Nær samtlige fotballkretser ber om utsettelse av Qatar-spørsmålet

Fotball-Norges holdning til VM i Qatar blir neppe avgjort på det fotballtinget kommende søndag. I stedet tyder alt på at det blir et ekstraordinært ting til høsten for å få saken grundigere belyst.

FÅR TROLIG VILJEN SIN: Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball har tatt til orde for et ekstraordinært fotballting for avgjørelsen rundt eventuell Qatar-boikott.

VG har vært i kontakt med samtlige 18 fotballkretsledere mandag kveld og nesten alle ønsker det samme: Ekstraordinært forbundsting for å kunne ta en grundigere gjennomgang av Qatar-spørsmålet.

Dermed vil kretsene stemme imot å foreta en Qatar-votering allerede på kommende helgs fotballting. I stedet er kretslederne helt på linje med Cato Haug fra toppklubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt. Duoen har gitt uttrykk for at spørsmålet er for stort til at det kan behandles på kort varsel.

– Benkeforslag er et godt alternativ dersom man trenger å få gjennom noe raskt. Men her har vi ikke dårlig tid. Derfor vil ekstraordinært ting være en fornuftig tilnærming, begrunner Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball.

Les også

Boikott av Qatar-VM: – Kan bety over 100 millioner i tapte inntekter

«Qatar-opprøret» i norsk fotball startet 1. mars. Da gikk Tromsø IL – anført av tidligere landslagsspiller Tom Høgli ut og oppfordret Norges Fotballforbund til å boikotte mesterskapet, der kvalifiseringen starter 24. mars.

Flere toppklubber har fulgt etter Tromsø, deriblant Rosenborg etter en knusende valgseier til Qatar-motstanderne på trøndernes årsmøte, og Ole Kristian Sandvik i breddeklubben Oslo Ørn vil ha det omstridte fotball-VM i 2022 på dagsorden i det ordinære tinget til helgen.

Har varslet benkeforslag

Gjennom VG varslet Sandvik et benkeforslag på boikott av Qatar, noe Oslo Ørn-leder Sigurd Thune bekreftet at klubben ville stille seg bak. Det krever to tredjedels flertall å få løftet forslaget til votering, men når nær samtlige fotballkretser stiller seg avventende, spørs det om benkeforslaget går gjennom når tinget blir satt søndag.

Bare kretslederne i Finnmark og Troms vil foreløpig ikke uttale seg om hvor de står. De øvrige 16 kretsene gir uttrykk for at et ekstraordinært ting vil være løsningen – og dermed vil de stille seg negative til å ta avgjørelsen rundt boikott eller ikke boikott kommende søndag.

– Min personlige mening er at det vil være uklokt å ta et benkeforslag på dette. Det bør de fleste med et visst helhetssyn på norsk fotball være enige i. Saken er for viktig med tanke på innholdet, og den må være konsekvensutredet for norsk fotballs vegne. Ingen vet noe om konsekvensene, for det finnes ingen historikk på et forbunds boikott. Vi må vite både økonomiske og sportslige konsekvenser, sier Torleiv Sandvik i Vestfold fotballkrets.

Han er for ordens skyld ikke Vestfolds delegat på fotballtinget. Kretsen representeres av nestleder Hanne Jaerson siden Sandvik er leder av valgkomiteen i Norges Fotballforbund.

Enige kretsledere

– For en så viktig sak er det for tidlig å ta avgjørelsen på søndag. Det er et veldig stort idrettspolitisk spørsmål. Vi må dypere inn i det, begrunner Robert Endestad i Sogn og Fjordane fotballkrets.

– Hvorfor er kretslederne så samstemte det?

– Det vet jeg ikke. Vi skal ha et møte på torsdag, så da blir det sikkert diskutert, svarer Endestad.

– At vi er samkjørte på forståelsen, betyr at det har vært en forklaring fra sentralt ledd som vi forstår og mener er god, sier Gry Løkaas Kleppe i Telemark fotballkrets.

Breddeklubbene som møter på fotballtinget har også hver sin stemme. Spørsmålet er om flertallet av disse følger standpunktet til sin egen krets.

– Jeg anbefaler klubbene å gå inn for ekstraordinært ting. Det vil være mest ryddig. Dette er en for stor sak til at det skal komme som et benkeforslag. Vi må få diskutert ordentlig, sier Gry Mette Langdalen i Akershus fotballkrets.

PS! Norges Fotballforbunds styre har selv anledning til å kalle inn til ekstraordinært forbundsting. Mandag kveld hadde NFF styremøte, men president Terje Svendsen besvarte ikke VGs henvendelse.