Spørsmål om Høgmos omdiskuterte CV tilbakevises av Fotballforbundet: – Det var aldri noen tvil

Skrev Per-Mathias Høgmo feilaktig at han har en doktorgrad i CV-en da han ble ansatt av Norges Fotballforbund i mars? Det er ett av spørsmålene i en artikkel i magasinet Josimar. Aftenposten har sett CV-en.

Per-Mathias Høgmo startet på sin doktorgradsutdannelse i 2011. I mars ble han ansatt som leder for topptrenerutdanningen i NFF. Den siste uken har det blitt stilt flere spørsmål om han var ferdig med utdannelsen da han ble ansatt.
  • Sondre Moen Myhre

Kort om saken

  • I artikkelen «En CV til besvær» stiller fotballmagasinet Josimar flere kritiske spørsmål rundt den tidligere landslagssjefens CV og hans doktorgradsutdannelse.
  • Josimar søkte innsyn i Per-Mathias Høgmos CV, men fikk avslag fra NFF.
  • Fotballforbundet mener det ikke har vært noen tvil om at Høgmos doktorgradsutdannelse fortsatt pågikk da han ble ansatt.

Bakgrunnen for de kritiske spørsmålene er, ifølge Josimar, at det i flere intervjuer har vært et etterlatt inntrykk av at Høgmo hadde fullført en doktorgrad før ansettelsen i NFF. Det har han ikke, noe også Josimar får bekreftet.

I den forbindelse ba fotballmagasinet om innsyn i CV-en Høgmo sendte før han ble ansatt i NFF på ny. Det fikk de ikke. Forbundet oppga at det gjaldt ansettelsesforhold som grunn for avslaget.

Etter publisering av artikkelen, som også stiller flere kritiske spørsmål rundt Høgmos doktorgradsutdannelse, har Aftenposten fått se den nå mye omdiskuterte CV-en.

«PhD. studies with University of Tromsø 2017 –», står det i CV-en Aftenposten som har sett. Høgmo startet utdannelsen i 2011, men skal ha skrevet 2017 fordi han hadde flere år med opphold i studiene.

CV-en er sendt i en e-post til toppfotballsjef Lise Klaveness 6. januar 2020. Det er over to måneder før Høgmo ble ansatt som leder for topptrenerutdanningen i NFF 10. mars.

Men hvorfor får Aftenposten se den – og ikke Josimar?

– Grunnen til at vi viser CV-en nå, er fordi det har oppstått tvil om et faktum som må korrigeres. Det var aldri noen som helst tvil om at Høgmo var underveis i doktorgradsutdannelsen da han ble ansatt i NFF, sier Klaveness.

Per-Mathias Høgmo ønsker ikke å uttale seg om saken, men har gitt samtykke til at deler av hans CV gjengis i Aftenposten.

Lise Klaveness mener det aldri har vært noen tvil om at Per-Mathias Høgmos doktorgradsutdannelse fortsatt pågår.

Utdannelsen et tema i ansettelsen

Klaveness peker på bindestreken etter årstallet i CV-en. En vanlig måte å vise til at noe er pågående. Hun forklarer at hun før CV-en ble sendt, visste at doktorgraden ikke var fullført.

– Før jeg fikk CV-en, visste jeg at han holder på med en doktorgradsutdannelse innen prestasjonskultur. Dette var et tema i intervjuet og samtalene som ledet opp til ansettelsen. Det var viktig for oss å vite hvor mye tid det ville ta å fullføre den fordi han ønsket å gjøre det parallelt med jobben i NFF, forklarer Klaveness.

– At han holdt på med en doktorgradsutdannelse, var det et tema i ansettelsesprosessen?

– Ja. Vi snakket om hvor han skulle bo. Det var viktig for oss å avklare hvor mye han kunne være på Ullevaal, og hvor mye han måtte være i Tromsø i forbindelse med studiene. Det var ikke det viktigste temaet, men det var et tema som ble diskutert.

Per-Mathias Høgmo har vært leder for topptrenerutdanningen i Fotballforbundet siden mars. Samtidig har han fortsatt med sin doktorgradsutdannelse han startet på i 2011.

