– Noen forventer at reiseforsikringen dekker alt uansett. Slik er det ikke.

Hvert år opplever reisende at de ikke får dekket kostnader til behandling, sykehusopphold og hjemreise – selv om de har reiseforsikring.

REISEFORSIKRING: Bagasje som blir borte, tyveri av verdisaker underveis eller sykdom på reisen – alt kan ramme hvem som helst. Men om du ikke setter deg inn i vilkårene for din forsikring og går frem riktig når uhellet er ute, er det ikke sikkert den dekker kostnadene.

Finansklagenemnda får inn rundt 200 klagesaker på reiseforsikring årlig. Tyveri i ferien stikker seg ut, og nemnda mottar klager fra personer som ikke har fått dekket tap av stjålne verdisaker på reisen.

– Noen forventer at reiseforsikringen dekker alt uansett. Slik er det ikke. Hvis ikke kravene i vilkårene er fulgt, kan erstatningen blir redusert eller falle bort, sier direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda.

– Hva er det vi vanligvis bommer på?

– Spørsmål rundt tyveri kommer oftest opp. Det blir ofte en bevisdiskusjon. Så er det spørsmål om det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter, det vil si at den enkelte er pålagt noen plikter, for eksempel å se til bagasje og verdigjenstander. Her ligger det krav og forutsetninger for at forsikringen skal gjelde.

Noen eksempler fra Finansklagenemnda der klagerne ikke fikk medhold eller fikk delvis medhold:

1. Tyveri i bil

  • En mann gjemte bagen med PC og nettbrett i bilen, mens han var på stranden. Han fikk ikke medhold.

Årsak: Reiseforsikringene har ofte et krav om at verdigjenstander må oppbevares i låst hanskerom eller i separat låst bagasjerom uten vindu. Det er også ofte et krav om at ingen gjenstander etterlates i bilen når den parkeres for natten.

INNBRUDD: Hvis kamera, mobil eller andre verdigjenstander ligger i kupeen, kan du ikke regne med å få det dekket av reiseforsikringen, selv om det ligger skjult.

2. Tyveri/tap av verdisaker

  • Et smykkeskrin lå i en ulåst koffert på et hotellrom og senere i et bagasjerom på en buss. Når smykkene ble stjålet, er uklart. Eieren fikk 50 prosent erstatning.

Årsak: Tap av kostbare smykker og klokker kan det være vanskelig å få dekket. Det er også vanskelig å dokumentere verdi på verdisakene. Reiseforsikringene har gjerne krav om at man har tilsyn med eller holder øye med reisegods. Gjenglemt reisegods kan en heller ikke regne med å få dekket.

3. Tyveri av innsjekket bagasje

  • En familie sjekket inn kamerautstyr, videokamera og musikkspiller. Bagasjen kom ikke frem, og da den endelig kom til rette var utstyret borte. Familien fikk ikke medhold i sin klage.

Årsak: Tap eller tyveri av verdigjenstander som ble stjålet fra innsjekket bagasje dekkes sjelden. Det er fordi verdifulle eller skjøre gjenstander ikke skal legges i innsjekket bagasje.

EGEN FORSIKRING: – Hvis en har kostbart utstyr som må sjekkes inn ved flyreise på grunn av størrelse, kan det være lurt å tegne egen forsikring for utstyret og forvisse seg om at denne forsikringen dekker tyveri ved transport eller som innsjekket bagasje, sier direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda.

Har du et tips i saken? Del gjerne med oss.

Syk eller skadet på reisen

Tap eller tyveri av ting kan være stressende nok på reisen. Men det mest alvorlige er å bli syk eller skadet. Heller ikke her får alle dekket utgifter til behandling, sykehusopphold eller hjemreise av reiseforsikringen.

– Selskapene krever at du tar kontakt umiddelbart og får godkjent behandling eller behov for hjemreise av dem. Det er også viktig at du kan dokumentere det medisinske behovet for behandling eller hjemreise, sier Sverdrup.

Noen eksempler fra Finansklagenemnda der klagerne ikke fikk medhold:

1. Få dekket hjemreise

  • En kvinne brakk armen på reisen og behandlingen ble dekket. Hun og mannen ønsket å reise hjem tidligere, og ville ha reisen igjen av forsikringen. De fikk ikke medhold.

