Flyskam sendte interrail-salget til himmels i Sverige i fjor. Slik gikk det i Norge.

Salget av interrailbilletter i Norge øker mer enn gjennomsnittet i Europa.

Flyskam-effekten er muligens kommet til Norge også.
  • Jon Roar Solset

Gøran Karlsen er en av dem som har kastet seg på trenden. Med kone og to barn dro han på interrail i Europa. Over tre uker gikk turen fra Oslo til Montenegro og tilbake, med pitstopp i flere andre Europeiske byer.

– Det var en annonse om interrail som fikk meg på sporet av interrailferie. Der sto det noe om at barn fra 12 år og under, reiser gratis. Vår eldste sønn var 11, så da slo vi til før det ble for sent, sier han og legger til:

– Det er jo egentlig en fryktelig billig og ok måte å reise på.

På Vys nettsider kan du se prisene for interrailbilletter. Voksne interrailere kan ta med seg to barn under 12 år gratis.

Gøran Karlsen hadde ikke vært på interrail siden 1998. Sommeren 2018 dro hele familien på tur.

Øker mer i Norge enn i Europa

«Flygskam» ble et av Sveriges nyord i 2018. Fenomenet blir pekt på som en av grunnene for at det svenske salget av interrailbilletter økte med nesten 50 prosent i 2018. Økningen var lavere i Norge:

Totalt økte salget av interrailbilletter i Norge med 5,7 prosent, fra 6432 billetter i 2017 til 6800 i 2018.

297.000 billetter ble solgt i Europa. Dette tilsvarer en økning på 3,3 prosent.

NB: Barn under 12 år reiser gratis, men får billett. Derfor står de også registrert billett i tabellen over.

Tallene for 2019 tyder imidlertid på at salget av interrailbilletter øker ytterligere i år.

– Komplette tall foreligger ikke, men indikasjoner tyder på en betydelig økning i forhold til 2018, sier Stein Erik Jensen, fagsjef for billettering i Entur, som selger interrailbilletter.

I april økte salget med 15 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Markedsføring og gunstige priser er noe av årsaken til salgsøkningen, ifølge Jensen. Men et annet fenomen får mesteparten av æren for stigningen.

– Den viktigste årsaken tror vi er miljøfokuset som har vokst frem i Norge. Og da spesielt blant ungdommen. Flere enn før tenker nok: «Kan tog være et alternativ for å oppleve Europa på en annerledes og mer miljøvennlig måte?»

Les også

I sommer skal Lea spise frokost i Berlin, middag i Paris og kveldsmat i London på en og samme dag. Slik reiser du miljøvennlig.

Flyskam inntar landet

Salgene er gruppert i fire deler: barn, unge, voksne og eldre. Salget av ungdomsbilletter synker litt, mens de øvrige gruppene øker med 12–13 prosent.

På reisen fikk familien Karlsen se mye av Europa. Dette bildet ble tatt på tur mellom Mostar og Sarajevo.

– Særlig for seniorer og barnefamilier har prisene vært gunstige. Færre er kanskje klar over at interrail for ungdom gjelder inntil man fyller 28 år. Dette forsøker vi å balansere i markedsarbeidet. Interrail er nå et gunstig produkt for alle aldersgrupper, skriver Jensen i en e-post til oss.

Han har også en teori om hvorfor økningen i Norge ikke var like stor som i Sverige i fjor.

– Norge ligger ofte litt etter Sverige når det gjelder tog i miljødebatten. Flyskam har vært et tema i Sverige siden tidlig 2018, og det er først i år at debatten har skutt fart i Norge.