Test klimakalkulatoren: Se hvor mye reisen din koster miljøet

Bruk klimakalkulatoren til å finne ut hvor stort klimaavtrykk din reise setter.

Turisme står for omtrent 8 prosent av de globale utslippene. Hvis vi skal nå klimamålene, må vi blant annet endre vanene våre, mener klimaforsker Borgar Aamaas.
  • Jon Roar Solset

Hver av klodens innbyggere forbruker i snitt 15 prosent mer enn vi gjorde i 1980. Siden da er også utslippene av klimagasser doblet. Naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning, slo FNs naturpanel fast i mai.

Å reise med fly er noe av det mest belastende vi som enkeltpersoner gjør for klimaet: Hver nordmann slipper ut omtrent 10 tonn CO₂-ekvivalenter i snitt i året. FN mener vi må ned til 1–2 tonn per person.

For å sette dette i perspektiv: Utslippene fra en flyreise t/r Bangkok med mellomlanding er på 2–4 tonn. En flytur fra Oslo til London t/r bidrar med ca 400 kilo CO₂-ekvivalenter i atmosfæren.

Mulighet til informerte valg

– Klimabevisstheten øker heldigvis. Vi opplever at lesere etterlyser informasjon om eget klimaavtrykk og muligheter for å endre livsstil, sier Bertil Valderhaug. Han er redaktør for Aftenposten Riks, som leverer reise- og forbrukerstoff til samarbeidsavisene Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og iTromsø.

Særlig er yngre folk klare til handling, viser en undersøkelse som forskning.no omtaler.

– Vi tar det på alvor, sier Valderhaug.

– Vi vil øke folks bevissthet og gi dem mulighet til å ta opplyste valg. Vi vil gi leserne våre mer informasjon om hvordan reisene de tar, påvirker klimaet, og skissere hvilke alternativer de har, sier han videre.

Om alle kan kutte fotavtrykket sitt litt, vil det være bra. Forsker Borgar Aamaas

Om kalkulatoren: – Den har noen usikkerhetsmomenter

Klimakalkulatoren beregner hvor mye CO₂ de ulike transportmidlene og overnattingsmulighetene slipper ut på reisen. Det finnes noen usikkerhetsmomenter i beregningen.

En av disse er bruken av gjennomsnittsverdier. Det vil for eksempel være stor forskjell på utslippene til en ny bil og en gammel bil. I tillegg har det mye å si hvor mange personer som befinner seg i bilen, bussen, toget, båten eller flyet.

Kalkulatoren gir likevel et godt anslag på utslippene, mener forskerne fra Chalmers tekniske høyskole og Göteborgs universitet, som står bak tjenesten.

Borgar Aamaas er enig i det. Han er forsker ved Cicero med doktorgrad innen transport og klima.

– Kalkulatoren kan bevisstgjøre folk og gjøre det positivt å være klar over eget utslipp. Om alle kan kutte fotavtrykket sitt litt, vil det være bra. Det kan også føre til større politisk vilje for å gjøre tiltak som er upopulære, men nødvendige, sier Aamaas.

Vil du vite mer? Les om hvordan forskerne har regnet på dette, og se hele beregningsgrunnlaget på klimatsmartsemester.se

Slik bruker du klimakalkulatoren:

  • Velg antall personer som skal reise.
  • Skriv inn avgangssted og destinasjon og hvor mange netter ferien varer.
  • Trykk på «Klimatberäkna semestern», og du vil få opp fem søyler. Disse viser utslippet de forskjellige transportmetodene gir, om du velger å bruke dem til denne reisen.
  • Ønsker du mer informasjon: trykk på søylen og videre på «läs mer» eller «så har vi räknat».

Har du spørsmål eller innspill til kalkulatoren? Hva synes du om at vi legger den inn i alle reisesakene våre? Send en e-post til reporter Jon Roar Solset.