Flyskam frem mot sommerferien – skal vi ha det?

– Nei, vi skal ikke skamme oss, mener miljøtopp.

Mange gleder seg over at reisingen er tilbake igjen etter mange år med pandemi. Men hvordan gikk det med den flyskammen?

– Men som enkelthandling er en flyreise det som skaper desidert størst klimautslipp av nesten alt vi gjør, sier Anja Bakken Riise. Hun er leder for Framtiden i våre hender og skrev nylig et innlegg om flyreiser og miljø.

Dette året spår reisebransjen at reiselivet er tilbake på samme nivå som før pandemien. Riise mener det er noen ting forbrukeren selv kan gjøre for å reise mer miljøvennlig.

– Er det miljøvennlig å reise i det hele tatt?

– Ja, det kan være det. Både tog, buss og elbil, gir langt mindre utslipp sammenlignet med fly. Klimaverstingene er langdistanseflyvningene, altså lenger enn til det sørlige Europa, sier hun.

Mange har allerede begynt å tenke på sommerferien og utenlandsreise. En del har allerede bestilt tur, og da velges gjerne flytur til landene rundt Middelhavet. Hvorfor? Det er billig, raskt og enkelt.

Et raskt søk på den svenske klimakalkulatoren, klimatsmartsemester.se, viser at en flyreise for fire personer fra Oslo til Mallorca med syv dager på hotell gir et totalt utslipp på 3312 kilo eller 828 kilo pr. person.

Hver nordmann har en klimaeffekt tilsvarende utslipp på drøyt 11 tonn CO₂ i året. Transport står for rundt 22 prosent av det, bare slått av energi med 24 prosent, ifølge klimakalkulatoren Ducky. For å nå klimamålene mot 2050, bør hver enkeltperson ikke slippe ut mer enn 3,4 tonn pr. år innen 2030. Mallorca-turen vil med andre ord utgjøre nesten en fjerdedel av anbefalt utslipp.

– Skal vi bry oss om det eller ta ferien med god samvittighet?

– Vi kan ikke si at forbrukerne skal skamme seg når det er lagt til rette for at flyreiser er det billigste og enkleste alternativet. Hovedansvaret for å sørge for miljøvennlige alternativer ligger hos politikerne. Det er dem vi må ansvarliggjøre, sier Riise.

Og legger til:

– I dag koster det mer å ta toget enn å fly. Det er ingen naturlov som sier det skal være sånn, det er politikk. Det er stor forskjell på hvor du bor, men for mange på Østlandet finnes det flere alternativer, enn hvis du bor på Vestlandet eller i Nord-Norge.

Les også

Vi drømmer om sol- og badeferie i sommer, men alt er blitt dyrere. Slik kan du få det til likevel.

Forbinder ferie med fly

I løpet av koronapandemien har forskere samlet inn data for å undersøke om pandemien kunne utløse en holdningsendring til flyreiser og kickstarte en mer miljøvennlig levemåte.

66 prosent av rundt 2000 som svarte på spørsmålene om klima og flyreiser gjennom Norsk MedborgerpanelNorsk MedborgerpanelNorsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved UiB og NORCE, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. i 2021, oppga at de hadde planer om å fly like mye som tidligere. 26 prosent sa de ønsket å fly sjeldnere.

– Nordmenn flest, hele 80 prosent, svarer at de til en viss grad forbinder ferie med flyreiser til utlandet. Her tror jeg vi skiller oss fra en del andre land, sier Thea Gregersen. Hun er forsker ved Norce Research og er også tilknyttet Norsk medborgerpanel.

Over halvparten av de spurte mente erfaringene gjort under pandemien burde gjøre det lettere å redusere flyreiser av klimahensyn i fremtiden.

– Men nordmenn mener i relativt liten grad at reduksjon i egne flyreiser kan bidra til å redusere klimaendringene. 25 prosent svarer at kutt i egne flyreiser ikke ville bidratt i det hele tatt. Men kutt i flyreiser er jo et av de mest effektive klimatiltakene på individnivå, sier hun.

Thea Gregersen er forsker ved Norce Research, og hun er også tilknyttet klima- og miljøgruppen i Norsk medborgerpanel.

Foto: Thor Brødreskift

Hun er skeptisk til begrepet flyskam og mener det som oftest blir oppfattet negativt og lite motiverende for folk flest.

– Jeg unngår fly mellom Bergen og Oslo. Mitt valg om tog, til tross for at det ofte er dyrere, mer tidkrevende og at nettilgangen ikke er på topp, er nok litt motivert av «flyskam». Men jeg forsker jo tross alt på klima og reiser en del gjennom jobben, sier Gregersen.

Les også

Hetebølgene i Sør-Europa blir flere og mer intense. Vil Syden-turen om sommeren snart forsvinne?

Mulig å ta grep

Riise i Framtiden i våre hender mener det er noen grep en kan ta på forbrukersiden for å gjøre reisen mer klimavennlig.

– Bonuspoeng for flyreiser er med på å skape mer og fremme den enorme veksten i luftfarten. Fra et klimaperspektiv er det en lavthengende frukt å kutte ut disse. Dernest kunne man innført en progressiv flyskatt som gjør at jo mer du flyr, desto mer må du betale. Da rammes ikke de som tar den ene ferieturen, men de som flyr mye, sier hun.

Miljøtoppen mener en del arbeidsgivere kan innføre miljøvennlige tiltak for sine ansatte i forbindelse med jobbreiser. Som å betale for tog fremfor fly, og innvilge noen ekstra fridager for å reise mer miljøvennlig. Det kan innvilges via lønnsoppgjør eller innføres av myndighetene på annet vis, mener Riise.

– For å velge mer miljøvennlig reiser, som for eksempel togreiser, må det gis noe enda viktigere. Det er tid. Det burde være mulig å innvilge to til fire ekstra feriedager i sommerferien. Rett og slett fordi det tar så lang tid å komme seg ut av Norge og nedover i Europa med tog.

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender.

For et par år siden brukte Riise seg selv som prøvekanin for å leve innenfor klimamålene. Det resulterte i boken «Mitt klimaregnskap». Det var en ekstrem, men interessant opplevelse hun tok god lærdom av. Hun klarte å tvinge sitt klimautslipp fra elleve tonn til seks tonn CO₂.

– Jeg ble blant annet positivt overrasket over de ekstremt lave utslippene fra tog. Man kan reise masse med tog – særlig i Norge. Tog i Europa har ikke like lave utslipp, men også der jobbes det for å omstille energimiksen slik at strømmen blir renere. Når det skjer, vil togreiser være en desidert klimavinner, sier hun, sier hun.