Fotball

NFF dropper overgangssaken

Påtalenemda i fotballforbundet har trukket sin anmeldelse.

NFF har bestemt seg for å henlegge overgangssaken i egne organer.
  • Roar Lyngøy

Onsdag ble dommen på frifinnelse i den såkalte Gunnarson-saken rettskraftig etter at påtalemyndigheten bestemte seg for ikke å anke dommen.

Senere på dagen sendte NFF ut en pressemelding der det kommer frem at Påtalenemnda har besluttet å trekke anmeldelsen, som et resultat av påtalemyndighetens avgjørelse.

«Bakgrunnen for nemndas innledende undersøkelser av saken var opplysninger som fremkom i norske medier medio oktober 2011. Her ble det antydet at oppgjøret for Veigar Pall Gunnarsons overgang fra Stabæk Fotball til Vålerenga Fotball skal ha blitt forsøkt kamuflert ved en underprising av Gunnarson, kombinert med en tilsvarende høyt priset opsjonsavtale for den unge Stabæk-spilleren Herman Stengel. Dette formentlig for at Stabæk skal ha forsøkt å unndra midler som skulle tilfalle den franske klubben Nancy, som hadde en avtale med Stabæk om 50% av et overgangsvederlag ved videresalg av Gunnarson. Opplysningene ga nemnda rimelig grunn til å foreta egne undersøkelser og det ble i den forbindelse innhentet en rekke forklaringer, redegjørelser og dokumentasjon fra flere personer og klubber», heter det.

Nemnda mente at det kunne foreligge brudd på straffebestemmelser i NFFs lov, og det ble besluttet å påtale forholdene til Doms— og Sanksjonsutvalget.

NFF avventet politiets etterforskning, samt dommen i Asker og Bærum tingrett.

«Det faktum som tingretten legger til grunn i straffesaken vil således i stor grad også gjelde de samme forhold som nemndas anmeldelse bygger på. Det er derfor nemndas oppfatning at tingrettens faktumbeskrivelse også vil måtte legges til grunn for idrettens (NFF) egen behandling av saken. Selv om de strenge beviskrav som gjelder for domfellelse i en offentlig straffesak ikke umiddelbart kan overføres på idrettens behandling etter egne selvdømmebestemmelser, er det nemndas oppfatning at det må legges avgjørende vekt på den foreliggende rettskraftige dom. På grunnlag av tingrettens bevisvurdering finner således nemnda at beviskravet for de anmeldte straffbare forhold ikke er oppfylt, jf. bla. tingrettens uttalelse om hva som er «mest sannsynlig», og at det således ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å forfølge saken overfor DS», heter det.

«Tingretten har lagt til grunn de tiltaltes forklaringer vedrørende prissettingen av Gunnarson og opsjonsavtalen og kommet til at prissettingen av begge mest sannsynlig er riktig. Ut fra tingrettens faktumbeskrivelse er det nemndas oppfatning at det da heller ikke kan bevises at handlingene «skader idrettens anseelse» eller at det er gitt «usanne og/eller villedende opplysninger». Nemnda har etter dette besluttet at anmeldelsen av Stabæk Fotball, Vålerenga og Erik Loe skal trekkes fra behandling i Doms- og Sanksjonsutvalget», heter det.

Les også

  1. Ingen anke i overgangssaken

  2. Stabæk vurderer erstatningssøksmål

Eliteserien

SVUTMP
1Bodø/Glimt30189359253463
2Molde30186670403060
3Viking30176760471357
4Lillestrøm3014794940949
5Rosenborg30139858421648
  • Champions League-kvalifisering
  • Conference League-kvalifisering
  • Nedrykkskvalifisering
  • Nedrykk

Les mer om

  1. Eliteserien
  2. Vålerenga Fotball
  3. Stabæk Fotball