Fotball

«Derfor bør toppfotballen få rulle så snart som mulig»

KOMMENTAR: Kamper uten publikum innebærer liten risiko.

Fotball foran tomme tribuner innebærer en beskjeden smitterisiko, mener Anders Pamer.
  • Anders Pamer

Det er bare å innse det. Det blir lenge til neste gang Brann, Åsane eller Sandviken spiller foran egne tilskuere. Koronaepidemien kommer til å prege norsk toppfotball i lang tid, også etter at den akutte krisen er overstått.

Dette kommer til å svi.

Hvis klubbene ikke får spille fotball i det hele tatt i år, vil det koste mange av dem for dyrt. Da kommer mange norske fotballklubber til å være prisgitt omfattende statlige overføringer for å holde seg flytende.

Det er det egentlig ingen grunn til.

Myndighetene vil måtte dispensere for avstandsbestemmelsene i trenings- og kampsituasjon. Utover det, er det få tilpasninger som må til for at fotballen skal kunne rulle.

Fotball foran tomme tribuner er som å spise karameller med sølvpapiret på. Men det er bedre enn ingenting, og det vil bidra til å kunne redde stumpene av den norske toppfotballen.

Stikkordet er TV-penger.

Med fraværet av tilskuerinntekter, blør norske fotballklubber i varierende grad. Brann blir rammet hardt - minst en fjerdedel av deres budsjetterte inntekter kommer fra billetter og VIP-losjer. For en del av 1.-divisjonsklubbene er ikke tomme tribuner et like vondt skrekkscenario. De er langt mer avhengige av TV-inntekter.

Tomme tribuner er en selvfølge i lang tid fremover, ettersom store ansamlinger av mennesker utgjør en smitterisiko.

Jeg har lest Holden-rapporten om de samfunnsøkonomiske virkningene av koronaepidemien i Norge. Det er dyster lesning. Regjeringens strategi med å slå ned epidemien har hittil vist seg effektiv. Men den er dyr.

Derfor kan konklusjonene i Holden-rapporten kort og grovt forenklet oppsummeres med at de hjulene som kan rulle, bør fortsette å rulle. Spesielt de virksomhetene som innebærer minimal smitterisiko.

I den 90 sider lange rapporten står det blant annet følgende:

«Tjenester og arrangementer med mye mange-til-mange kontakt vil innebære større risiko for smittespredning. Åpning for slike tjenester vil avhenge av at det er rom for dette innen den hovedstrategi som er valgt. Også for slike tjenester og arrangementer bør det vurderes om de kan åpnes på en tilpasset måte med lav eller ingen smittespredning, eventuelt tilpasset åpning i deler av landet der smittenivået er lite.»

«Det kan særlig gjelde aktiviteter med mer «middels» smitteeffekt, som treningssentre, organisert idrettsaktivitet og enkelte serveringstilbud.»

En toppfotballkamp i Norge behøver ikke involvere flere enn rundt 30 personer fra hver klubb, i tillegg til dommere, funksjonærer og TV-personell. Det er en smal sak å sørge for at samtlige personer utenom de 22 som til enhver tid befinner seg på banen overholder gjeldende avstandsbestemmelser.

Den eneste innrømmelsen som må gjøres, er at myndighetene må tillate fotballspill mellom disse 22 menneskene - på åtte baner i Eliteserien, åtte i 1. divisjon og fem i Toppserien for kvinner.

Smitterisikoen må sies å være beskjeden, og kanskje ikke mer omfattende enn den som truer enhver matbutikk i 14–15 timer daglig.

Derimot må fotballagene også trene. Også her vil det måtte dispenseres fra kontaktrestriksjonene. Men husk på følgende: Toppidrettsutøvere er særdeles godt drillet på å unngå infeksjoner. De har allerede rutiner på å unngå smitte - for mange av dem er det en del av hverdagen.

De har dessuten en legedekning svært få yrkesgrupper er forunt, og følges opp medisinsk på hver eneste arbeidsdag.

Disse omstendighetene plasserer toppfotballen i en særstilling. De kan ikke utøve sitt yrke selv om utøvelsen innebærer en beskjeden smitterisiko. Hvis da hjul som kan rulle, skal få fortsette å rulle - med den helt åpenbare tilpasningen at fotballkampene spilles for tomme tribuner, er det få argumenter for å nekte fotballstart i vår/sommer.

Les også

  1. Brann-sjefen kaller tilskuere «livsgrunnlaget» for klubben. Så stor blir millionsmellen uten publikum.

  2. Branns stjernekeeper har tre måneder igjen av kontrakten. Den tiden vil han bruke best mulig.

  3. Slik mener han Brann vil takle en kort sesong

  4. Brann-keeperen har fått seg ny jobb: Nå blir Opdal PR-rådgiver

Les mer om

  1. Anders Pamer
  2. SK Brann