Sverige og Danmark setter opp nattog til Europa. Norge er ikke med.

Nattog til kontinentet kan gjøre comeback i Sverige og Danmark allerede i 2023. I Norge har utviklingen bremset opp.

Skal du til Fastlands-Europa, må du regne med flere bytter og kronglete billettkjøp.
  • Dina Danielsen

På 1990-tallet kunne du legge deg i Oslo og våkne i København, Berlin eller Hamburg. Men de siste 20 årene er nattog blitt avviklet i hele Skandinavia. Billigere flybilletter, nyutbygde motorveier og flere avganger på dagtid har ført til en utfasing av tilbudet.

Ikke et eneste nattog går fra Oslo og over landegrensen i dag. Med eller uten koronaen.

300 millioner er nylig blitt bevilget over det svenske statsbudsjettet for å gjenopplive de nattlige avgangene til kontinentet. Danskene har lovet å bidra.

Nå haster det å få Norge med på planene, mener Andreas Halse (Ap), samferdselspolitiker og bystyrerepresentant i Oslo.

– Vi trenger et ruteopplegg som kobler toget fra Oslo direkte til nattoget fra Malmö og videre sørover. Da må Norge involveres i planleggingen. Og det må skje nå, sier Halse.

Danmark og Sverige går sammen

Den første ruten, Malmö-København-Köln, kan stå klar allerede i 2023, ifølge en rapport fra Danske Statsbaner (DSB). Derfra er det kort vei til populære reisemål som Brussel, Amsterdam og Paris.

Med passasjerer fra Norge, Sverige og Danmark vil nattoget få flere ben å stå på. Tilbudet er dessuten etterlengtet blant mange nordmenn som vil på togferie til Europa, mener Halse.

– En sen ettermiddagsavgang fra Oslo til Malmö kan mate nattoget til kontinentet med norske turister. Det er også en attraktiv kobling for mange tyskere som vil se Norge.

Han peker til Østerrike og selskapet ÖBB (det østerrikske jernbaneselskapet), som har hatt stor suksess med sine nattogtilbud.

– Hvis man satser på kvalitet med god standard på vognene og god reisetid, er folk interesserte i det.

Har ikke tatt kontakt

Ifølge Kjell Brataas, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, har ikke Norge mottatt noen signaler fra svenskene om at de ønsker et bidrag i denne saken.

– Vi er ikke blitt invitert med på dette samarbeidet. Vi kan ikke se at vi har fått noen henvendelser om det.

Samferdselsdepartementet har heller ikke tatt initiativ for å etablere et samarbeid.

Utfordrende å samarbeide om tog

Heller ikke Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, kjenner til om Norge er blitt invitert med på det svensk-danske samarbeidet.

Men et samarbeid generelt i Europa er utfordrende, mener han. Jernbane er den eneste transportformen der det ikke er felles regelverk på tvers av landegrenser.

Helge Orten (H) er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Selskapene møter flere ulemper enn andre transportformer gjør, blant annet forskjellige regelverk og ulike signal- og styringssystemer.

– Det er også den viktigste grunnen til at vi bør slutte oss til EUs fjerde jernbanepakke. Den vil bidra til å fjerne hindringer, styrke jernbanens konkurransekraft og etablere et felles europeisk jernbanenettverk. Redusert reisetid og lavere kostnader er det beste grunnlaget for å få på plass et skikkelig togtilbud til Europa.

Saken ble lagt frem for Stortinget før sommeren, og komiteen skal sluttbehandle den i løpet av oktober, opplyser Orten.

Les også

Toget til Göteborg får nye avgangstider. Det er dårlig nytt for nordmenn som skal videre til København.

Norge er ikke med i planleggingen

I Folketinget i Danmark ble det i april inngått en tverrpolitisk avtale om satsing på nattog. Der ble partene enige om å bevilge fem millioner danske kroner årlig i perioden 2021–2023 for å medfinansiere nattog med stopp i Danmark.

Nå diskuterer de fremtidige ruter.

Svenske transportmyndigheter har beregnet at en nattoglinje mellom Malmö og Köln krever en finansiering på 60 millioner svenske kroner i året. Men ifølge det svenske Trafikverket finnes det flere tenkelige avganger på langt sikt:

  • Oslo-Frankfurt
  • Stockholm-Brussel
  • Stockholm-Berlin
  • Malmö-Basel

I analysen konkluderer de med at man i første omgang kan etablere et nattog fra Malmö/København til Köln i 2023, i samarbeid med ÖBB. Da vil man kunne nå en rekke større byer i Europa neste formiddag.

Analyse av mulighetene for etablering av nattog fra København til Europa, mai 2020.

Stortinget stemte ned forslag om nattog

I 2019 ble et representantforslag fra Une Bastholm (MDG) om å gjenoppta de gamle rutene til kontinentet, nedstemt i Stortinget.

Høyre, Frp, KrF og Venstre stemte ned forslaget om å utvikle og promotere nattogtilbudet, mens Ap, SV, Sp og Rødt stemte for.

Ifølge Jernbanedirektoratet foregår det nå en utredning som ser på behovet for å øke persontrafikken til utlandet.

– Vi har satt i gang utredningen på eget initiativ fordi vi så behov for mer kunnskap om hvilke forbedringer de reisende ønsker, og for å se om det finnes forholdsvis enkle tiltak som kan gi noen forbedringer på kort sikt, sier Svein Horrisland, pressesjef i Jernbanedirektoratet.

Gjenstår å se om samarbeid er mulig

Utredningen fra Jernbanedirektoratet skal være klar ved slutten av året.

Den vil se på mulige tilbudsforbedringer for persontogtransport til Sverige og videre til kontinentet, på kort og lang sikt. Nattog er en del av vurderingene.

Men det gjenstår fortsatt å se om det vil være mulig å få på plass et skandinavisk samarbeid, eller om siste tog er gått.