Oppfordrer flere fotballmammaer til å bli trenere

NFF jobber for å endre holdninger og få flere kvinner på fotballbanen. Målet er at 20 prosent av fotballtrenerne i Norge skal være kvinnelige i løpet av de neste tre årene.

Håpet er å rekruttere flere kvinnelige trenere blant de yngste.

Ett av hovedmålene for NFFs strategiplan for 2020–2023 er flere jenter og kvinner i fotballen. Blant annet er det et uttalt mål at de skal rekruttere , utdanne og inspirere flere kvinnelige spillere, trenere, dommere, ledere og tillitsvalgte.

En av de prioriterte oppgavene er å utdanne flere kvinnelige trenere. Målet er å øke antall trenere fra 14 prosent i 2020 til 20 prosent i 2023.

Les hele saken med abonnement