Reise

Per M. Hansson (77) ble nektet erstatning av Lufthansa. Nå har han seiret tre ganger i norsk rett.

Likevel anker han til lagmannsretten.

VANT: Den pensjonerte advokaten Per M. Hansson (77) fra Oslo har vunnet frem med sitt krav om kompensasjon for flyforsinkelse hele tre ganger.
  • Camilla Flaatten

En over tre år lang strid mellom den pensjonerte advokaten Per M. Hansson (77) og Lufthansa endte i tingretten i februar.

Etter en forsinkelse på 10 timer på reisen med Lufthansa mellom Oslo og Dubai i 2014, krevde Per M. Hansson og hans reisefølge standardkompensasjon for forsinkelse. Flyselskapet skyldte på ekstraordinære forsinkelser og nektet å utbetale erstatning.

Etter tre runder i rettsapparatet, i Transportklagenemnda for fly og forliksrådet, vant Hansson frem, men da anket Lufthansa avgjørelsen. Da saken kom opp for tingretten i februar, vant Hansson også frem der. I tingretten ble det vedtatt at han og reisefølget skulle få erstatningen på 600 euro hver i henhold til EUs bestemmelser om flyforsinkelser.

Les også

Per (77) klaget, vant frem, men Lufthansa nekter å betale. Nå blir det rettssak.

Anker over saksomkostninger på 85.000 kroner

Hansson fikk også tilkjent 20 prosent av sakens tvistesum, som endte på drøyt 3000 kroner. Men han tar saken videre.

– En er temmelig sårbar når en milliardbedrift som Lufthansa simpelthen ikke vil gi seg. Etter tre runder sitter vi fortsatt igjen med seier i saken, men det hjelper ikke når advokatutgiftene ender på over 85.000 kroner, sier han.

Hansson er oppgitt over at en vanlig forbruker blir sittende igjen med kostbare advokatsalærer. En småkravsprosess er på under 125.000 kroner, og det er vanligvis høy terskel for å gi full kompensasjon i den type saker. Men Hansson gir ikke opp.

– Etter vår vurdering ville det vært riktig og rettferdig at Lufthansa burde svare for denne utgiften. Som forbruker spør man seg hva vitsen er med Flyklagenemnda og forliksråd når man risikerer å ende opp i tingretten med en regning som langt overskrider to ganger 600 euro, et flyplassmåltid og forsinkelsesrenter.

Han viser til EUs forordning om «å sikre et høyt beskyttelsesnivå for passasjerene. Det bør dessuten tas fullt hensyn til de allmenne kravene til forbrukervern». Det mener Hansson ikke oppfylles i dette tilfellet.

Dette forbrukervernet blir temmelig illusorisk når en milliardbedrift som Lufthansa ikke gir seg og tingretten velger å anvende de meget strenge saksomkostningsreglene for småkravsprosesser, sier han.

Lufthansas pressetalsmann, Boris Ogursky, sier selskapet bekrefter og aksepterer dommen fra Oslo tingrett, og sier at de skal følge avgjørelsen. Han understreker at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

SETT PÅ SAKEN: Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet: – Kan koste mer enn det smaker

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det er bra at forbrukeren fikk medhold i denne saken.

– Likevel er det klart at seieren ikke vil være uten bismak når ikke utgiftene til advokatbistand blir dekket, sier Iversen.

Og legger til:

– Dette er noe av utfordringene forbrukere møter hvis de skal så på sine rettigheter i rettssystemet. Det kan fort koster mer enn det smaker, selv om du vinner.

Han oppfordrer alle som vil klage til å benytte seg av Forbrukerrådets meglingstilbud eller klagenemndene som ligger under Norsk Reiselivsforum.

– Men det er viktig å forsøke å løse saken i samtale med selger eller tjenestetilbyder først, understreker Iversen.

– Ingen banebrytende avgjørelse

Jurist og reiselivsekspert Rolf Forsdahl har arbeidet med klagenemndene for reise i en årrekke og har sett en dreining på klagene de siste årene. Passasjerene har fått flere rettigheter som følge av de nye EU-reglene fra 2004.

– Hvilke betydning har denne dommen for norske forbrukere?

– Det er ingen banebrytende avgjørelse. Flyselskapet har ikke klart å legge frem nok bevis i saken, og dermed taper de. I Norge og Europa for øvrig er det mange avgjørelser av denne typen basert på teknisk feil og dårlig vær hvor flyselskapene ikke har bevisbyrden, sier Forsdahl.

Les også

Ikke fornøyd med ferien? Slik klager du.

Les mer om

  1. Flyselskaper
  2. Lufthansa
  3. Luftfart
  4. Forbrukerrettigheter
  5. Forbruker
  6. Forbrukerspørsmål
  7. Forbrukerrådet