Fotball

Nådeløs UEFA-uttalelse om kunstgressforbud: – Vil ha en katastrofal effekt

UEFA smeller kraftig til mot EUs forslag om et forbud mot gummigranulat. Norges Fotballforbund stiller seg bak uttalelsen.

UEFA er kraftig imot et kunstgressforbud.
  • Anders Møllersen

EU vurderer et forbud mot gummigranulat. Det er de små svarte gummikulene som gjør at kunstgressbaner blir myke – ikke harde og glatte.

Et brev fra UEFA til EU som Aftenposten har fått tilgang til etterlater ingen tvil om hva UEFA mener vil gå tapt hvis et forbud trer i kraft.

  • UEFA har ved hjelp av sine medlemsorganisasjoner regnet seg frem til at 115,5 millioner timer banekapasitet vil gå tapt
  • Dette mener UEFA vil tilsi at 27,6 millioner spillere vil slutte med fotball.
  • De sier at et forbud «vil ha en katastrofal effekt på lokale myndigheter, amatørklubber og grasrotfotball».
  • Et forbud vil «begrense den sosiale og økonomiske effekten av fotball og sport generelt betraktelig».
  • For å erstatte 17.000 kunstgressbaner vil det kreve 85.000 nye naturgressbaner, ifølge en undersøkelse av Synthetic Turf Council.

Norges Fotballforbunds anleggssjef, Ole Myhrvold, har lest brevet fra UEFA.

– Vi stiller oss hundre prosent bak det. Det er meget brutale tall, sier Myhrvold.

EU-kommisjonen mener det UEFA presenterer vil bli vurdert før en beslutning skal fattes.

– Vi er klar over den viktige rollen idrettsbaner spiller i å fremme fysisk trening, helse og sosial inkludering over hele EU, og hvilke implikasjoner et forbud av fyllmaterialer i kunstgressbaner vil ha. Når en avgjørelse skal tas vil kommisjonen sørge for at tiltak vil være effektive for å begrense utslipp av mikroplastikk, samt være proporsjonale for samfunnet, skriver en EU-ansatt i en e-post.

Rapporten fra UEFA tar opp problematikken ved et forbud.

– 1,5 millioner norske fotballspillere vil slutte

I brevet fra UEFA står det at Norge har 4822 kunstgressbaner.

Hvis de forsvinner, blir over 7,7 millioner timer banetid borte. Som en konsekvens av dette vil over 1,5 millioner spillere slutte.

– Antallet baner er med de minibanene vi har rundt omkring. Det er umulig å vite hvor mange som vil slutte, men det som er sikkert er at det ikke blir mulig å gi dem som ønsker å spille fotball nok treningstid på gode baner, sier Myhrvold.

Les også

Dette sier toppklubbene om et kunstgressforbud

EU uttalte seg

At det dreier seg om gummigranulat, og ikke selve kunstgressmattene, har EU følt at den måtte poengtere.

– Vi måtte få frem sannheten, som er at vi ikke har tenkt til å forby kunstgresset, skriver en EU-ansatt i en e-post.

Det er granulatet som kan bli forbudt. Forslaget stammer fra Det europeiske byrået for kjemikalier (ECHA).

Det er ECHA som UEFA skriver til i sitt brev. ECHA er et underbyrå av EU.

For norske og europeiske kunstgressmatter betyr et granulatforbud likevel at de blir ubrukelige.

– De er laget for granulat. Hvis vi skulle fjerne det, skulle de ikke fungert i det hele tatt. Det er lange fibre som vil danne et glassdekke. Det vil ikke være mulig å bruke disse banene, sier NFFs Ole Myhrvold.

Les også

EU vil gjøre kunstgress forbudt: – Det ville vært en katastrofe

Etterlyser bevis

Forbudet er begrunnet i miljøhensyn. Dette adresserer også UEFA over én hel A4-side.

– Vi er enig i at den potensielle effekten av bevisst bruk av mikroplastikk er en legitim bekymring og at det trengs ytterligere analyser, skriver UEFA, som etterlyser flere bevis for å begrunne et slikt forbud.

– Realiteten viser at det kun er en begrenset mengde granulat som blir sluppet ut i miljøet. Tiltak for å begrense dette er allerede satt i gang.

Norge er et av landene som blir fremhevet som et eksempel på et foregangsland. Ved baner hvor det er satt i stand tiltak har utslippet blitt «redusert til nesten ingenting».

– Det vi gjør i Norge har skapt interesse i Europa. Jeg sitter i en komité, hvor en av de gruppene skal finne ut hvordan man kan utføre disse tingene. Det er det vi jobber med nå. Vi kommer også til å sende ut hva som kan gjøres, med eksempler på hva vi har gjort, i et hefte. Dette heftet vil vi sende til trykk i august, sier Ole Myhrvold i NFF.

Brevet fra UEFA, som er åtte sider langt, ble sendt 19. juli. Det er signert av visedirektør Kevin Lamour.