose ha en QR-kode der dosen vises som 1 av 2. Når man eventuelt får andre dose, vil QR-koden vise siste dose som 2 av 2. Det er kun noen få land som vil akseptere QR-koden med 1 av 2 for innreise, og det er ulikt for alle land hvor lang tid det må gå etter 2. dose før det blir mulig å passere grensen.

Det betyr at man må sjekke innreiseregler for det aktuelle landet selv.

3. Det er vanskelig å forutsi hvilke reiseregler som gjelder når høstferien er her. Men hvilke endringer for reise medfører det hvis man er kommet til trinn 4? Er alle karanteneregler tatt vekk da?

– Høstferien ligger noen uker frem i tid. Regler kan bli endret på kort varsel, og den reisende er ansvarlig for å oppdatere seg på hvilke regler som gjelder ved innreisetidspunktet. Lettelser kan komme innen den tid, men foreløpig er det ikke mulig å si noe sikkert om når dette vil kunne skje.

– Gjenåpning av samfunnet kan skje ved gradvis nedskalering av tiltak eller ved avvikling av tiltak. En fullstendig gjenåpning vil si at alle som vil reise til Norge, kan komme, og at ingen skal behøve å vise koronapass, testes eller sitte i karantene. Etter all sannsynlighet vil gjenåpningen foregå mer trinnvis ved at karantenetiden forkortes, at enkeltgrupper unntas fra tiltak, før vi er der at ingen pålegges karantene eller testing.

4. Anbefales det å reise utenlands i høstferie med tanke på det smittetrykket vi har sett blant særlig unge og ungdom nå i høst?

– Viser her til UDs reiseråd som gjelder til 1. oktober: «Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.»

Røde og gule land

I høstferien er det de klassiske europeiske reisemålene som er mest populære. Det gjelder Spania, Hellas og Tyrkia.

Ifølge nettsiden Re-open EU er landene farget slik i skrivende stund:

RØDE: Spania, Frankrike, Portugal, Kroatia og Hellas. Italia har noen røde regioner.

GULE/ORANSJE: Kanariøyene. Italia er først og fremst gult, men er helt rødt i sørlige deler.

GRØNNE: Tsjekkia, Ungarn og Polen.

NB: Noen av landene kan ha noen gule eller røde regioner. For eksempel i storbyer. Se også oversikten på helsenorge.no.

Noen nyttige nettsider: