Kjøpte reiseforsikring til sønnens Bali-tur, oppdaget at den likevel ikke var gyldig

Det nytter ikke å kjøpe reiseforsikring etter at reisen har startet.

KJØPTE FORSIKRING PÅ NETT: Gundhild Veum kjøpte en enkeltforsikring til sønnen som hadde reist til Bali. Hun trodde alt var i orden, til hun kontaktet forsikringsselskapet med et krav om tapte flybilletter: Forsikringen hun hadde kjøpt viste seg å være ugyldig.

Det fikk Gunhild Veum erfare da sønnen hennes Emil (22) reiste på ferie til Bali tidlig i juni. Fire dager etter avreise innser moren at sønnen ikke har reiseforsikring. Hun logger seg på Europeiske reiseforsikrings nettsider og finner frem til en enkeltreiseforsikring som varer i to uker. Hun setter inn datoer for avreise og hjemkomst, og forsikringen blir gyldig fra 5. juni.

– Så jeg trodde alt var i orden og at han dermed var forsikret. Jeg gikk ut fra at forsikringen gjaldt fra den datoen den var inngått. Dagen jeg tok ut forsikringen skrev jeg til Emil: Jeg har kjøpt reiseforsikring til deg, men den gjelder fra midnatt i dag så du må ikke skade deg i løpet av denne dagen, forteller Gunhild Veum.

Da sønnen og resten av reisefølget skulle reise hjem, var det så store trafikkproblemer at de ikke rakk flyet og måtte bestille nye billetter. Det kostet rundt 5000 kroner, og er noe forsikringen normalt dekker. Veum tok kontakt med forsikringsselskapet, men fikk da til svar at siden reisen hadde startet før forsikringen ble kjøpt, så den var ikke gyldig.

– Jeg er fullstendig klar over at jeg burde satt meg mer inn i vilkårene. Men det gjorde jeg dessverre ikke. Jeg er bare takknemlig for at det ikke skjedde noe alvorlig som skade eller sykdom, sier hun.

TRODDE ALT VAR I ORDEN: Gunhild Veum kjøpte forsikring på nett til sønnen som allerede hadde reist på tur. Da hun ba om dekning for tapte flybilletter, fikk hun beskjed om at forsikringen hun hadde kjøpt ikke var gyldig.

Veum var i god tro. På nettsiden ble hun spurt om når forsikringen skal gjelde fra, og hun krevde ikke kompensasjon for noe som hadde skjedd før hun kjøpte forsikringen.

– Det jeg reagerer mest på er at Europeiske ikke har en «idiotsikker» hjemmeside som stiller spørsmål som gjør det umulig for meg å kjøpe en forsikring som i mitt tilfelle likevel ikke er gyldig. Hvordan skal man sikre seg da, om en gjør denne typen feil? Det er tross alt verre å kjøpe forsikring, og tro at du er forsikret enn ikke å ta ut forsikring i det hele tatt. Vi vet jo alle at det kan ruinere oss for livet hvis vi må betale alt selv hvis uhellet er ute, sier Veum.

Les også

Visste du at en vanlig helårs reiseforsikring kun dekker et avgrenset tidsrom?

– Må være inngått før avreise

Ifølge Europeiske er det et prinsipp at alle forsikringer skal være inngått før det kan oppstå en dekningsmessig hendelse.

– Den klassiske måten å forklare dette på er at en ikke kan kjøpe forsikring på et hus som står i brann. Når det gjelder reiseforsikring er det spesielt utfordrende med helseplager som oppstår på reise i utlandet og som blir forsøkt dekket ved å tegne forsikring i ettertid, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske.

– Når det gjelder akkurat denne saken, så var ikke det tilfelle, men forsikringen var likevel helt tydelig kjøpt etter avreise. Reiseforsikring er så enormt viktig for de virkelig store hendelsene på reise, så alle er tjent med at det er klare vilkår, sier Berge.

– Hvorfor fikk Veum da bestilt denne forsikringen? Hun måtte vise til flybillettene og velge dato for reisen?

– Hun oppga kjøpsdato og ikke utreisedato, som allerede hadde funnet sted. Derfor ble den akseptert. Men det kommer tydelig frem på vår nettside at: Forsikringen forutsetter at du er medlem av norsk folketrygd, har fast bostedsadresse registrert i folkeregisteret i Norge og at forsikringen er kjøpt før reisen starter fra Norge, sier Berge.

– Hvorfor gjelder ikke forsikringen fra den faktisk er inngått? Og hva kan gjøres i slike tilfeller som dette?

– Forsikringene gjelder som regel fra den er inngått, men når det gjelder reise, er det et krav om at den skal være inngått før du reiser. Vi kan gjerne gjøre unntak fra dette, men da må du ta kontakt og forklare situasjonen, slik at vi forstår bakgrunnen. Så i dette tilfelle er det en sjanse for at det kunne blitt ordnet, hvis vi hadde snakket med forsikringstager på forhånd. Her må kvalifisert personell hos oss ta en vurdering i hvert tilfelle, sier Berge.

Les også

To får terningkast seks: Her er de beste reiseforsikringene i sommer

UD: Viktigste selvhjelp er en god reiseforsikring

Utenriksdepartementet bistår årlig nordmenn som trenger hjelp utenlands – men:

– Til grunn for norske myndigheters bistand til nordmenn i utlandet ligger blant annet prinsippene om personlig ansvar og hjelp til selvhjelp. Den viktigste selvhjelp er å sørge for en god og dekkende reiseforsikring, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet.

Hvis det oppstår skade, sykdom eller en ulykke på reisen, og du ikke har reiseforsikring – kan det blir svært kostbart.

– Reiseforsikringsselskapene stiller ulike kriterier og begrensninger for forsikringens gyldighet. Den reisende bør sette seg grundig inn i hvilke betingelser som gjelder, legger Svendsen til.

Hun understreker at det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere om et reisemål er forsvarlig, og den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen. De råder også den reisende til å sette seg inn i og forholde seg til lokale lover, regler, normer og skikker som er annerledes enn i Norge.

– Det betyr å sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelig midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig, sier Svendsen.

Les også

14-åring reiste alene, ble tatt av flyet og brukte 16 timer på reisen

Har du helsetrygdekort?

Et annet kort nordmenn bør merke seg er Helfo-kortet, et europeisk helsetrygdekort ved reiser i EØS-området og Sveits.

– I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold. Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise, sier Svendsen.

For oppdatert informasjon om de enkelte landene – sjekk UDs reiseinformasjonssider på regjeringen.no.

LES VILKÅRENE: Kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet sier at en må huke av på at vilkårene er lest – og at det faktisk er nødvendig å lese dem for å vite at en har fått riktig produkt.

– Les alltid vilkårene

Forbrukerrådet understreker at det er viktig å sette seg inn i vilkårene når en tegner forsikring, men har ting vært forvirrende og uklart, så kan en klage til forsikringsselskapet.

– Er du i tvil, så må du spørre dem om råd. Men hvis ting har vært villedende, så kan en klage. Fører ikke den frem, så kan du klage til Forsikringsklagenemnda, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Han legger også til at det er viktig å huske på reiseforsikring.

– Skal du utenfor EØS er dette ekstra viktig, og skal du foreta deg noen som helst form for ekstremsport eller har en kronisk sykdom, så kan det medføre ytterligere spesialforsikring.