Fotballvolden i Oslo: – Verre enn noen gang

Fotballdommere i Oslo blir fortsatt utsatt for voldelige angrep og grov trakassering - to år etter at de slo alarm om en rekke skremmende hendelser.

BEKYMRET: Leder i Oslo Fotballdommerlaug, Henrik Skjevestad.

– Slik jeg opplever det, er det verre enn noen gang. I høst har det skjedd flere alvorlige episoder. Jeg er bekymret på vegne av dommerne, Henrik Skjevestad.

Han er leder av Oslo fotballdommerlaug. Den frivillige organisasjonen representerer ifølge Skjevestad mellom 100 og 150 dommere i Oslo fotballkrets.

Skjevestad kommer med uttalelsene etter at dommerteam ble utsatt for det som blir beskrevet som vold i forbindelse med en opprykkskamp i 6. divisjon mellom Klemetsrud og Haslum tirsdag denne uken.

En av kampens to assistentdommere skal ha blitt truffet av en flaske som ble kastet fra lagbenkområdet og politiet ble tilkalt som følge av det dommerne oppfattet som trusler.

Her et lite utdrag fra kampdommerens skriftlige redegjørelse:

«... Vi blir igjen og igjen stående i situasjoner hvor det er en aggressiv stemning mot oss dommere, eller enda verre, helt alene som dommer. Det er utrolig ubehagelig, men kan også potensielt sett bli veldig farlig ...».

Klemetsruds neste motstander i kampene om opprykk til 5. divisjon skal etter det VG forstår ha gitt uttrykk for at de ikke ønsker å spille den kommende kampen.

Tore Jarl Bråteng, leder av Oslo fotballkrets (NFF, Oslo), bekrefter at han kjenner til hendelsene tirsdag og at kretsen vil samle inn redegjørelser fra alle som var involvert i kampen, for å få en best mulig oversikt over hendelsesforløpet.

Konfrontert med Henrik Skjevestads uttalelse om at det er «verre enn noen gang», svarer Bråteng at dommerlaugets leder er nær dommermiljøet og at han ikke vil påstå at han tar feil.

– Det store bildet er imidlertid at vi har hatt en veldig hektisk sesong, som startet med et tett program i midten av august. Det tror jeg har vært anstrengende, etter halvannet år uten aktivitet. Dommerne opplever det også som tøft, sier kretsleder Bråteng.

Her får justisministeren se VGs skrekkbilde av fotballvolden: – Fy søren!

Han hevder at antall utvisninger ikke er urovekkende.

– Men det er noen enkeltepisoder som er skremmende, og særlig skuffende så langt når det gjelder trusler. Nå vil vi evaluere med den hensikt å gjøre det tryggere å delta. Ikke minst for dommerne. Vi vil se på flere tiltak, slik at dommerne ikke opplever å være så alene, sier Bråteng.

I 4. divisjon dømmes kampene av en trio, mens det fra 5. divisjon og nedover kun er en dommer satt opp til å lede kampene. KM-sluttspillkampene ledes derimot av en trio, som i oppgjøret Klemetsrud-Haslum i går.

Her klikker det for spilleren etter at han får rødt kort.

Skjevestad i Oslo dommerfotballaug (OFDL) var også styreleder for to år siden da VG i en serie artikler høsten 2019 skrev om voldshendelser i fotballen.

I kjølvannet av disse arrangerte OFDL et åpent dommermøte. Deretter samlet Skjevestad og OFDL-styret seg om tiltak det mente fotballkretsen - NFF Oslo - burde rette sitt fokus mot.

Blant andre:

  • Innføre sanksjoner og tiltak mot klubber som gjentatte ganger står for for volds- og trusselepisoder. Oppdatere rapporten «Tiltak mot vold og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen» fra 2008.
  • Gi støtte til å avbryte kamper når dommer er utrygg.
  • Gi støtte til politianmeldelser av alvorlige hendelser.

– Vi dommere er bekymret over at oppfølgingen er for dårlig, sier Skjevestad i dag - nøyaktig to år etter allmøtet og uttrykt behov for skjerpede tiltak.

For tre uker siden (10. oktober) skrev han til dommerne i en gruppe på Facebook om at «den siste tiden» har det dessverre vært flere uønskede episoder i NFF Oslo med vold og trusler i flere kamper, også mot dommere, på kretsens øverste seniornivå.

4. divisjon er kretsens øverste nivå.

Skjevestad viser til samtaler han har hatt med ledere i Oslo fotballkrets (NFF Oslo), der han har gjentatt budskapet fra 2019: Dommere som utsettes for vold/trusler må kontaktes umiddelbart på telefon, ikke bare mail. Deretter må de følges opp tett av NFF Oslo.

Straffen for spillerne må bli strengere, svi for dem det gjelder, inkludert hele lag, ikke bare enkeltspillere, mener Oslo dommerfotballaugs leder.

Slik var det da NFF la frem tiltakene for å få ned volden i fotballen: