Fotball

Her er SR-Bank og Vikings forslag til løsning for stadion

SR-Bank vil refinansiere Vikings stadiongjeld og overta 49 prosent eierandel, mens Viking Fotball AS eier 51 prosent. Stavanger kommune blir bedt om å stryke krav på 70 millioner mot langsiktig leie.

Kommunkiasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank er hovedarkitekten bak nytt forslag. Foto: Jarle Aasland

 • Egil Ø. Nærland
Les også

Viking FK har midler til å drive A-laget et par måneder

Her er SR-Bank og Vikings skriv til poltikerne og aksjonærerene:

 • Etter mange og konstruktive møter mellom Viking og SpareBank 1 SR-Bank har styrene i Viking Fotball AS og Viking Stadion AS onsdag 6. desember 2017 behandlet et forslag til løsning som vil kunne bidra til å sikre de økonomiske forutsetningene for Viking.
 • Styrene stiller seg positive til løsningen og vil fremlegge tilbudet overfor generalforsamlingen i Viking Fotball AS, sammen med et eventuelt tilbud fra Stavanger Kommune.
Les også

SR-Bank forholder seg bare til eventuell leieavtale for Viking stadion

Løsningen baser seg på følgende prinsipper:

Finansiering
SpareBank 1 SR-Banks løsning baserer seg på at Viking Stadion AS og Viking Fotball AS tilbys en refinansiering som innebærer at Viking Stadion AS sitter igjen med et nedbetalingslån på MNOK 55 over 30 år, med mulighet for en avdragsfri periode. SpareBank 1 SR-Bank opprettholder sitt 1. prioritets pant i Viking Stadion tilsvarende MNOK 55.

Tilførsel av kapital til Viking Stadion AS fra SR-Bank
SpareBank 1 SR-Bank tilfører Viking Stadion AS MNOK 5 i ny EK

Tilførsel av kapital til Viking Fotball AS fra SR-Bank
SpareBank 1 SR-Bank tilfører Viking Fotball AS et betydelig beløp i form av en utvidet sponsoravtale, og da etter nærmere avtale.

Tilførsel av kapital til Viking Stadion AS fra Viking Fotball AS
I etterkant av de to ovennevnte transaksjonene, tilfører Viking Fotball AS MNOK 5 i ny EK til Viking Stadion AS.

Endring av eierbrøk i Viking Stadion AS
SpareBank 1 SR-Bank vil, som følge av tilførsel av ny EK i Viking Stadion AS, eie 49 prosent av Viking Stadion AS. Viking Fotball AS eier de resterende 51 prosentene.

Bidrag fra Stavanger Kommune

I forbindelse med bygging av Viking Stadion ble det gitt tomt og et tilskudd, totalt verdsatt til MNOK 70 fra Stavanger Kommune. Tilskuddet ble gitt Viking med det formål å sikre at fotballspill skulle utgjøre hovedaktiviteten på anlegget, i overskuelig framtid.

Inngåelse av en langsiktig leieavtale for hovedbanen og treningsbanen, i henhold til det behov som er beskrevet i rådmannens innstilling til bystyret datert 4. desember 2017, sikrer dermed det opprinnelige formålet. Viking er derfor av den oppfatning at tilbakebetalingsklausulen inkludert pantekravet på MNOK 70 kan slettes.

Løsningen forutsetter at Viking Fotball AS tilføres ny kapital gjennom en emisjon mot både eksisterende og nye eiere, på et nivå som sikrer solid økonomisk grunnlag for videre drift.

Med dette har SpareBank 1 SR-Bank lagt til rette for en løsning som reduserer Vikings samlede driftskostnader, samtidig som det legges til rette for at Stavanger Kommune får tilgang til økt banekapasitet og sikrer formålet med Viking Stadion.

Aftenbladet kommer tilbake med reaksjoner.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. SpareBank 1 SR-Bank
 3. Fotball
 4. Stavanger kommune

Relevante artikler

 1. FOTBALL

  SR-Bank forholder seg bare til eventuell leieavtale for Viking stadion

 2. FOTBALL

  Viking tror på ny kapital, ny satsing og ny kunstgrasbane

 3. FOTBALL

  SR-Bank Arena kan sikre Vikings vei mot eliten

 4. FOTBALL

  Vikings styreleder: – Jeg er veldig fornøyd

 5. FOTBALL

  Ekstra generalforsamling i Viking 14. desember

 6. FOTBALL

  Ytterpunkt for Viking stadion: Fra helt kommunalt til konkurs