Dette får fotballsjefen til å reagere: – Dessverre et bilde på virkeligheten

Denne uken har Norges Fotballforbund samlet over 150 av landets antatt beste 15- og 16-åringer i jente- og gutteklassen. Samlingen domineres av mannlige ledere med norsk opprinnelse.

LEDERE: Denne gjengen har ansvaret for guttene på Norges Fotballforbunds talentleir i Sarpsborg. 27 av 27 personer er menn.

På bildene utviklingssjef Håkon Grøttland i Norges Fotballforbund har delt på Twitter er samtlige 27 personer med ansvar for guttespillerne menn.

På bildet av trenerne og støtteapparatet for jentene er 21 av 26 menn. Grøttland figurerer selv på begge bildene. Elise Brotangen, som er trener for J16-landslaget, er én av de fem kvinnene.

– Det er to store feil med bildet. For det første er det for få med minoritetsbakgrunn, og så er det for få damer, erkjenner Grøttland overfor VG før han legger til:

– Så er det en veldig bra ting med det, og det er at våre største talenter har veldig bra trenere. Det trumfer alt. Det er først og fremst det vi tar utgangspunkt i, men det er for få damer å velge i. Det må vi gjøre noe med, sier han.

Hege Jørgensen er leder for Toppfotball Kvinner, som er interesseorganisasjonen til de største klubbene i Norge. Hun blir betenkt av å se bildene.

– Fotballen er en mannsdominert sport. Det er en kjensgjerning at det er stor mangel på kvinnelige trenere og ledere. Det er eksemplifisert veldig sterkt gjennom bildet han legger ut. Det er kanskje ikke Håkon Grøttlands feil, men det er dessverre et bilde på virkeligheten, sier Jørgensen til VG.

SJEF: Hege Jørgensen er daglig leder for interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner.

På spørsmål om det ikke er flere kompentente kvinner som kan følge opp Norges beste jenter og gutter, kommer svaret kontant.

– Jo, det er det definitivt. Dette handler om flere ting. Man må legge til rette for det, man må rekruttere flere kvinner og man må dyrke kvinner som trenere og i støtteapparat, mener Jørgensen.

– Hvilken betydning kan det ha for 15 år gamle jenter å ha flere kvinnelige trenere og støttespillere i fotballen?

– Jeg tror det er enormt viktig. Ikke bare fordi de er forbilder, men fordi kvinner har andre perspektiver og kompetanser, særlig på det relasjonelle. Og det trengs virkelig i fotballen, og særlig i den alderen hvor man er utrolig sårbar. Det å ha kvinner i støtteapparatene er sinnssykt viktig, sier hun.

LEDERE: Dette er de ansvarlige for jentespillerne på NFFs talentleir i Sarpsborg.

Grøttland deler vurderingen til Toppfotball Kvinner-sjefen.

– Det er naturlig at damer har en annen inngang og et annet perspektiv på ting enn menn. Mangfold er en berikelse, og ikke minst viktig inn mot jentespillerne. Så har vi fått en dreining på det ved at det er flere trenere for aldersbestemte landslag som er kvinner nå enn før. Jeg ser at det kanskje blir en annen trygghet for jentene på grunn av det. Så ønsker vi et mangfold. Det er ikke enten eller, sier Grøttland.

– Hvorfor har dere ikke flere kvinnelige trenere og ledere?

– Det blir en følgefeil med at det er for få damer som kommer inn i barnefotballen. Allerede der må vi få tak i potensielle kvinnelige trenere. Det er ofte pappaen som rekker opp hånden og tar trenerjobben, så er det liksom ikke plass til damene. Vi ser en konsekvens av at vi ikke rekrutterer inn nok damer tidlig nok.

NFF-SJEF: Håkon Grøttland er utviklingsansvarlig i Norges Fotballforbund.

– Så hva skal vi gjøre med det? Vi ønsker opplagt flere kvinnelige trenere. Vi har kjørt en stor undersøkelse hvor vi har spurt trenere som har tatt B-lisensB-lisensB-lisens er et trenerkurs for personer som har gjennomgått ett års trenerpraksis gjennom et løp som heter "NFF Grasrottreneren". om hva vi kan gjøre for dem. Hvilken oppfølging vil de ha? De sier at vi må ta tak i dem, «headhunte» dem inn i oppdrag. Damer stikker hodet litt mindre frem enn mannfolk gjør, og må bli oppsøkt. Nå har vi en svær «pool» med trenere som vi aktivt vil ta tak i. Vi henvender oss direkte til dem og får dem inn i systemet vårt, sier Grøttland.

– Hvorfor bruker dere ikke flere trenere med minoritetsbakgrunn?

– Også der er det for få å velge i. Antakeligvis er det ikke noen «quick fix», der heller, men det må vi se mer på.

Toppfotball Kvinner-leder Jørgensen tror Norge går glipp av mange jentespillere på grunn av «manglende fokus på relasjonell kompetanse» hos trenere. Jørgensen mener også at det fortsatt henger igjen fordommer mot kvinner i fotballen.

– Det har vært et holdningsproblem overfor kvinner. Herreklubbene leter etter menn i disse rollene. Det tror jeg er en kjensgjerning. Forhåpentligvis er det i ferd med å endre seg, at man erkjenner at kvinner også kan være kompetente innen fotball. Renate BlindheimRenate BlindheimRenate Blindheim ble historisk i 2020 da hun som første kvinne ble hovedtrener for et herrelag i en av de tre øverste divisjonene, bare 26 år gammel, som sjef for Sotra. er et eksempel på en kvinnelig trener som har blitt sett og satset på. Kvinneklubbene har heller ikke vært gode på dette. Det er veldig få kvinnelige trenere også i Toppserien. Jeg, som leder for klubbene, kan ikke bare peke utover. Vi må også bli bedre.

– Hva kan du og din organisasjon gjøre for å bidra til endring?

– Vi jobber med å skape bedre rammebetingelser for kvinner i fotballen generelt. Vi har en strategiplan hvor vi har som mål å øke antall kvinnelige ledere og trenere. Så er det selvsagt opp til hele fotballen, og kanskje særlig fotballforbundet, å finne gode løsninger og legge til rette for det. Det har vært bra tiltak i det siste med egne kurs for kvinner og økonomiske støtteordninger, men det har lenge vært veldig få muligheter for kvinner til å bli profesjonell trener. Det å satse på treneryrket for jenter har nok føltes veldig risikofylt.

– Hvor mange kvinner forventer du å se i støtteapparatet for talentleiren i 2024?

– Det er bare å håpe på flere enn i år. Det må man tilstrebe.