Årsak: Hvis skaden eller sykdommen gjør det nødvendig å endre reiseplanene, enten forkorte eller forlenge, må det dokumenteres av den legen eller sykehuset hvor en blir behandlet.


2. Ventet med å søke behandling

  • Ti dager etter at en kvinne falt i en trapp, kontaktet hun et privat sykehus med smerter i skulder, nakke og korsrygg. Basert på opplysninger fra sykehuset la de til grunn at behandling etter fallet ikke burde ført til innleggelse, og at behandlingen ikke nødvendigvis var knyttet til fallet. Hun fikk ikke medhold.

Årsak: Reiseforsikringen dekker nødvendig medisinsk behandling som oppstår på reisen og hvor du blir uventet akutt syk eller skadet. I dette tilfelle var det ikke dokumentert.

– Selskapene vil sikre seg mot overbehandling, altså at private sykehus i utlandet gjør mer enn nødvendig, sier Sverdrup.


3. Erstatning for tapte reisedager

  • En mann fikk øreverk og ønsket kompensasjon for «ikke benyttede reisedager». Mannen hadde ikke vært på sykehus og sengeleie var ikke beordret av lege. Han fikk ikke medhold.

Årsak: Vilkåret om sykehusbesøk/sengeleie etter krav fra lege er en vanlig forutsetning for å få dekket tapte reisedager.

– Saken viser at det er viktig å sette seg inn i vilkårene. Mange vet nok ikke at man kan få kompensasjon for tapte reisedager. Her som ellers gjelder krav til dokumentasjon som viser at det er medisinsk nødvendig, sier Sverdrup i Finansklagenemnda.


Kronisk syke kan få problemer på reisen

Forsikringsselskapet Europeiske sier andelen eldre reisende kan støte på problemer.

– Det er flere eldre som reiser, også kronisk syke. Ofte er det dårlig avklart på forhånd om de kan få vanskeligheter med forsikringsutbetaling hvis de reiser med kjent sykdom, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske.

De har utviklet en test på sine nettsider, for å sjekke forsikringsforhold ved kjent sykdom og få råd hvis en er i tvil.

– Det er tilfeller der legen har sagt at folk kan dra på tur, selv med alvorlig sykdom. Det kan selvsagt være tilfredsstillende å reise, men det kan bli kostbart. Ambulansefly fra utlandet er dyrt, sier Berge.

Han minner også om at reiseforsikring alltid må kjøpes før reisen starter.

– Reiseforsikringen er tidsavgrenset, men kan utvides opptil 365 dager.

Leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

– Kan fort handle om store summer

Forbrukerrådet har mottatt 50 henvendelser om reiseforsikring det siste halve året.

– Det er kjedelig å oppdage at reiseforsikringen ikke gjelder og du sitter igjen med regningen. Det kan fort handle om store summer, særlig hvis det er knyttet til sykdom, sier leder for forbrukerdialog, Pia Cecilie Høst, i Forbrukerrådet.

Vilkårene avgjør hva du har rett på når uhellet er ute.

– Normale forsikringer dekker ikke alt. Du må f.eks. ha egen forsikring for skader ved risikoaktiviteter som dykking og strikkhopping. Har du med dyre gjenstander på reisen, bør du også sjekke om gullsmykket eller bunaden blir dekket av reiseforsikringen. Det er også vanlig at kostnader knyttet til kronisk sykdom ikke er dekket, slik at du selv må betale for utgiftene om noe skjer, sier Høst.

Vi sjekket de beste reiseforsikringene i sommer – se oversikten under:

Du kan klage på avgjørelsen

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen fra forsikringsselskapet, kan du klage på avgjørelsen til Finansklagenemnda. Jurister fra forsikringsselskapene og fra Forbrukerrådet behandler klagesakene sammen med en uavhengig leder.

– Hva gjør du om du ikke får medhold?

– Taper du i Finansklagenemnda kan du ta det videre til rettssystemet. Det kan koste en del, så da bør tvistesummen ha et visst omfang. Hvis avgjørelsen i Finansklagenemnda er enstemmig, det vil si at alle medlemmene er enige, må du vurdere nøye om du vil ta risikoen med å gå til sak, sier Høst.