Norske supporterklubber i betent konflikt med fotballforbundet: – Det er et stort problem

Nye pyroregler bekymrer norske supportere. Men NFF mener de ikke har endret reglene i det hele tatt.

Pyroregler bekymrer norske supportere.

Ledere i flere av landets største norske supporterklubber går nå hardt ut mot Norges Fotballforbund.

Bakgrunnen for konflikten er at det er blitt lagt restriksjoner på supporterklubbenes bruk av pyroeffekter under kamper, uten at de var blitt informert om det.

– Innstramminger bør komme som konsekvens av regelbrudd. Vi har vist oss verdige den tilliten vi har fått, og så møter de oss slik uten ønske om dialog. Det er frustrerende, sier leder i Vikinghordene, Roar Åkerlund.

Han får støtte av Klanens Erling Rostvåg, som frykter at endringene vil få konsekvenser for stadionopplevelsen.

– Pyroteknikk er en viktig del av det å være supporter for mange. Det vil bli brukt uansett, sier han og fortsetter:

– Det er også lite hyggelig at alle som kommer på kamp må føle seg mistenkeliggjorte. Man blir jo grundigere sjekket der enn på flyplassen.

– Det begrenser oss

Den endrede praksisen gjør at supporterne kun får bruke pyroteknikk innenfor et begrenset område. Forbundet bestemmer hvor dette skal være.

Rostvåg synes dette påvirker supporternes frihet.

– Dette innskrenker vår kunstneriske frihet, når vi prøver å lage noe banebrytende og estetisk fint. Hvis en del av tifoen må være på et bestemt sted, skaper det en del begrensninger, sier han.

Det er nemlig ikke likegyldig hvor pyroshowet er.

– Vi vet at det å være en del av tifoen er en viktig ting for mange av supporterne. Hvis de ikke får det, kunne det like gjerne vært satt opp nede på banen, sier han.

Etterlyser dialog

Vålerenga-patrioten Rostvåg hevder at han har tatt kontakt med fotballforbundet flere ganger, men enten blitt avvist eller flyttet på.

Forbundet skal i følge Rostvåg også ha lovet å følge opp saken i etter en telefonsamtale, uten at noe skjedde.

Rosenborg og Vålerenga har tradisjonelt sett ikke hatt så mye til overs for hverandre. Likevel får Rostvåg støtte i Trondheim.

– Vi stiller oss bak de andre. NFF er veldig flinke til å fortelle folk hva de skal gjøre, ikke til å snakke med dem. Det er vi nødt til å gjøre, istemmer Kjernens talsmann, Espen Viken.

Viken er også frustrert over hvordan saken er blitt håndtert.

– Det har ikke vært noen dialog, og endringene er vedtatt ensidig fra NFFS side. Det kan skape flere konflikter, og alle som er for pyro vil bli mer krevende å håndtere, sier han.

Tror avgjørelsen kommer etter internasjonalt press

Flere av supporterne vi har snakket med, mener at endringene ikke bare kommer fra fotballforbundet selv.

– UEFA har laget en skrekkvideo mot pyro. Der brukte de sikre, norske pyroinnretninger som eksempel, sier Erling Rostvåg.

Roar Åkerlund er enig med Rostvåg.

– NFF er underdanige UEFA, som er imot bruk av pyroteknikk. Tidligere har de vært veldig snille internasjonalt sett, sier Roar Åkerlund.

Nils Fisketjønn er direktør for konkurranse i NFF. Han benekter påstandene kategorisk.

– UEFA har ingenting med dette å gjøre. De bestemmer kun ved europacup og landskamper, sier han.

Han mener fotballforbundet allerede har strukket seg langt for supporterne, og at grepene som er blitt gjort er nødvendige.

– Vi ønsker å gjøre dette på en skikkelig måte, som er sikkerhetsmessig forsvarlig. Derfor har vi gjort det slik.

Fotballforbundet nekter for regelendring

Forbundsdirektør Nils Fisketjønn ser imidlertid annerledes på saken.

– Det som ble gjort er en presisering av regelverket. I ettertid ser vi at vi kunne vært tydeligere rundt det, sier han.

Han stiller seg også uforstående til noen av Erling Rostvågs påstander.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene angående telefonsamtalen, og heller ikke i at vi skal ha avlyst noen møter, bedyrer han.

– Vi har et regelverk som vi har mulighet til å endre, men klubbene er ikke interessert i det som supporterne vil, med for eksempel fri bruk av bluss, sier han.

Fnyser av forbundets påstander

Den endrede praksisen har også vakt reaksjoner i Bergen.

– De kan gjerne kalle det en presisering, men det har gjort det vesentlig vanskeligere å bruke pyroteknikk. Det er et stort problem, slår Bataljonen-leder Roger Lillebø Hansen fast.

Han mener at forbundet risikerer mye ved å opprettholde dagens regelverk.

– Risikoen er at ultrasgrupperingene bryter reglene. I tillegg blir det også vanskeligere for oss å forsvare et ufornuftig regelverk, sier han.

I tillegg har supporterlederen én innstendig bønn til fotballforbundet.

– Ta til fornuft og snakk med supporterne. La dem komme med et forslag til hvordan regelverket bør være.