Ikke alle sykkelveier oppleves som trygge. Nå kan du sjekke dem på forhånd.

Testing avdekker store variasjoner i trafikksikkerhet.

Smådøldalen er en roligere del av Numedalsruta, men det gjelder ikke hele veien. Ruten er blant annet vurdert av Øyvind Wold.

– Du skal ikke sykle langt i Norge før du er på landet. Det er veldig idyllisk, sier Liv Jorstad Paulsen i Syklistenes Landsforening. Denne våren og sommeren har hun sett mye av landet fra sykkelsetet.

For å gjøre valget av distanse lettere har foreningen utviklet et kvalitetssystem for ulike sykkelruter. Opplegget er ikke helt ulikt stjernesystemet for hoteller og overnattingssteder, men har naturligvis litt andre kriterier.

Målet for 2021 er å stjerneklassifisere fem populære turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad.

Turene vurderes etter ti ulike kriterier. Hensikten er at det skal bli lettere å vite mer om turen før du legger ut på den.

Se alle kriteriene lenger ned i saken

Kompasset, en liten øy i Halsjøen i Våler. Området er blant turstrekningene som SLF har stjerneklassifisert.

Stor variasjon i trafikksikkerhet

Flere og flere nordmenn tenker på bærekraft når de skal feriere, viser en undersøkelse fra Virke Reiseliv. I 2017 svarte 23 prosent at miljø er styrende når de velger destinasjon eller reise. I år er andelen økt til 42 prosent.

– Mange tenker på miljø også i ferien, og mange ønsker seg en aktiv ferie. Norge har et potensial for den typen turisme. Men man har nok også en vei å gå for å legge bedre til rette flere steder. Blant annet er jo sikkerhet viktig for mange, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Nettopp trygghet og trafikksikkerhet står øverst på listen over punktene Syklistenes Landsforbund har vurdert sykkelrutene etter. For variasjonen er svært stor.

Masse trafikk og høy fartsgrense

– Det er stort spenn i hvor trygge sykkelrutene oppleves, sier Paulsen. – Det er turer med etapper der det finnes masse trafikk og høy fartsgrense, og det finnes etapper med rolige småveier uten biltrafikk.

Når hun undersøker de ulike turene, stopper hun for hver kilometer for å få frem trygghetsfaktoren for den tilbakelagte distansen.

Den første ruten som er vurdert, er nasjonal sykkelrute 5, Numedalsruta, som går fra Geilo til Larvik. Ruten strekker seg over 280 kilometer og er blant de lengste som er vurdert hittil. Den får totalt tre stjerner, men på trafikksikkerhet får den derimot bare to av fem mulige stjerner.

– Over mange kilometer sykler man på en vei der sykkel og bil deler veibane. Farten er høy, og bilfrekvensen er også såpass høy at det merkbart påvirker trygghetsfaktoren, sier Paulsen.

– Servicetilbud er noe vi også vektlegger når vi vurderer rutene, sier Liv Jorstad Paulsen i Syklistenes Landsforening.

Disse kriteriene er rutene vurdert etter

KriterierVekting
Trafikksikkerhet/ trygghet20 %
Stigning pr. dagsetappe15 %
Underlag10 %
Skilting og merking10 %
Turistinfrastruktur pr. dagsetappe 40-60 km.10 %
Scenisk kvalitet10 %
Opplevelse/tilbud pr. dagsetappe10 %
Tilkoblingsmuligheter til offentlig transport5 %
Markedsføring/ info5 %
Elsykkelvennlighet5 %
Les også

Regler for båltenning kan forvirre turfolk. Disse feilene bør du unngå.

Sjekker fasilitetene for elsykkel

Paulsen tror særlig vurderingen av rutenes stigningsgrad kan være nyttig for barnefamilier.

– Reiser du med barn, er det begrenset hvor gøy de synes det er med motbakker. Det er greit å vite om stigningen.

For å møte den økende mengden av elsyklister er også fasiliteter for disse tatt med i vurderingene.

– Elsykkelen er en viktig brikke i å få ned biltrafikken. Det kan være en fin måte å reise på. Men det forutsetter at det må være mulig å lade, og at det ikke er for langt mellom stedene der det finnes strøm.

Unionsleden, som går fra Moss til Karlstad i Sverige, får full pott på elsykkelvennlighet. Foreløpig er kun den norske delen av ruten evaluert, grunnet reiserestriksjoner.