– Har aldri sagt at han har en doktorgrad

I Josimar-artikkelen vises det til at Klaveness i et VG-intervju indirekte skal ha fortalt at Høgmo hadde doktorgradsutdannelse. Klaveness er selv klar på hva hun har uttalt tidligere.

– Jeg har aldri sagt at han har en fullført doktorgrad. Poenget med å nevne utdannelsen han fortsatt holdt på med, var at vi var av å få på plass en leder for trenerutdannelse som fortsatt, i en alder av 60 år, jager etter ny kunnskap.

– Hva synes du som kollega og sjef, at det nå er et etterlatt inntrykk der ute at han kanskje har løyet på CV-en?

– Jeg synes saken er trist. Dette fortjener ikke Per-Mathias. Han var helt åpen om at han ikke var ferdig med graden og han ønsket aksept for å kunne fullføre sine doktorgradsstudier parallelt med arbeidet i NFF.

Ikke praksis for å utlevere personlige dokumenter

Da gjenstår spørsmålet:

Hvorfor kunne ikke bare NFF utgi Høgmos CV, eller vise til punktet om doktorgradsutdannelsen, som Aftenposten nå har sett?

– Høgmos CV er i seg selv et helt ukontroversielt dokument, men NFF har ikke praksis for å utlevere CV eller andre ansattes personlige dokumenter som innleveres i forbindelse med søknadsprosesser, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen.

Offentlige etater og virksomheter i Norge er underlagt offentlighetsloven som sier at de er lovpålagt å gi innsyn i virksomheten. NFF er derimot ikke omfattet av offentlighetsloven. En CV i en søknadsprosess ville uansett vært unntatt offentligheten også i offentlige etater og virksomheter, forklarer offentlighetsekspert og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

– Om CV-en har kommet inn i en søknadsprosess, er den ikke offentlig, sier han og viser til offentlighetslovens paragraf 25.

Der står det: «Det kan gjøres unntak fra innsyn for dokument i sak om tilsetting eller forfremming i offentleg teneste».

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, sier NFF ikke har praksis for å utlevere ansattes personlige dokumenter.

Ifølge Anderssen i NFF etterspurte de gjentatte ganger om det var noe konkret i CV-en Josimar lurte på.

– Vi var opptatt av å finne ut om vi kunne svare på det som gjorde at de etterspurte CV-en. Tross gjentatte spørsmål om dette, ville ikke Josimar oppgi grunnen til det etterspurte dokumentet. Hadde vi fått spørsmålet «trodde dere at Høgmo var ferdig med doktorgraden sin da han fikk jobben?», ville vi svart et tydelig «nei».

I Josimar-saken fremkommer det derimot at magasinet har spurt direkte om Høgmo har oppført en fullført doktorgrad i CV-en, men ikke fått svar fra NFF. Til det svarer Anderssen:

– Jeg har svart Josimar på de siste spørsmålene, men dette er ikke tatt inn i saken.

Josimar-redaktør Håvard Melnæs synes det er merkelig at Aftenposten har fått se Høgmos CV, og ikke Josimar.

Josimar-redaktør: – Helt feil

Josimar-redaktør Håvard Melnæs hevder på sin side at Anderssen og Høgmo ikke har besvart disse spørsmålene.

– Det er helt feil. Hverken Anderssen eller Høgmo har besvart våre spørsmål. Anderssen har sendt oss en mail der hun har bedt oss søke på internett. Der florerer det av artikler der det står at han har doktorgrad, noe han slett ikke har.

– Hva synes du om at Aftenposten får se Høgmos CV og ikke Josimar?

– For oss virker det litt rart. Til oss ber Gro Tvedt Anderssen oss google på internett, men dere får se CV-en. Det er litt merkelig.

Anderssen sier dette:

– Josimar har jo valgt å publisere nesten hele vår mailutveksling. Jeg svarer at det er godt kjent at Høgmo ikke er ferdig med sin doktorgrad og viser til nettsaker som bekrefter dette. At de velger å ikke publisere svaret mitt, eller vise til kilder som åpenbart sier noe annet enn de to nettsaken de bygger saken på, er jo litt rart.