Fotball

Vikings styreleder: – Jeg er veldig fornøyd

Klubben er glad for at bystyret ikke stengte døren.

– Det viktigste for oss var at bystyret ikke stilte saken i bero, sier styreleder Stig H. Christiansen i Viking Fotball AS etter mandagens vedtak.
  • Stig Nilssen

STAVANGER: Vikings håp var at politikerne mandag kveld skulle fatte et vedtak om en langstidskontrakt på årlig leie av stadionet, bidra økonomisk til å legge kunstgras samt si fra seg pantet de har på 70 millioner kroner i stadionet.

Det ble nei på alle punktene.

I stedet ble det i tråd med rådmannens notat gitt fullmakt til videre drøftinger om en avtale om ordinær leie av banekapasitet på forretningsmessig fornuftige vilkår.

Les også

Stadionsaken: Ni klubber med felles brev til kommunen

– Jeg er fornøyd

Det er et svar Viking Fotball AS sin styreleder, Stig H. Christiansen, sier han er veldig fornøyd med.

– Bystyret kunne valgt å stille saken i bero, det hadde vært det verste for oss. Derfor er dette gode nyheter, jeg er veldig fornøyd med at vi skal drøfte videre med kommunen, sier Christiansen til Aftenbladet.

– Men utfallet var jo på ingen måte det dere skisserte og ønsket dere?

– Alle sender brev til julenissen i disse tider, det betyr ikke at du får alle ønskene innfridd, svarer Christiansen.

Debatten i ukene før møtet har vært preget av flere utspill og stor uenighet mellom de politiske partiene. Den uenigheten kom også fram i bystyret gjennom mange innlegg mandag.

En eventuell kommunal bistand til Viking Fotball AS har også ført til stor debatt og engasjement blant folket i forhold til hva skattebetalernes penger skal brukes til.

Fra bystyret mandag ettermiddag hvor politikerne behandlet Viking stadion og et eventuelt engasjement der.
Les også

Ordfører Sagen Helgø: – Et skritt i rett retning

Viking sendte nytt brev

I et brev til bystyremedlemmene før helgen presiserte Viking sine forventninger og håp:

«Det er viktig for oss å presisere at den avtale vi nå ønsker og håper at kommunen vil fremforhandle med oss er en langsiktig leieavtale basert på markedsmessige vilkår og årlig leie. Det er dermed ingen forventning om at kommunen bruker store engangsbeløp på kjøp eller forskuddsleie. Vi ønsker og håper dog at kommunen i denne forbindelse bidrar til realisering av kunstgress på stadion og treningsbanen.

Dette vil jo være en forutsetning for en betydelig kapasitetsøkning og dermed grunnlag for å åpne opp banen for andre brukere, andre typer arrangement på en helt annen måte enn dagens situasjon», skrev Viking i sitt brev.

Les også

Viking FK har midler til å drive A-laget et par måneder

Viking stadion ligger fortsatt i Jåttåvågen og venter på en avklaring rundt sin framtid.

Forslag til løsning

I forkant av møtet hadde Viking og SR-Bank foreslått en plan som i praksis blir et spleiselag mellom aksjonærene i Viking Fotball AS, SR-Bank og kommunen.

Det økonomiske opplegget som inkluderer Viking og banken ble skissert slik:

Viking Stadion AS og Viking Fotball AS får refinansiert sine lån slik at Viking Stadion AS sitter igjen med et lån på 55 millioner kroner som skal nedbetales over 30 år.

SR-Bank tilfører Viking Stadion AS 5 millioner kroner til egenkapital.

SR-Bank tilfører Viking Fotball AS et betydelig beløp i form av utvidet sponsoravtale.

Viking Fotball AS tilfører Viking Stadion AS 5 millioner kroner til egenkapital som i alt blir 10 millioner kroner.

Viking Fotball AS betaler årlig leie til Viking Stadion AS.

I tillegg blir det invitert til ny emisjon i driftsselskapet Viking Fotball AS med tegning mellom 15 og 30 millioner kroner mot eksisterende og nye aksjonærer.

Les også

Bjørn Maaseide: – Fantastisk hvis nye investorer vil satse på Viking

Ny emisjon

En slik løsning vil ifølge Viking Fotball AS og banken ta bort det største trykket fra løpende kostnader slik at Viking kan konsentrere seg om det sportslige og et opprykk fra 1. divisjon neste sesong.

– Dersom Vikings generalforsamling torsdag vedtar en emisjon som sikrer at det kommer inn det de trenger av ny kapital, står vårt tilbud til Viking ved lag. Ingenting av det bystyret vedtok rokker ved det. Som eier vil vi også bidra i emisjonen, sier Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon i SR-Bank.

Viking Fotball AS har innkalt til ekstraordinær generalforsamling førstkommende torsdag. Der står blant annet en ny emisjon på 15–30 millioner kroner på programmet.

Etter bystyrets vedtak mandag kveld, står og faller Vikings økonomiske situasjon framover på aksjonærenes og eiernes vilje til å skyte inn mer penger i driftsselskapet.

– Utfallet torsdag er helt vesentlig, at vi får fullmakt til å gjennomføre en emisjon. Nå har vi en konstruktiv løsning med banken, får videreføre dialogen med kommunen og muligheten til å reise egenkapital på torsdagens generalforsamling. Det er pakkeløsningen vi trenger, sier styreleder Stig H. Christiansen.

Les mer om

  1. Viking FK