Her kan du snike deg forbi køen på Gardermoen

En «hemmelig» sikkerhetskontroll på Gardermoen er ikke skiltet. Dermed er det ikke kø der.

INGEN KØ? Inn denne korridoren på Oslo Lufthavn, til venstre for dagens sikkerhetskontroll, finner du de nye slusene som i en periode fremover vil bringe deg raskere ut til flyene.

De nye, og for mange ukjente, slusene er en del av den utvidede terminalen ved landets hovedflyplass.

Utvidelsen, som er ferdig i april måned, er et gigantprosjekt som skal utvide kapasiteten ved flyplassen til 28 millioner reisende.

I den forbindelse skal sikkerhetskontrollen utvides kraftig, og det er her det nye smutthullet nå åpenbarer seg.

Og vi skal avsløre beliggenheten straks:

Du går til venstre for den vanlige sikkerhetskontrollen. Inn dit går det en liten smal tarm, som tilsynelatende ikke fører noen steder hen.

Her kan du se:

Les også

Få en sniktitt på den nye terminalen på Oslo Lufthavn

Her det ikke kø

Men det gjør den:

Rundt en liten sving åpenbarer tre splitter nye sikkerhetssluser seg. De er en del av den nye utvidede avgangsterminalen på Oslo Lufthavn, men er ikke offisielt tatt i bruk ennå.

I disse slusene er det så å si aldri køer. Det er ikke rart – for i tillegg til å ligge litt bortgjemt til, er de heller ikke skiltet.

– Disse slusene er virksomme fra tid til annen og skal hjelpe til med å ta unna køene ved de største trafikktoppene. De oppstår jo om morgenen og ettermiddagen, og når slusene først er åpne kan alle bruke dem, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.

Derfor er den ikke skiltet

Andersen sier at de nye slusene er en del av

Les også

hovedflyplassens dynamiske sikkerhetskontroll

, der mengden trafikk avgjør hvor mange sluser de til enhver tid har åpne.

— Folk har ulik intimgrense:

Les også

Nå er det slutt på kroppsvisitering i sikkerhetskontrollen

Til nå har denne muligheten til å komme seg kjappere ut til flyene vært nokså ukjent for de fleste.

– Det spørs jo om det blir like kjapt å bruke denne utgangen nå som Aftenposten skriver om den, sier Andersen.

Fordi denne slusen bare vil være åpen av og til, er det ikke satt opp skilter for å gjøre folk oppmerksomme på den.

– Den 1. desember åpner vi det nye innsjekkingsområdet, og da blir disse slusene en del av et fast tilbud, sier Andersen.

Interssert i luftfart? Sjekk disse sakene: