Ikke fornøyd med ferien? Slik klager du.

Du kan blant annet klage på flyreiser, hotellopphold og hvis reisemålet ikke sto i forhold til det som var lovet.

FORSINKELSER: Det er mange som var flyforsinket i sommer - hvis det er tilfelle kan du ha krav på penger tilbake.

I juni og juli mottok Transportklagenemnda 466 klager på flyreiser. Flertallet av sakene gjelder forsinkelser og kanselleringer.

I samme periode mottok Pakkereisenemnda 34 saker. Flertallet av klagene handlet om at reisemålet ikke sto i forhold til det som var lovet.

Når en reiseklage når en av klagenemndene, må en del ting gjøres i forkant.

– For at nemnda skal kunne behandle en sak, må passasjeren først ha reklamert skriftlig overfor tjenesteyteren uten at tvisten har løst seg. Passasjeren kan etter dette opprette klageskjema på nettsidene til Norsk Reiselivsforum. For å komme til skjemaet velger man en reisekategori, sier daglig leder Anne B. Lea i Norsk Reiselivsforum.

Du kan klage på fly, pakkereise, båt og annen kollektivtransport som buss og tog hos nemndene.

Les også

Flyet er forsinket med flere timer. Har du krav på mat og drikke?

– Sjelden flyselskapene ikke gjør opp

I fjor ble det registert 518 klager hos Norske Reiselivsforum. Av dem fikk 235 medhold, 24 fikk delvis medhold og 259 fikk ikke medhold. Selv om man får medhold, må man være klar over at noen reisearrangører fortsatt ikke vil gå med på nemndas avgjørelse.

Men de aller fleste norske reiseselskaper gjør opp for seg.

– Det er også sjelden at ikke flyselskapene følger vedtak, sier Lea.

Mange reisende blir kanskje litt frustert over papirarbeidet når de skal i gang med å klage, men Lea sier at tilbudet skal være enkelt å benytte.

– Det er ikke forventet at passasjeren har nøyaktig kunnskap om rettigheter hendelsen utløser. Tilbudet skal være enkelt å benytte, sier Lea.

Hun legger til:

– Det blir gitt veiledning underveis, og etter utfylling av skjemaet laster klageren opp etterspurt dokumentasjon. Saksbehandlingen kan først starte når den nødvendige dokumentasjonen er mottatt.

Les også

De så ikke nøye nok på reisepapirene. Da mistet de drømmeturen til Miami.

Følg disse fire punktene:

 1. Ta opp problemet med reisearrangøren på stedet.
 2. Hvis klagen blir avslått eller mangelen ikke rettes opp på tilfredstillende måte, så kan du sende klage med krav om kompensasjon til reisearrangøren når du kommer hjem.
 3. Hvis de avviser eller ikke svarer på klagen, kan du ta klagen videre til Pakkereisenemnda eller Transportsklagenemnda.
 4. Påse at all dokumentasjon er med når klagen sendes inn. Det vil si brev, e-post, ta kopi av reisedoukumenter, spar på klagen og svar på denne, pluss bilder, kvitteringer og andre dokumenter med betydning for saken.

Underveis i saksprosessen:

 • Når klagen er sendt til nemdene, vil de sende den til motparten og be om en å få en redegjørelse fra deres side. Den vil også sendes tilbake til deg.
 • Et sammendrag av saken blir laget av sekretariatet.
 • Saksbehandlingen tar fra tre til fem måneder.
FORSINKELSER: Forbrukerrådet mottok flere henvendelser da Norwegian kansellerte flere turer på forsommeren.
Les også

Ble fem døgn forsinket fra Bali – har ingen rettigheter

– Klag med en gang på hotellet.

En undersøkelse foretatt av Forbrukerrådet for et par år siden viser at hver femte hotellgjest i Norge er misfornøyd med hotelloppholdet. Den viste også at over halvparten lot være å klage.

– Det er synd, for hvis du er misfornøyd med hotellet, så må du klage. Og det må du gjøre så fort som mulig, oppfordrer Iversen. Det gjelder alt fra skitne hotellrom eller feil rom til at den tilhørende stranden eller bassengområdet ikke svarer til det som er lovet. Fører ikke klagen frem på stedet, så kan du klage til Forbrukerrådet. Vær oppmerksom på at hvis du skal klage på et hotell i EU, må du henvende deg til Forbruker Europa, juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

De mottar flest henvendelser om flyforsinkelser, men det er også en del som kontakter dem angående hotellopphold de ikke er fornøyde med.

– På forsommeren fikk vi mange henvendelser da Norwegian kansellerte flere reiser og mange rett og slett ikke fikk gjennomført turene sine, sier Iversen og legger til at de veileder forbrukere og henviser videre til Transportklagenemda og Pakkereisenemda ved slike klager.

– Uansett hva du vil klage på - om det er leiebil, hotelloppholdet eller annet, så er sjansen størst hvis du forklarer feilen hyggelig, men poengtert, på stedet. Da pleier det å løse seg, sier han.

IKKE FORNØYD? Hvis du skal klage på hotellet i Norge, må du være være raskt ute.

Tips til hotellgjester i Norge:

 • Sjekk vilkårene for avbestilling. En del søkemotorer tillater ikke avbestillinger hvor du får pengene igjen.
 • Les noen brukerevalueringer før du velger hotell.
 • Ta opp forhold som ikke er som avtalt med hotellet med en gang.
 • Dersom du ikke får løst saken med hotellet, kan du klage til Forbrukerrådet.

Er du flyforsinket? Forbrukerrådet har utviklet denne kalkulatoren for å se hva du har krav på:

Følg oss på Twitter @reisecamilla og på Instagram @reiseredaksjonen