Fotball

Agent Jim Solbakken renvaskes av FIFA og NFF

Etterforskningen legges død.

Jim Solbakken har vært etterforsket av FIFA, men Det internasjonale fotballforbundet åpner ikke sak mot agenten. Det gjør heller ikke NFF.
 • Roar Lyngøy

FIFA har etterforsket Jim Solbakkens internasjonale overganger.

Det internasjonale fotballforbundet opplyser til Bergens Tidende at det ikke åpnes noen sak mot Solbakken.

— Etter å ha analysert saken mener formannen i FIFAs disiplinærkomite at det ikke er grunnlag for å åpne noen disiplinærsak mot spilleragent Jim Solbakken, opplyser en FIFA-talsmann til BT.

— Dette er basert på den dokumentasjonen og informasjonen som FIFA har til sin disposisjon.

NFF: Forholder oss til dokumentasjon

FIFA orienterte NFF og Solbakken om dette denne uken. Heller ikke NFF mener at det er grunnlag for å opprette sak mot Solbakken. NFF har selv vurdert forhold som reguleres av NFFs eget regelverk.

— Flere overganger som har vært omtalt i media i senere tid er overganger hvor NFF på det aktuelle tidspunktet innhentet tilleggsinformasjon fra involverte parter. Vi vurderte det dithen på de aktuelle tidspunktene at det ikke var grunnlag for opprettelse av sak, og vi kan ikke se at det i senere tid har fremkommet vesentlig nye opplysninger i media eller gjennom informasjon innhentet fra andre parter i sakene som vi har gjennomgått på nytt - og som nå er foreldet. Vi må forholde oss til dokumentasjon, ikke påstander, når vi skal vurdere disse spørsmålene, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

I løpet av 2015 vil FIFAs nye agentreglement etter alt å dømme bli vedtatt. Det legges opp til vesentlige endringer.

-NFF vil justere egne regler i tråd med de forventende endringer i FIFAs agentreglement. Det er forståelig at det stilles spørsmål ved reglene slik de er i dag og at de kan virke uklare. NFF støtter revisjonen som FIFA nå gjør. Det er viktig med mest mulig åpenhet knyttet til forhold rundt spilleroverganger. Det er den beste måten å sikre at overganger skjer i henhold til regelverket, sier generalsekretær Kjetil Siem i NFF.

Beskyldt for dobbeltrolle

I slutten av oktober ble Jim Solbakken av bladet Josimar beskyldt for å ha en dobbeltrolle i flere overganger. Solbakken mente at beskyldningene var grunnløse og viste til at NFF vet hvilke roller han har hatt.

I begynnelsen av desember ble det klart at Norges Fotballforbund (NFF) hadde bedt Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) om å undersøke flere internasjonale spilleroverganger der Solbakken har vært involvert.

På grunn av opplysningene i media valgte NFF å sette sin juridiske avdeling til å sjekke Solbakkens rolle i nasjonale overganger. Granskningen av de internasjonale overgangene måtte gjøres av FIFA.

Solbakken har avvist at han har gjort noe ulovlig.

– Jeg har alltid bestrebet meg på å følge regelverket. Jeg har, både etter agentregelverket og lovene i Norge, 100 prosent god samvittighet for det jeg gjør, sa han til Nettavisen i slutten av oktober.

Foreldet

Påtalenemnda i NFF har sett på følgende saker:

Håvard Nordtveits overgang fra Haugesund til Arsenal i 2007: Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon. Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk. Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

Veigar Pall Gunnarssons overgang fra Stabæk til Nancy i 2008: Samme som over.

Jo Inge Bergets overgang fra Lyn til Udinese i 2008: Samme som over.

Anders Lindegaards overgang fra Aalesund til Manchester United i 2010: Samme som over.

Even Hovlands overgang fra Sogndal til Molde i januar 2012: Etter det opplyste er dette en overgang som faller inn under NFFs jurisdiksjon. Etter det opplyste er forholdet foreldet etter NFFs regelverk. Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

Jonathan Parrs overgang fra Aalesund til Crystal Palace 2011: Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon. Etter det opplyste er forholdet under enhver omstendighet foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk. Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

Tommy Høiland, Fredrik Gulbrandsen, Per Egil Flo og Mats Møller Dæhlis overganger fra henholdsvis Sandnes Ulf, Lillestrøm, Sogndal og Manchester United til Molde sommeren 2013: Det legges til grunn at samtlige overganger med unntak av sistnevnte er underlagt NFFs jurisdiksjon. Etter det opplyste har NFF tidligere konkludert med at det ikke var grunnlag for å forfølge sakene ytterligere. Dette er saker som ikke har vært eller er til behandling hos nemnda, og nemnda har således ingen forutsetninger for å vurdere disse.

Ole Gunnar Solkjærs signering for Cardiff, samt Mats Møller Dæhli og Jo Inge Bergets overganger til Cardiff i 2014: Etter det opplyste er dette overganger som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon. Etter det opplyste har FIFA konkludert med at saken ikke gir grunnlag for sanksjon. Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

Mame Biram Dioufs overgang fra Molde til Manchester United i 2009: Etter det opplyste er dette en overgang som anses som en «internasjonal transaksjon» som faller innenfor FIFAs jurisdiksjon og utenfor NFFs jurisdiksjon. Etter det opplyste har FIFA konkludert med at saken ikke gir grunnlag for sanksjon. Forholdet fremstår for øvrig som foreldet, etter FIFAs (og NFFs) regelverk. Saken blir således ikke å forfølge av påtalenemnda.

I tilknytning til sistnevnte overgang og de forhold som fremkom på TV 2 28. januar er det overfor nemnda opplyst at dette er de samme opplysninger og den samme dokumentasjon som ble behandlet av NFFs administrasjon i 2009. Etter det opplyste konkluderte NFF den gang med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken. Hensett til at det ikke skal være nye opplysninger i saken, har ikke nemnda grunnlag for å overprøve denne vurderingen.

Det er lagt til grunn en foreldelsesfrist på tre år for mulige sanksjonerbare forhold etter NFFs regelverk, og tilsvarende to år etter FIFAs regelverk.

Les også

 1. - Molde betalte 500.000 til Solbakken for å påvirke Dioufs arbeidstillatelse

 2. FIFA trenger mer tid på å granske Solbakken

 3. Molde avviser at de betalte reise for å få Diouf på landslaget

 4. FIFA gransker Jim Solbakken-overganger

 5. Molde-direktøren: - Jeg håper og tror at vi ikke opererer i noen gråsoner

 6. «Mitt navn er Jim Solbakken, og jeg er agenten til Mame Biram Diouf»

 7. Reagerer på Solbakken-uttalelser

 8. Slik kan agentene åle seg fram i fotballbransjen

 9. NFF har bedt Jim Solbakken om forklaring

 10. Hauge: – Solbakken gjør en god jobb

 11. Agentyrket er de glatte tungers profesjon

 12. Jim Solbakken: - Det er lov å være agent for to parter i England

 13. NFF lover granskning etter Solbakken-oppslag

 14. Jim Solbakken beskyldes for dobbeltrolle i overganger

Les mer om

 1. Internasjonal fotball
 2. Mame Biram Diouf