Ny klagerekord: Dette klaget vi mest på i 2017

Over 36.000 nordmenn klaget på varer og tjenester i fjor, viser fersk statistikk.

KLAGESTATISTIKK: Forbrukerrådet la frem klagestatistikken onsdag morgen.

I 2017 ble det registrert 36.152 klager på varer og tjenester. Det er 2399 flere klager, eller en økning på drøyt syv prosent, sammenlignet med 2016.

Klagene er samlet inn fra Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Markedsrådet, Forbrukerklageutvalget, Forbruker Europa og 15 klagenemnder.

Klagestatistikken gir et overblikk over hva nordmenn oftest får problemer med når de kjøper en vare eller tjeneste.

– Vi opplever en generell nedgang i antall forbrukere som tar direkte kontakt, men samtidig stiger antall klager med litt over syv prosent siden i fjor, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

NY RAPPORT: Forbrukerdirektør Randi Flesland i Forbrukerrådet. Onsdag la hun frem resultatene fra forbrukertrendrapporten.

Bil, bolig og bank er verstinger

De aller fleste klagene er knyttet til bil, det vil si verksted, parkering og bruktbil. Over 10.700 nordmenn klaget på problemer knyttet til bil.

– Parkeringsklagenemnda fikk suverent mest klager av alle nemnder med 5369 saker i 2017. Det står for over 15 prosent av alle klagene på det forbrukerrområdet, sier Flesland.

Hun legger til at den nye klagenemnda for parkering får flest klager og dermed er det blitt enklere å klage, men at klageøkningen kan ha en sammenheng at det blir færre parkeringsplasser. Knapt 20 prosent får medhold i parkeringsklagenemnda.

– Fryktet langt høyere tall

Daglig leder Lars Monsen i bransjeorganisasjonen for parkeringsselskapene, Norpark, mener det økningene i antall klager ikke er så stor – nettopp på grunn av den nye klageinstansen.

I løpet av ett år får rundt 750.000 nordmenn bot, og drøyt 5000 av dem klager. Av dem er det rundt 1300–1400 som får medhold i nemnda.

– Fra bransjens ståsted er vi ganske fornøyde og kunne fryktet langt høyere tall. Jeg synes tallene viser er at mye tyder på at parkerings-Norge har innordnet seg bra. Medholdsprosenten er nede i 20 prosent og det tyder på at det jobbes godt og seriøst i parkeringsdriften der ute, sier Monsen.

Han viser til at nye digitale løsninger gjør det vanskeligere å få bot i forbindelse med parkering.

– Det jobbes for å få tallene ned og bilførerne får riktig behandling i klageinstansene, sier Monsen.

Les også

Stor prisoversikt: – Koster det virkelig 1800 kroner å ta taxi fra flyplassen?

PARKERING: Den nye nemnda for parkering får klart flest klager. En del klager gjelder at billetten snur seg i bilvinduet og ikke kan leses.

Bank på annenplass

Den andre verste er finans og forsikring. Denne er den største sektoren med hensyn til antall klager. 5782 klager ble registrert i fjor. Det er flest klager på skadeforsikring og banktjenester.

Klager på inkasso har økt betraktelig de siste årene.

– Inkassoklagene har tredoblet seg siden 2015. Årsaken er uklar og må kartlegges, sier Flesland.

Les også

Kristin Eilertsen oppdaget ikke inkassokravet fra legekontoret før det ble trukket fra lønnsslippen: – Jeg ante ikke at jeg skyldte noe

Bolig på tredjeplass

Over 15 prosent av klagene gjelder boligtilknyttede kostnader.

Folk klager mest på husleie, og Husleietvistutvalget, som løser husleiesaker, er den tredje største nemnda på Forbrukerrådet.

– Det kan være mangler ved boligen eller uenighet om tilstander ved utflytting er gjengangere, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

– Det kan også være spørsmål om oppsigelse av leieforhold, legger han til.

Hans tips hvis man skal forebygge eventuelle problemer – kan det være lurt å ta bilder av boligen før en flytter inn og ta bilder av boligen når man flytter ut.

Det kan fort bli ord mot ord hvis en ikke tar grep:

– Dersom man muntlig blir enig med utleier om for eksempel å henge kleskroker på veggen, så kan det være lurt å sende en e-post og få det bekreftet, sier Bartholdsen.

FLYREISER: Norwegian står for den markante økningen i antall klager på flyreiser det siste året.

Flyklager øker mest

Det fjerde største området er transport, og passasjerklager har økt med 80 prosent de siste tre årene. Transportklagenemnda behandler klager for fly, kollektivtransport med mer.

– Det er flest klager på fly, og femti prosent av disse klagene gjelder Norwegian, sier Flesland.

Det er ikke unaturlig at Norwegian med tanke på sin størrelse har flest klager, påpeker kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen.

– Men vi er likevel ikke fornøyd med at vår andel er så stor, så her har vi et klart forbedringspotensial. Vi hadde en rekke utfordringer i fjor sommer som førte til flere lange forsinkelser og kanselleringer, og dermed også en økning i antall klager.

Han påpeker at de følger EUs regelverk for passasjerrettigheter.

– Det betyr at betyr at vi utbetaler kompensasjon til de som har krav på det og sørger for mat, drikke og hotell, mens passasjerene venter på at flyet skal gå. Det er viktig at Forbrukerrådet og media ikke skaper et inntrykk av at alle forsinkelser gir rett til kompensasjon. Mange av kravene vi mottar er for eksempel på flyvninger med kortere forsinkelser, og det gir altså ikke rett til kompensasjon.

Les også

Slik klager du på feriereisen

Har du tips om denne saken? Send oss en e-post

Nytter det å klage?

Klagesakene er oftest tvister mellom forbrukere og næringsdrivende og forbrukere som handler med hverandre.

Medholdsprosenten er noe lavere for forbrukeren i nemndene, ifølge Forbrukerrådet.

– Det viser jo at det er bransjen som oftere får medhold i nemndene noe mer enn forbrukeren. Men det er likevel viktig å klage, også for å avdekke avvik i bransjene, sier Flesland.