Fotball

Nå har Viking-styret bestemt seg i boikottsaken

Debatten om boikott av VM i Qatar får sin konklusjon på fotballtinget i juni. Viking FK stiller seg bak NFF i saken.

Styreleder Rune Bertelsen i Viking FK.
  • Bernhard Veland

I Norge har flere toppklubber og supporteralliansen NSA tatt til orde for boikott av neste års fotball-VM i Qatar, og boikottsaken skal behandles på et ekstraordinært fotballting 20. juni. I sosiale medier tok Viking til orde for å støtte boikotten, men styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, understreket i mars at saken ikke var formelt behandlet i klubben. I et styremøte tirsdag kveld var saken oppe, og nå har Viking staket ut kursen videre:

  • Klubben stiller seg bak utvalget som nylig konkluderte med ikke å boikotte VM.
  • Viking vil involverte medlemmene før forbundstinget.

Støtter NFF

– I saken som omhandler en boikott av VM i Qatar er Viking-styrets innstilling per i dag at en vil stille seg bak flertallet i Qatar-utvalgets konklusjoner og anbefalte tiltak. Utvalget ledet av Sven Mollekleiv har vært bredt representert med personer fra fotballen og organisasjoner det er verdt å lytte til. Vi ber våre tillitsvalgte og ansatte i NFF om å følge opp de foreslåtte tiltakene frem mot neste fotballting, da vi tror at dette gir mulighet for å påvirke positivt, skriver Bertelsen i en e-post (se hele e-posten lenger nede i saken).

– Det ser ut til at Norge er alene om å vurdere boikott, dermed har vi større tro på utvalgets forslag og NFFs innstilling til vedtak, skriver han videre.

Dermed er oversikten på nettsiden til NSA uriktig. Der står Viking på en liste over klubber som er for boikott.

Arbeidere på vei til Lusail Stadium, en av arenaene for Fotball-VM.
Les også

NFF har laget eget «Qatar-budsjett». Slik forklarer de tapet på 205 millioner kroner.

Valget av det lille ørkenlandet som arrangør har vært kontroversielt helt siden tildelingen av mesterskapet i 2010. I starten handlet kritikken om korrupsjon, den styrtrike oljenasjonen skal ha kjøpt Fifas stemmer.

Debatt

Siden har det flere ganger blitt avdekket at fremmedarbeiderne som bygger arenaer og infrastruktur før et av verdens største idrettsarrangement, lever som slaver og dør på jobb. Forholdene har blitt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner både i Norge og internasjonalt. I vinter skrev den engelske avisen The Guardian om nye dødsfall, og i kjølvannet har flere aktører i Fotball-Norge tatt til orde for å boikotte en norsk deltakelse av fotball-VM i Qatar neste år.

I etterkant av debatten i mars fikk et utvalg i oppdrag å se nærmere på spørsmålet. Tirsdag i forrige uke overleverte Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen. Konklusjonen er at de ikke anbefaler boikott, en konklusjon også NFF deler.

Nå skal saken opp i et digitalt, ekstraordinært forbundsting den 20. juni.

Les også

Mollekleiv om NFF og Fifa i VM-tildeling: – Kollektiv svikt

Disse kan stemme.

I paragraf 3–3 i Norges fotballforbunds lov står det beskrevet hvem som har stemmerett på et forbundsting. Alle, både topp- og breddeklubber, kan stemme, men klubbene på de øverste nivåene har en dobbeltstemme:

§ 3–3. Representasjon på forbundstinget – stemmerett​1 (1)

På forbundstinget har følgende tale-, forslags- og stemmerett:

a. Forbundsstyrets medlemmer.

b. Lederne i de enkelte fotballkretser eller varamedlemmer for disse.

c. Representanter for klubbene. Hver av klubbene i 0., 1. og 2. divisjon menn, samt 0. og 1. divisjon kvinner, basert på siste sesong, kan møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn.

Øvrige klubber kan møte med én representant. Klubbrepresentantene må ha vært medlem av klubben i minst én måned.

(2) For å være representert på forbundstinget må en klubb ha vært medlem av NIF i minst seks måneder og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser.

HER ER HELE E-POSTEN FRA VIKING FK-LEDER RUNE BERTELSEN.

«Styret i Viking FK vil melde på to delegater til det ekstraordinære fotballtinget 20. juni. Delegatene stilles fritt i sakene som skal behandles, men forutgående beslutninger i styret og tilbakemeldinger fra medlemmene skal ligge til grunn for representasjonen. Hvordan medlemmene skal involveres vil bli vurdert ut fra de smitteverntiltak som gjelder nærmere 20. juni. Viking ønsker ikke å binde delegatene i forkant da erfaringene fra tingforhandlinger tilsier at innstillinger kan bli justert etter debatt, for i større grad kunne samle et større flertall. Denne type løsninger ønsker Viking å bidra til dersom det er hensiktsmessig.

De økonomiske og sportslige konsekvensene av en boikott er vanskelig å forutse, både på kort og lang sikt. Vi tror det vil ha konsekvenser, men ikke av et omfang norsk fotball ikke klarer å tilpasse seg til. Dette er derfor tillagt lite vekt i Vikings vurdering.

Styret kan ikke se at boikott av idrettsarrangement historisk sett har skapt positive endringer. En boikott kan snu fokuset mot hvordan vi skal begrense de negative effektene av å boikotte, i stedet for å fokusere på det egentlige problemet. Pt. ser det ut til at Norge er alene om å vurdere boikott, dermed har vi større tro på utvalgets forslag og NFFs innstilling til vedtak.

Viking var tidlig ute å og sa seg positive til å vurdere boikott av Qatar-VM, men var også klare på saken ikke var grundig behandlet i styrende organer. De siste månedene har gitt verdifull ny innsikt, samtidig har de som ønsket fått komme til ordet.

Viking vil gi honnør til det norske supportermiljø som har satt idrettsvask, menneskerettigheter og korrupsjon innenfor fotballen tydelig på agendaen. Uansett utfall på tinget har supportermiljøet i Norge påvirket positivt til å skape oppmerksomhet og ny kunnskap om viktige tema. Vi er enige om målet, men ønsker å bruke andre virkemidler enn boikott for å skape endring. Dette ber vi om forståelse for.»

Les mer om

  1. Idrettspolitikk
  2. Qatar
  3. Fotball-VM
  4. Viking FK