NFF-utbetaling til Mollekleiv for Qatar-rapport: 400.000 kroner

Sven Mollekleiv (66) er lovet 400.000 kroner av Norges Fotballforbund (NFF) for 12 ukers jobb med boikottrapporten om fotball-VM i Qatar.

SPENT FØR QATAR-AVGJØRELSE: Sven Mollekleiv, her fra presidentkampen i NIF i 2019, har ledet utvalget som har jobbet på oppdrag fra NFF.

Det bekrefter NFF overfor VG.

Forbundet omtaler ikke beløpet som honorar, men kompensasjon for tapt inntekt fra Mollekleivs vanlige jobber i Oslo Energy Forum og Det Norske Veritas.

– Arbeidet i Qatar-utvalget har vært døgnet rundt-jobbing i tre måneder. Jeg ønsker ikke å tjene penger på arbeidet, men det er heller ikke rimelig at jeg skal tape på det, sier Mollekleiv selv.

Han ble utnevnt til leder for Qatar-utvalget 24. mars. Deretter tok det to måneder før rapporten ble fullført.

Les også

VG-kartlegging før Qatar-avstemningen: Klar boikott-motstand hos bredden

Den siste betalte er for måneden fram til dagens ekstraoridnære forbundsting. Der skal Qatar-spørsmålet avgjøres. Mollekleiv har den siste måneden snakket med klubber, kretser og andre som har ønsket informasjon.

– Har du fungert som en lobbyist for NFF-ledelsens syn?

– Nei. Jeg har blitt forespurt om å presentere utvalgets arbeid og rapport, og deltatt i møter med kretser og klubber. Og så har jeg jobbet med hvordan de 26 tiltakene vi foreslår kan følges opp overfor fotballen. Jeg har vært veldig nøye med å presentere rapporten på en ryddig måte. Mandatet, prosessen, fakta, ulike dilemmaer og synspunkter er blitt presentert. Jeg har ikke vært i samtaler med NFF-ledelsen eller deltatt i noen form for agering, mener Mollekleiv.

Totalt har NFF ifølge kommunikasjonssjef Gro Tvedt Andersen brukt en drøy million kroner på Qatar-utvalget. Det var tidsskriftet Josimar som først omtalte Mollekleivs NFF-lønn.

Sven Mollekleiv tilhører dem som ikke anbefaler en norsk VM-boikott. Søndag faller avgjørelsen. Nærmere 500 klubber er påmeldt til det digitale forbundstinget.

Det skjer etter et turbulent halvår, der det norske landslaget har fått mye oppmerksomhet for sine Qatar-markeringer.

– Disse tiltakene og markeringene fra det norske landslaget kommet først når man har kniven på strupen og grasrota truer med boikott?

– Ja, definitivt. Og det henger jo sammen med den kollektive svikten at utfordringene med Qatar-VM spesielt, og fotballens ansvar for menneskerettigheter generelt, ikke har vært grundig diskutert på forbundstinget, eller at NFF styret ikke markerte tydeligere tidligere. Og så har en trussel om boikott en større effekt enn hva vi tror at en faktisk boikott vil ha. Det Ståle (Solbakken) og landslaget har gjort må bare sees på som en start, for dette er et lederansvar, og det har man til nå ikke tatt.

– Men er en trussel om boikott verdt noe dersom det ikke er en reell vilje der? Økonomi har blant annet blitt en stor del av diskusjonen i Norge?

– Vi har i utvalget ikke forholdt oss til det økonomiske, men hvordan vi kan styrke arbeidstakernes forhold og hvilke tiltak som kan bidra til endring. Den debatten vi har hatt, har åpenbart hatt en effekt. Det er ingen andre lands fotballforbund som diskuterer boikott, men derimot markeringer etter initiativene fra de norske landslagene.

– Det har blitt sagt at utvalget du ledet var «bredt sammensatt». Samtidig hadde 8 av 14 personer en tilknytning til NFF. Er det «bredt sammensatt» da?

– Det var et veldig stort utvalg, og man valgte å være representative for hele fotballen, sier Mollekleiv.

Han ramser opp deltakelse fra grupperinger som Norsk Supporterallianse, NISO, Toppfotball Kvinner, menneskerettighetsforkjempere og andre.

– Så jeg vil si at det var bredt sammensatt. I kritikken vi retter mot NFF, så viser også utvalget at man står sammen i sitt uavhengige mandat, sier Mollekleiv.

– Dere har ofte trukket frem arbeidsorganisasjonen ILO, som er tilstede i Qatar, og kalt dem uavhengige. Enkelte kritikere har trukket frem at de finansieres av Qatar?

– ILO er et uavhengig FN-organ. ILO er en organisasjon finansiert av medlemslandene, blant annet Norge og frivillige bidrag. LO, YS og UNIO er en del av ILO. Jeg har også sett at de får dekket kontorleie i Doha og at qatarske myndigheter bidrar med finansieringen. Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på at ILO ikke etterlever mandatet sitt. Samtidig bør man være ekstremt forsiktig, for bare det at det reises spørsmål er uheldig for arbeidet deres, mener Mollekleiv.

Han skal trolig holde et innlegg på video, hjemmefra, når norsk fotball samles for å avgjøre Qatar-spørsmålet denne helgen.

– Kløften mellom NFF og supportere og deler av grasrota virker å være svært stor som følge av denne saken. Blir det vanskelig å gå videre etter Qatar-saken og samle fotball-Norge igjen?

– Det er et veldig viktig og godt spørsmål. Denne prosessen viser med all tydelighet betydningen av idrettsdemokratiet. Lite tyder på at de uakseptable forholdene i Qatar hadde blitt diskutert dersom ikke grasrota i norsk fotball hadde tatt initiativ. Klubbene og supporterne tok ansvar, og det skal norsk fotball være stolt av. Takket være dem diskuterer norsk fotball hva som skal være fotballens samfunnsansvar og jeg håper dette medfører et styrket og varig fokus på menneskerettigheter, sier Mollekleiv.

Han påpeker at utvalget han ledet retter kraftig kritikk mot FIFA og at Norge nå må jobbe for at FIFA etterlever det organisasjonen vedtar:

– De maktet å tildele klubb-VM til Kina i 2019, etter at de hadde innført nye regler knyttet til menneskerettigheter to år tidligere. Det er totalt uakseptabelt. Jeg håper og tror en uttalt vilje og evne til å ta et bredt samfunnsansvar både i Norge og internasjonalt vil bidra til å samle hele fotball-Norge, sier 66-åringen.