1. juli trer flere nye lover i kraft - dette betyr endringene for deg

Utvidet foreldrepermisjon, ny pakkereiselov og ny boliglånforskrift: Disse endringene kan gjelde deg.

NYE LOVER: 1. juli er det tradisjonelt mange nye lover som trer i kraft. Endringene kan være store og gjelde hele lover eller deler av lover. Den største endringen for feriefolket er den nye pakkereiseloven.

Den nye pakkereiseloven innføres i dag, og skal gjøre det mye tydeligere hvilke rettigheter både kunden og de som selger reiser har. Den største endringen er at loven er tilpasset en mer digital hverdag og styrker rettighetene når en setter sammen en reise selv.

Det betyr at om du kjøper fly og hotellopphold på samme nettside innenfor et døgn, vil du ha de samme rettighetene som du har ved kjøp av for eksempel en charterreise. Leiebil og konsertbilletter anses også som en del av en pakkereise.

– Det som er viktigst for de reisende å vite er at man får den beste beskyttelsen på reise ved å kjøpe pakkereise. Da er reisearrangøren ansvarlig for hele reisen og man risikerer for eksempel ikke å bli sittende igjen med et forhåndsbetalt hotell om flyet ikke går, sier juridisk direktør Elin Spjelkavik i Virke.

– Hvordan vil det ellers påvirke forbrukeren?

– Vernet blir sterkt over hele Europa og dermed sikres forbrukerne i langt større grad enn tidligere fra mer useriøse aktører. Ett av hovedformålene med det nye regelverket fra EUs side har vært å sikre likere regler i hele EU. I tillegg gis nå et sterkere vern også til såkalte sammensatte reisearrangementer, slik at forbrukerne også i enkelte tilfeller får et bedre vern også utenfor den tradisjonelle pakkereisen.

Og legger til:

– Markedet vil forhåpentlig bli ryddet mer opp i slik at de useriøse aktørene som selger noe som er for godt til å være sant, får det vanskeligere, sier Spjelkavik.

Hun tror ikke det nye regelverket vil føre til høyere priser på pakkereiser, men:

– Vi tror vi vil se en økning i avbestillingsgebyrene på pakkereiser gitt åpningen for dette i det nye regelverket. Her har imidlertid bransjen utviklet gode forsikringsprodukter for kundene sine slik at forbrukerne skal kunne beskytte seg mot større kostnader ved avbestilling og ombooking av sine reiser, sier Spjelkavik.

SOL OG SOMMER: Den nye pakkereiseloven gir reisende enda bedre rettigheter ved kjøp av reiser på nett. En pakkereise er to produkter i ett – for eksempel leiebil og hotell bestilt samtidig.

Forbrukerrådet: De fleste bestiller reisen selv på nett

Over halvparten av nordmenn bestiller reisen sin på nett, og pakker dermed selv, viser tall fra Forbrukerrådet.

Kjøper du en pakkereise vil du ha rett på å få hjelp fra den du kjøper tjenesten av mens du er på reise. Arrangøren kan ikke vise til eller ta ekstra betalt for hjelpen, med mindre du som kunde selv har skyld i at det oppsto vanskeligheter på reisen.

– Som pakkereiseturist har du blant annet rett til å avbestille mot et rimelig gebyr før avreise. Avbestillingsgebyret kan bli høyere jo nærmere du kommer avreisedato. Du har rett på å få hjelp hvis for eksempel hotellet ikke er som det skal eller leiebilen du bestilte er gitt til noen andre. Du er også beskyttet mot konkurs og får dekket returreise, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

En viktig endring er at du får muligheten til å klage til flere enn før. Nå må selskapet som mottar klagen, ta saken videre eller sørge for at riktig part får klagen.

Klager du til selskapet og det ikke løser seg, kan du saken videre til Pakkereisenemnda eller til Forbruker Europa.

Lovendringer gjennom året

I både januar og juni har flere lover trådt i kraft – sjekk denne lenken for en oversikt.

Men fra 1. juli er dette noen av lovene som gjelder:

Utvidet foreldrepermisjon

Det blir nå fire måneders ekstra foreldrepermisjon for tvillingforeldre og dobbel permisjon for trilling- og flerlingforeldre.

TVILLINGER: Får du tvillinger, får du fire måneders ekstra permisjon. Permisjonen dobles om du får trillinger eller flerlinger.

Fra og med i dag blir også mødre- og fedrekvoten utvidet fra 10 til 15 uker. For de som velger 100 prosent uttak får foreldrene 15 uker hver, samt 16 uker til fordeling seg i mellom, opplyser Barne- og likestillingsdepartementet.

Ny ekteskapslov

Til nå har det vært mulig å søke Fylkesmannen om tidlig ekteskapsinngåelse for ungdommer mellom 16 og 18 år. Endringer i ekteskapsloven innebærer at det blir en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge.

Boliglånsforskriften videreføres

Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en risiko for norsk økonomi og norske arbeidsplasser, mener Regjeringen – og annonserte tidligere i sommer at de dermed viderefører boliglånsforskriften fra 1. januar 2017.

Forskriften regulerer hvor mye lån den enkelte boligkjøper kan ta opp og hvor mye egenkapital man må ha. (Se flere detaljer i faktaboksen)