RBK-ledelsen får strykkarakter

<p>Klubbens kontrollkomité er nådeløs i sin dom i en foreløpig verdirapport.</p>

Nils Skutle t.h. og styreleder Terje Svendsen
Nils Skutle
Daglig leder Nils Skutle og Rosenborg har slitt sportslig i 2011. Nå viser en rapport at klubben også sliter utenfor banen.

Rosenborgs kontrollkomité har undersøkt hvordan klubben etterlever verdiene sine. Resultatet står til stryk.

«Rosenborgs toppledelse har ikke tilstrekkelig kontroll over de utfordringene klubben står overfor. På den måten kan RBK både tape dyktige ansatte og sponsorer. Kontrollkomiteen anmoder derfor styret om å ta grep raskt».

Heter det i en foreløpig rapport som ble overlevert styreleder Terje Svendsen i mai i år.

Da hadde kontrollkomiteen i Rosenborg, som består av Inge Five (leder), Merete Storødegård og Ragnar Haugan, gått klubbens verdiprosess etter i sømmene siden februar. Med utgangspunkt i verdiprosessarbeidet de RBK-ansatte var igjennom i 2010, gjennomførte trioen i vinter en undersøkelse med intervjuer av både interne og eksterne personer.

Konklusjonen er nedslående

– Vi har kun rapporteringsplikt overfor årsmøtet, og et rapporteringsansvar overfor styret om vi mener det er nødvendig. Men vi svarer kun for årsmøtet, sier Five når Adresseavisen ber ham utdype kritikken.

Men etter ytterligere anmodning har lederen kommet med et mer utdypende skriftlig svar. Dette er kontrollkomiteens samlende uttalelse i saken.

Manglende åpenhet og folkelighet

Adresseavisen vet imidlertid at komiteen stiller spørsmål ved om RBK-organisasjonen i dag overhodet tar verdigrunnlaget på alvor. Dette så lenge toppledelsen jobber som den har gjort i det siste. Toppledelsen er i denne sammenheng i hovedsak leder Nils Skutle, markedsleder Per Mikalsen og styreleder Svendsen.

I kritikken fra kontrollkomiteen har betegnelser som «manglende åpenhet og folkelighet» og «forholdet mellom ledelse og ansatte» vært vesentlige.

Videre mener komiteen at «mangel på entusiasme og overskudd har vært synlig» – både med tanke på publikumssvikt og flere års negative tall i budsjettene. RBK-ledelsen har også blitt konfrontert med postulatet om å være «sint i ett sekund av gangen». I det siste har man hatt følelse av at dette er blitt erstattet med manglende engasjement til å ta tak i ting overhodet – både internt i klubben og i forhold til omgivelsene.

–Tar det på alvor

Etter at komiteen overleverte sin rapport til Svendsen i mai, bestemte styrelederen å sette ned et utvalg for å kikke nærmere på saken. Dette består av han selv, nestleder Morten Loktu og Bente Malmo. Etter det Adresseavisen erfarer skal utvalget avlegge en foreløpig rapport til kontrollkomiteen i løpet av høsten.

– Kontrollkomiteen står over styret og passer på at styret gjør jobben sin. De har kommet med tilbakemeldinger på at de har sett ting vi kunne ha gjort annerledes. Vi har respondert på det med å sette ned et utvalg som nå skal drøfte tiltak, sier Terje Svendsen til Adresseavisen.

–Tar dere dette på alvor?

– Selvfølgelig tar vi dette på alvor. De har bedt oss se nærmere på visse forhold.

– De anmoder jo om at dere må ta grep raskt...

– Vi har hatt et møte med dem for å finne ut av hva de mener med akkurat den setningen. Og jeg mener vi har tatt grep raskt, med at ting nå er satt i gang, svarer Svendsen.

Dette er kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen i Rosenborg velges av årsmøtet, og har ingen mulighet til å vedta endringer i klubben. Men komiteen har full frihet til å dykke ned i klubbens virksomhet, avdekke eventuelle kritikkverdige forhold og komme med sine anbefalinger til styret.

I 2009 og 2010 jobbet komiteen hovedsakelig med klubbøkonomien, mens man har tatt tak i verdigrunnlaget i 2011. Adresseavisen har vært i kontakt med flere som sier at dagens kontrollkomité er langt mer aktiv og påpasselig enn foregående komiteer. Inge Five har sittet som leder siden 2009. Han er daglig leder i selskapet Execution.

Merete Storødegård er regiondirektør i NHO Trøndelag mens Ragnar Haugan er daglig leder i firmaet Verdikortet AS.

Dette svarer kontrollkomiteen

– Jeg vil først få presisere at kontrollkomiteen er et kontrollerende organ. Styret det besluttende. Kontrollkomiteen rapporterer kun til årsmøtet. Underveis i vårt arbeid, uansett sak, kan vi rapportere til styret om vi finner det nødvendig, skriver Inge Five i en e-post til Adresseavisen. I e-posten har han blitt stilt spørsmål om bakgrunnen for at de har jobbet med RBKs verdigrunnlag, hvordan de har arbeidet og hva som ble resultatet.

– Jeg ser gyldigheten i spørsmålene, men vil ut fra det jeg skriver ovenfor kun bekrefte at vi påbegynte vårt arbeid med en gjennomgang av verdiprosesser i RBK i midten av februar 2011 og rapporterte til styret i slutten av mai 2011, med råd vi mener det var viktig for styret å forfølge. Ut over dette verken kan eller vil jeg kommentere saken. For ytterligere spørsmål vil det være naturlig at Adresseavisen tar kontakt med styret.

Eliteserien

SVUTMP
1Molde23183254213357
2Lillestrøm23135540241644
3Rosenborg23127449311843
4Bodø/Glimt23126556302642
5Vålerenga23123842321039
  • Champions League-kvalifisering
  • Conference League-kvalifisering
  • Nedrykkskvalifisering
  • Nedrykk